پایان نامه حقوق

دانلود مقاله با موضوع یازده سپتامبر

دانلود پایان نامه

غیرقانونی و غیر عادلانه، منع گردهمایی ها و راهپیمایی ها و اعدامهای سریع تحقق یابد.
– فروش اسلحه در جهت ادامه جنگهای منطقه ای.
– گسترش یا آزمایش تسلیحات دارای قدرت تخریب زیاد که در تمام شرایط احتمالی موجب کشتار جمعی و تخریب محیط زیست می شود.
ترور دولتی به روشهای مختلفی متجلی می شود، مانند: قتل مخالفان سیاسی، ارعاب، بازداشت و شکنجه فیزیکی و روحی آنها، نسل کشی و کشتار افراد دارای یک نژاد خاص و… دولتهای تروریست به طور کلی یک جو رعب در جامعه ایجاد می کنند تا از آن طریق بتوانند به هدفهای سیاسی خود برسند و سلطه خود را ادامه دهند. دولتهایی که به روشهای دموکراتیک اعتقاد ندارند و از همه ابزارها برای حفظ قدرت استفاده می کنند به ترور دولتی مبادرت می ورزند.
به طور خلاصه می توان گفت ، تروریسم دولتی تروریسمی است که درآن دولت یا ازطریق اعمال و سیاستهای حکومتی وبا هدف ایجاد رعب وهراس درمیان شهروندان (داخل کشور) به هدایت آن می پردازد تا شهروندان را به اطاعت وادارد؛ یا اینکه ممکن است دولت در خارج از کشور به چنین اعمالی دست بزند تا برخی از اهداف خود را که با شیوه های قانونی و مشروع دستیابی به آنها امکان ندارد؛ تحقق ببخشد. برخی سیاستمداران به این نوع تروریسم، تروریسم از بالا و برخی نیز تروریسم سرخ اطلاق می کنند.
2-2) تروریسم غیردولتی
بعد از مشخص شدن مفهوم تروریسم دولتی، می توان تروریسم غیر دولتی را به عنوان مفهوم مقابل آن مشخص کرد. تروریسم غیردولتی، تروریسمی است که توسط افراد مستقل از دولت صورت می گیرد؛ خواه فعالیت آنها به تنهایی ویا در چارچوب یک مجموعه سازمان یافته باشد.اینگونه تروریسم علیه نظام موجود یا دولت معینی صورت می گیرد. برخی اصطلاح تروریسم از پایین را درمورد آن به کار می برند و برخی دیگر اصطلاح تروریسم سفید را به آن اطلاق می کنند.
به نظر می رسد باید عملیات تروریستی را که بدون دخالت مستقیم دولتها اما با حمایت پنهان آنها انجام می شود را تروریسم غیر دولتی دانست و یا نوع سومی فی مابین این دو نوع تروریسم محسوب کرد. زیرا این نوع تروریسم هرچند توسط گروههای غیر دولتی انجام می شود اما در راستای اهداف دولتها و با حمایت های مالی و غیرمالی آنها انجام می شود.
بند سوم- انواع تروریسم بر مبنای شیوه های اجرایی
از آنجا که یکی از ویژگیهای اساسی عملیات تروریستی، غیرقابل پیش بینی بودن آنهاست؛ نمی توان ادعای تعیین تمامی روشها و شیوه های اجرایی تروریستها را داشت. اما با توجه به پیشینه تاریخی و روشهایی که تاکنون مورد ایتفاده تروریستها بوده است، می توان انواع مختلفی برای تروریسم قائل شد.
3-1) تروریسم تسلیحاتی
تروریسم تسلیحاتی ؛ تروریسمی است که از گذشته تا امروز جریان داشته است ودرآن از سلاحهای معمولی و مکانیکی استفاده می شود. خود تروریسم تسلیحاتی نیز با توجه به سلاح به کار رفته در عملیات می تواند انواع گوناگونی داشته باشد. «تروریسم هسته ای یعنی حمله به تسلیحات و تاسیسات هسته ای، خرابکاری در آنها ویا سرقت از آنها توسط افرادی مثل ناراضیان سیاسی فعالان و نیروهای ضددولتی» یکى از قدیمى‏ترین روش‏هاى تروریسم، بمب‏گذارى و جاسازى مواد منفجرهاست تروریستها از قرن نوزدهم این روش را مورد استفاده قرار داده اند. حتی در دهه های اخیر نیز بمب گذاری شکل غالب تروریسم را تشکیل می دهد. از اواخر قرن نوزدهم و با اختراع دینامیت، تروریستها ساختمانها و اماکن عمومی شلوغ را مورد هدف قرار داده اند. با توجه به عواملمتعدد، از جمله سهولت دستیابى به مواد منفجره؛ که تروریست‏ها با دزدى ازکارخانه‏هاى تولید مواد منفجره و پادگان‏ها، و یا ساخت و تولید آن‏ها توسطتروریست‏هاى آموزش‏دیده به آن‏ها دست پیدا مى‏کنند، استفاده از این روش در میان تروریست‏ها گسترش زیادى داشته است. علاوه بر آن، باید قابلیت استفاده از این مواد وواکنش‏هاى ناشى از آن، یعنى صداى مهیب انفجارها را مورد توجه قرار داد؛ کهبه تروریست‏ها امکان مى‏دهد تا اثر روانى مطلوب خود را ایجاد کنند.
شایانتوجه این که،اماکنی که در معرض انفجار قرار مى‏گیرند، متناسب با اهدافى که تروریست‏ها قصد رسیدن به آن‏ها را دارند، با هم فرق مى‏کنند. از جمله اهداف انفجارها می توان رستوران‏ها، اماکن تفریحى میادین و مجامععمومى، هواپیماها و وسایل حمل و نقل وتأسیسات حیاتى دولت و… را برشمرد. با توجه بهخطراتى که این روش تروریستى به دنبال دارد،کشورهاى مختلف از طریق توافقنامه‏هاى بین‏المللى،که براى حل وفصل کلّى مسأله تروریسم به تصویب رسیده است،به تلاش براى رویارویى با آن پرداخته‏اندبمب‏گذارى و جاسازىمواد منفجره و دیگر عملیات تروریستى،در قوانین ملى بیشتر کشورها به عنوان اعمالمجرمانه محسوب شده که باید از گسترش دامنه‏ى وقوع آن جلوگیرى کرده، از ارتکاب ایناعمال ممانعت به عمل آورد.
3-2) تروریسم شیمیایی و میکروبی
بیوتروریسم ؛ تروریسمی است که از انواع جدید تروریسم محسوب می شود ودر آن از بمب های میکروبی و شیمیایی استفاده می شود. ابزار نوین به کار گرفته شده در بیوتروریسم، شاخه ای از عوامل زیست شناختی مختلف بوده که به جنگ افزار بیولوژیک معروف است. این جنگ افزار با انتشار عمدی ارگانیسم های مولد بیماری که فرآورده های آنها توسط آب، غذا، حشرات ناقل، به صورت افشانه به کار برده می شوند. جنگ افزار بیولوژیک شامل باکتریها، ویروسها، گیاهان، حیوانات و فرآورده های آنها به منظور اهداف خصمانه بوده است. در مجموع بیوتروریسم را می توان به معنای ارعاب و وحشت با سلاحهای بیولوژیک توصیف کرد. « در مجموع استفاده از سلاحهای شیمیایی و میکروبی از زمانهای بسیار دور توجه بشر را در جنگ ها و نزاعها به خود معطوف داشته و طرفین سعی داشته اند از این سلاح خطرناک علیه یکدیگر استفاده کنند… استفاده ژاپن از سلاحهای بیولوژیک در جنگ جهانی دوم، استفاده نیروهای آلمانی از سلاح بیولوژیک در محاصره استالینگراد، قهوه مسموم قجری و مسمومیتهای رایج در دوره خلفای عباسی نمونه های بارز این روش هستند.»
3-3) تروریسم اندیشه و شخصیت
ترور روانی یا ترور شخصیت، تروریسمی است که هدف آن ازبین بردن اندیشه حاکم و ایجاد اندیشه ای جدید است. برخی اصطلاح تروریسم زبانی را نیز به آن اطلاق کرده اند. هدف از این نوع تروریسم که بعضی از رژیم های سیاسی در رویارویی با شهروندان خود و دیگران ازآن استفاده می کنند؛ رسیدن به نتایجی است که مهم ترین آنها عبارت است از:

– کنترل وحتی خاموش کردن مخالفتهای داخلی.
– تعیین خط قرمز برای سایر اندیشه ها.
– تحمیل نوع معینی از فرهنگ و ارزشها بر عقل و آگاهی شهروندان.
«عللی که سبب ایجاد تروریسم فکری می شود نبود آزادی های قانونی و مشروع و گسترش ظلم و استبداد در مورد کسانی است که بدون هر گونه ترس و واهمه می خواهند عقاید، افکار و نظراتش را اظهار نماید. عاملان این نوع تروریسم به عقب ماندگی فرهنگی و تمدنی تمایل بیشتری دارند.
پدیده تروریسم فکری نه تنها در جوامع سنتی و صاحب فرهنگ منحصر به فرد گسترش می یابد، بلکه در جوامع پیشرفته هم وجود دارد. بنابراین تروریسم فکری یک پدیده ی جهانی است. از جمله این عملیات می توان از حملات خصمانه ای که علیه متفکر فرانسوی «رژه گارودی» إعمال شد، نام برد. این حملات منجر به تهدید امنیت شخصی افراد و معرفی آنها به دادگاه های قضایی کشورشان شده است که البته این عملیات با حمایت و تشویق نیروهای سیاسی و اطلاعاتی صهیونیست انجام می پذیرد.»
تروریسم روانی ؛ یعنی تحت فشار قرار دادن شخصی، با انتشار مداوم دروغها و اتهاماتی که به سقوط روحیه و ازدست رفتن موقعیت او می شود. معمولا این نوع تروریسم با بررسی های بسیار دقیق صورت می گیرد. ترور شخصیت، یا ترور روانی یعنی ترساندن و تهدید افراد از طریق هدف قرار دادن روحیه ، حس شهامت و اعتبار. این نوع ترور بیش از آنکه به خشونت فیزیکی بپردازد، از خشونت نرم و فشار روانی استفاده می کند. در ترور شخصیت، هدف آسیب رساندن به جسم فرد یا ایجاد خونریزی و قتل نیست. هدف این است که از طریق لطمه وارد آوردن به حیثیت افراد و تخریب شخصیت، از وی در راستای اهداف سیاسی استفاده شود، و یا اینکه اگر وی مانعی در راه رسیدن به اهداف تروریستها باشد با استفاده از ترور شخصیت، این مانع از سر راه برداشته شود و راه برای رسیدن به اهداف تروریستها هموار شود.
3-4) سایبر تروریسم
با پیشرفت علم وتکنولوژی ،ابزار ارتباطی و امنیتی پیشرفته ای ساخته شده که جنبه های مختلف زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.سرعت و دقت عملکرد را افزایش داده و هزینه ها راتا حد زیادی کاهش داده. تروریستها هم، از این پیشرفتها بهره برداری کرده اند. آنها بوسیلهدهها شبکه‏ الکترونیکى در نواحى مختلف، عملیات خود را انجام مى‏دهند. این شبکه‏ها می توانند از طریق تلفن همراه،یا هر وسیله الکترونیکی دیگر فرد یا موقعیت مورد نظر را شناسایى‏کنند، شرایط موردنظر را بررسی کنند و حتی هواپیماها را کنترل کنند. امروزه در عملیاتهای تروریستی لزوما از سلاح استفاده نمی شود. بلکه گاهی اوقات تروریستها با ایجاد اختلالات نرم افزاری در برنامه های حساسی مانند برنامه پرواز هواپیماها و… خسارات شدیدی به بارمی آورد. به این نوع فعالیتهای تروریستی، سایبر تروریسم اطلاق می گردد. این نوع تروریسم هم مورد توجه نویسندگان قرارگرفته است.
«واژه سایبر تروریسم که در دهه 1980 ابداع شد، اینطور تعریف می شود: سایبر تروریسم حاصل تلاقی تروریسم و فضای مجازی می باشد. سایبر تروریسم عموما به معنای حمله یا تهدید به حمله علیه رایانه ها و شبکه های کامپیوتری و اطلاعات ذخیره شده در آنهاست که با هدف ترساندن یا مجبور کردن دولت یا گروهی برای انجام یا ترک عمل خاصی صورت می گیرد. یک حمله در فضای مجاز ی برای اینکه سایبر تروریسم شناخته شود باید به خشونت علیه اشخاص یا داراییها منجر شود.» همانطور که مواد منفجره و سلاحهای گرم، اصلی ترین ابزار تروریسم کلاسیک محسوب می شوند، سلاح اصلی در سایبر تروریسم کامپیوتر و نرم افزارها هستند. روشهای زیادی هستند که تروریستها در فضای مجازی می توانند مورد استفاده قرار دهند. اساسی ترین روشها در سایبر تروریسم ویروسهای رایانه ای، سرقت اطلاعات و دستکاری در اطلاعات است.
در میان انواع تروریسم، سایبر تروریسم نگرانی شدیدی را در عصر جدید ایجاد کرده است. با پیشرفت علم و فناوری، شیوه های تروریستی نیز تغییر می کنند و تروریستها با مجهز شدن به فناوریهای جدید راههای جدیدتری برای دستیابی به اهدافشان ابداع می کنند. تهاجمات تروریستی با استفاده از فضای مجازی دیگر نیازی به هواپیما و مواد منفجره و اسلحه ندارند. کافی است ویروسی در برنامه های کامپیوتری که دارای اهمیت استراتژیک هستند وارد گردد. یا به منظور از کار انداختن سیستم های اقتصادی، نظامی و سیاسی یک کشور یا حتی تمام کشورها از ویروسهای کامپیوتری استفاده گردد. اینگونه عملیات می توانند در هر محلی با هزینه بسیار کمی اجرا شوند.
« این تکنولوژی – علم است که تشخیص جنگ از تروریسم را دشوار می‌کند. از این منظر، در مقایسه با امکانات ویرانگر و آشوب‌های قیامتی که برای آینده،‌در مخزن شبکه‌های کامپیوتری جهان ذخیره شده‌اند،‌واقعه یازده سپتامبر، از نوع نمایش‌های باستانی خشونت است که هدفش تشویش اذهان عمومی است. فردا می توان؛ بی سرو صدا و به طور نامرئی، آن هم سریع و بدون خون‌ریزی، با حمله به شبکه‌های کامپیوتری که همه حیات (اجتماعی،‌اقتصادی، نظامی و غیره) یک کشور بزرگ یا بزرگ‌ترین قدرتهای جهان به آن وابسته است، ضربه بدتری وارد کرد. روزی خواهند گفت: یازده سپتامبر مربوط به دوران خوش آخرین جنگ بود، دوره‌ای که همه چیز عظیم، قابل رویت و سترگ بود! به چه ابعادی! ‌به چه ارتفاعی! ولی وضع بدتر شد. از این پس، تکنولوژی‌های مینیاتوری، از هر نوع و به مراتب قوی‌تر، نامرئی و تسخیر ناپذیرتر، در همه جا، رخنه خواهند کرد.»

3-5) سایر روشها
علاوه بر موارد فوق الذکر، در طول زمان تروریستها روشهای بسیار متنوعی را مورد استفاده قرار داده اند که هرچند در حال حاضر شناخته شده هستند و اقدامات بسیاری جهت پیشگیری از آنها صورت گرفته و تقریبا کنترل شده اند، اما هنوز هم می توانند خطرآفرین باشند.
3-5-1) هواپیماربایی
هواپیماربایى یکی از خطرناکترین روش‏هاى مورد استفاده گروه‏هاىتروریستى است، که یکى از سرویس‏هاى مهم حمل و نقل را تهدید مى‏کند. هواپیماربایى خطرات زیاد و چند جانبه‏اى دارد،علاوه بر این‏که هواپیما ومسافران آن را در معرض خطر قرار مى‏دهد،امنیت ملی کشورهای مختلف و امنیت بین المللی را هم مختل می کند. میزان خطر و شدت تاثیر این راهکار تا حد زیادی بستگی دارد به اینکه سرنشینان هواپیما چه کسانی باشند. به هرترتیب، دولت‏هاى مختلف تدابیرى را براى جلوگیرى از هواپیماربایى اندیشیده‏اند. هر چندکه این تدابیر به طور کامل مانع از این کار نشده‏اند؛ اما نوعى عمل پیش‏گیرانه علیهاحتمال وقوع این حوادث به شمار مى‏روند. این تدابیر در دو دسته قابل بررسی هستند :
الف- تدابیرى مانند کنترل رفتار مسافران یا سرنشینان، بازرسى، استفاده ازدستگاه‏هاى اشعه‏ى ایکس و علایم مغناطیسى،که در فرودگاه و قبلاز پرواز هواپیما به مرحله‏ى اجرا درمى‏آیند.
ب- تدابیرى که در داخل هواپیمااتخاذ مى‏شود؛ مانند حضور تعدادى از افراد امنیتى مسلح، که به گونه‏ى خاصى آموزشدیده، قدرت مقابله با هر گونه تلاش براى هواپیماربایى را دارند. برخى از شرکت‏هانیز اقدامات خاصى را انجام مى‏دهند، براى مثال؛ درکابین خلبان را طورى قفلمى‏کنند که تنها کادر هواپیما قادر به گشودن آن هستند. و یا فشار قسمت سرنشینان راکاهش مى‏دهند، که این امر به دستگیرى هواپیماربایان کمک مى‏کند. و یا مواد ومحلول‏هاى بیهوش‏کننده‏اى را به هواپیماربایان مى‏پاشند.
کشورها ازمبارزه با سیطره‏ غیرقانونى برهواپیماهاى مسافربرى وغیرنظامى حمایت کرده‏اند. بنابر اقدامات وتوصیه‏هاى سازمان‏هاى بین‏المللى در رابطه با هواپیمایى غیرنظامى حداقل دوتوافقنامه به امضا رسیده است. این توافقنامه‏ها عبارتند از:
– توافقنامه‏ىجرایم و اعمالى که در داخل هواپیما رخ مى‏دهد. این توافقنامه در 14 دسامبر سال 1963در توکیو به امضا رسید؛ و پس از رسیدن به حد نصاب قانونى لازم براى اجرا (یعنىپذیرش آن توسط 12 کشور)، در دسامبر 1969 به اجرا گذاشته شد.
– توافقنامه‏ى سرکوبجرائم تجاوز به امنیت هواپیمایى غیرنظامى، که در 23 سپتامبر 1971 در مونترال بهامضا رسید.همکارى بین‏المللى در مورد مبارزه با جرایم مربوط به سیطره‏ى غیرقانونى بر هواپیماهاىغیرنظامى، در سطح معینى باقى نماند. بلکه سازمان بین‏المللى هواپیمایى غیرنظامى، بهطور مداوم و مستمر و با روش‏هاى گوناگون، مانند: برگزارى کنفرانس‏ها، تحقیق وپژوهش، تشکیل کمیته‏هاى تخصصى به منظور تعیین و ارایه‏ى سفارش به کشورهاى عضو،انجام تحقیقات علمى، و دیگر راه‏ها، مى‏کوشد تا ارکان و پایه‏هاى همبستگى و همکارىبین‏المللى را در این زمینه تحکیم بخشد.
3-5-2) آدم ربایی و گروگانگیری

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : شرط،

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گروگانگیری راه مشخصی برای چانه زنی مستقیم با دولت می باشد. تاکتیک های آن شامل ربودن هواپیماها و حتی قایقهای تفریحی، آدم ربایی و اشغال مسلحانه اماکنی چون سفارتخانه ها می شود. درتعریف آدم‏ربایى مى‏توان گفت، آدم‏ربایى یعنى سلب آزادى فرد یا قربانى، بااستفاده از روش‏هاى خشونت‏بار؛ و نگهدارى وى در محلى که تحت کنترل وسیطره‏ربایندگان قرار دارد، و براى رسیدن به هدف خاصى انجام مى‏گیرد. بایدتوجه داشت که خطرات آدم‏ربایى تنها به قربانى محدود نمى‏شود؛ بلکه با توجه بهتنش‏هاى شدیدى که در سطح روابط کشورهاى ذى‏ربط به وجود مى‏آورد، خطرات آن در سطحکشورها بلکه جهان گسترش مى‏یابد. راجع به انگیزه‏هاى این کار باید گفت که آدم‏ربایى عوامل و انگیزه‏هاى زیادى دارد، از جمله انگیزه‏هاى شخصى،مانند انتقام؛ تسویه

دیدگاهتان را بنویسید