No category

دانلود پایان نامه ارشد درباره تجربه معلم

دانلود پایان نامه

تحصیلی دانش آموزان بیشتر است و در مدارس ابتدایی هر چه تعداد کتاب هایی که در گوشه ی اتاق های درسی قرار داده می شود بیشتر باشد میزان پیشرفت دانش آموزان در خواندن بیشتر خواهد بود(اینترنت )
3- معلم- روش تدریس و تربیت معلم
تجربه معلمان
معلمان با سابقه گرایش بیشتری به سمت پرورش مهارت های آموزشی و کلاس داری از خود نشان می دهند آنها میزان وقتی را که برای امور اداری کلاس صرف می شود کاهش می دهند.در بازگرداندن نظم به کلاس به سرعت عمل می کند و روش تدریجی را بر می گزینندکه وظایف بیشتری را بر دوش دانش آموزان قرار دهد از این رو باید تمام کوششی را به کار بست تا معلمین مجرب به طور یکسان در مناطق شهری و مناطق روستایی به کار گرفته شوند و ترک خدمت و جابجایی تقلیل یابد.البته این مسئله با حقوق معلمان و ارتقاء منزلت آنها ارتباط دارد.
آماده کردن درس و نمره دادن:
معلمین که برای آماده ساختن درس و همچنین نمره دادن تکالیف درسی و کارکلاس دانش آموزان وقت گذاری می کنند نسبت به معلمین که این کار را انجام نمی دهند دانش آموزان آنها نتایج بهتری کسب می نمایند اگر در تربیت معلم بر این موضوع تأکید شود و اگر معلمین برای درآمد اضافی مجبور به کار اضافی نباشند انتظار می رود فرآیند یادگیری بهبود یابد.
مهارت ها
معلمین که در نظر دانش آموزان سخت گیر تر و متوقع تر هستند.معلمی که توانایی برقراری سریع نظم را در کلاس درس دارا هستند.معلمین که به روش نظام مند از کار خود ارزیابی می کنند و بر آنچه که یک دانش آموز یاد گرفته یا یاد نگرفته در برابر همه ی آنچه باید یاد می گرفت به درستی واقفند و به دانش آموزانی که مطالب را در بار نخست یاد نگرفته اند فرصت یادگیری مجدد را می دهند و معلمینی که به دانش آموزان کمک می کنند تا میزان اهمیت مطالب را پی ببرند و بتوانند بین مطالب اصلی و فذعی تمیز دهند در معلمی موفق تر از معلمین دیگرند و دانش آموزان آنها از پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردارند.برخی از معلمین فداکار توانایی این را دارند که در محرومترین مناطق دانش آموزان را به فراگیری مطالب تشویق نمایند.
4- مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل
مدت زمانی که به آموزش اختصاص داده می شود در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش زیادی دارد بطور کلی هرچه زمان بیشتری صرف مطالعه نمایند با ثابت نگه داشتن بقیه ی عوامل مطالب بیشتری فرا خواهند گرفت تعداد روزهای مفید سال تحصیلی بین کشورها از 120 روز تا 240 روز در نوسان است تعداد ساعات آموزش روزانه 2 تا 7 ساعت می باشدسن ورود به مدرسه از 4 سالگی تا 7 سالگی و حتی بیشتر تغییر می کند.بنابراین برای کودکانی که تا سن 14 سالگی در مدرسه می مانند تعداد ساعات آموزش می تواند بین4000 تا 10000 ساعت در نوسان باشد.تکالیف درسی از اهمیت زیادی برخوردارند دانش آموزانی که تکالیف درسی بیشتری انجام می دهند در مقایسه با بقیه موفق ترند هر چند که آن تکالیف مورد ارزشیابی و نمره گذاری قرار نگیرند.اگر به تکالیف درسی نمره داده شود و معلم ویژگی های هر دانش آموز را مورد توجه قرار دهد و به او کمک کند تا نقاط ضعف خود و راه اصلاح آنها را بشناسد میزان یادگیری به مراتب افزایش می یابد.(همان منبع )
گروهای کوچک یادگیری:
گروهای کوچک یادگیری یکی از دیگر راهبردهای مفید آموزشی است که می تواند سبب پیشرفت تحصیلی شود.گروه کار باید به دقت برنامه ریزی شود و اغلب نیاز به یک پیش برنده یا راهنما دارد تا پیشرفت گروه تضمین شود.علاوه بر عملکرد گروه،یادگیری که اتفاق می افتد نیز باید ارزیابی شود.مواد یادگیری به اندازه توانایی گروه برای رسیدن به هدف اهمیت دارد گروههای کوچک یادگیری موجب پیشرفت حل مسأله،تعامل متقابل،مهارتهای ارائه دادن و مهارتهای ارتباطی می شود.این مهارتهای عمومی به طور انفرادی به سختی پیشرفت می کنند و نیاز به تبادل نظر و تأثیر متقابل با افراد دیگر را دارند.برای ایجاد چنین گروههایی نیاز به اضافه کردن وقت یا تغییر رویکرد سیستم آموزشی نیست.معلم می تواند دانش آموزان را به گروههای2- 3 نفری تقسیم کند که در هر گروه یک نفر به عنوان راهنما انتخاب شود و حل مسأله با مشارکت یکدیگر و راهنمایی فرد پیش برنده انجام می شود.در این روش معلم به طور مختصر بر عملکرد هر یک از اعضای گروهها نظارت داشته و گزارش کامل عملکرد گروهها را از افراد پیش برنده دریافت می کند.(اینترنت 2 )
یادگیری مشارکتی:

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد دربارهقانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات جدید

دیدگاهتان را بنویسید