پایان نامه مدیریت

فایل پایان نامه عملکرد صادرات

دانلود پایان نامه

پیچیدگی های زیاد کارهای اداری و سازمانی، تأخیر در پرداخت خریداران خارجی و نیز شرایط نامناسب اقتصادی در این بازارها بود ( حسینی و همکاران، 1387).
در ادامه و در جدول شماره 1 عوامل داخلی و خارجی که مانع از صادرات می شوند بیان شده است:
جدول شماره 2-1: موانع و مشکلات صادراتی (ناطق و نیاکان، 1388)
بیرونی
درونی
داخلی
مشکلات مربوط به انجام رویه های صادراتی یا کارهای اداری
فقدان محرک ها یا معاونت دولتی (کمک های دولتی)
پرسنل صادراتی آموزش ندیده / ناکافی
ظرفیت تولید ناکافی
فقدان پرسنل مدیریتی
کمبود سرمایه کاری برای تأمین مالی صادرات
اطلاعات محدود برای حضور و تحلیل بازار خارجی
خارجی
عادت و رفتارهای متفاوت مصرف کنندگان خارجی
مشکلات مربوط درک رویه های تجارت خارجی
وجود مشکلات زبانی و ارتباطی
تحمیل موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای
رقابت شدید در بازارهای خارجی
نرخ تبدیل پر نوسان و نامطلوب
محدودیت های ناشی از قوانین و مقررات خارجی
استانداردهای گسترده متفاوت برای محصول
جمع آوری مشکل و آهسته پرداخت های گسترده
مشکل حضور و دستیابی به نمایندگان کافی
ریسک ها و هزینه های بالای فروش گسترده
عدم توانایی در ارائه قیمت های رقابتی به صورت گسترده
عدم توانایی در ارائه خدمات فنی و پس از فروش
فقدان یا کافی نبودن کانال های توزیع خارجی

حمل و نقل با هزینه بالا و مشکلات زیاد
2-5) ارائه چارچوبی جامع برای توسعه صادرات:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با سرمایه گذاری برای ایجاد و توسعه مشوق ها و محرک های صادراتی، تلاش در رفع مشکلات و محدودیت های صادرات و در نهایت تأکید بر متغیرهای عملکرد صادراتی می توان به اهداف توسعه صادرات در کشور دست یافت. در این راستا چارچوب جامع بسترسازی توسعه صادرات به صورت زیر عنوان می گردد. آنچه دارای اهمیت شایان توجهی در چارچوب ذیل می باشد، توجه به جدا کردن عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار در توسعه صادارت می باشند که توجه خاصی را در سیاست گذاری های دولتی می طلبد. چارچوب ذیل بیانگر این نکته مهم است که بایستی در جهت دستیابی به اهداف توسعه صادرات دو مرحله مهم از هم تمیز داده شد که شامل مراحل شروع به صادرات و فرایند صادرات (یا به عبارت دیگر پس از درگیر شدن در مراحل صادرات ) می باشد (اسلاملوئیان و خدادادی، 1383).
نتایج تحقیقات نشان داده است که تفاوت های عمده ای در نیازمندی های شرکت هایی که در این دو مرحله قرار دارند وجود دارد. لذا بایستی سیاست گذاران برنامه های توسعه صادرات را با توجه به سطح درگیری شرکت ها در فرایند صادرات تنظیم کنند. با توجه به بررسی های انجام شده و با توجه به پیچیدگی های خاص صادرات،محرک های دولتی نقش اندکی در تشویق شرکت ها جهت شروع به صادرات دارند و بیشتر شرایط داخلی شرکت در کنار عواملی مانند وضعیت بازار داخلی و خارجی عوامل تعیین کننده برای شرکت ها جهت شروع به امر صادرات می باشند (همان).
در جدول زیر جمع بندی مناسبی از محرک های شروع به صادرات با توجه به تحقیقات قبلی ارائه شده است.
شکل شماره 2-1) چارچوب جامع توسعه صادرات
آنچه از بررسی های به عمل آمده، مشخص شده این است که چنانچه شرکت ها در مراحل اولیه شروع به صادرات با مشکلات و محدودیت های مواجه شوند که امر صادرات را شکل بیابند، ممکن است به سرعت برای همیشه از صادرات منصرف شوند. لذا تمرکز بر حل و رفع مشکلات اولیه پیش روی صادرکنندگان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. پس از شناسایی و رفع مشکلات و محدودیت های شروع صادرات بایستی بر شناسایی و تقویت متغیرهای عملکرد صادراتی متمرکز شد. البته همان گونه که ذکر شد تنها برخی از این متغیرها قابل کنترل می باشند. می توان گفت که طی مراحل بالا در جهت دستیابی به اهداف توسعه صادرات امری ضروری می نماید. لذا بایستی با برنامه ریزی مناسب در جهت شناسایی و تقویت محرک های صادراتی، حل مسائل و مشکلات اولیه صادرات، شناسایی متغیرهای عملکرد صادراتی و توسعه و تقویت آنها و در نهایت رفع مشکلات و محدودیت های پیش آمده در مراحل بعدی صادرات، در مسیر توسعه صادرات گام برداشت (ناطق و نیاکان، 1388).
2-6) عملکرد صادراتی:
در عصر جهانی سازی، عملکرد صادراتی به طور متوالی به یکی از مهم ترین متغیرها تبدیل شده است. کسب و کار شرکت ها سرشار از اطلاعات و داده می باشد. به دنبال توسعه تئوریکی در زمینه استراتژی، توجهات در مورد عملکرد صادراتی بر ساختار صنعت منعطف شده است. بیشتر تحقیقات در زمینه ی عملکرد صادراتی بیشتر به یک بخش از آن متمرکز شده است و بیشتر بر منابع شرکت و قابلیت های صادراتی آن تمرکز می کند. رویکرد مبتنی بر منابع بر متغیرهای کنترل (منابع و قابلیت های شرکت) توجه و تمرکز می کنند، که این دو عامل از طریق شرکت با هم ترکیب شده و توسعه می یابد. در فرآیند ایجاد ارزش، در بازارهای بالقوه و جاری این دو عامل اهمیت بسیاری دارد. برای دستیابی به مزیت رقابتی در بازارهای متفاوت و افزایش درآمد ارزیابی عملکرد صادراتی اهمیت فراوانی دارد ( Kaleka, 2012).
همانگونه که اشاره شد، جهانی سازی مهمترین عامل برای نگران بودن عملکرد صادراتی شرکتها است. رشد جهانی سازی موجب شده است که شرکت ها به عملکرد صادراتی خود توجه بیشتری داشته باشند. این عملکرد موجب شده است که عملکرد صادراتی تحت تاثیر عوامل زیادی قرار بگیرند. ویژگی های صنعت و محصولات صادراتی از جمله این عوامل می باشند (Bloemer et al, 2012).
عملکرد صادراتی نوعی مهندسی در رشد اقتصادی کشورهاست که در رقابت بین کشورها اهمیت دارد. تعریف کامل و جامعی از عملکرد صادرات وجود ندارد زیرا تعاریف مفهومی به محتوای تحقیق بستگی دارد. عملکرد صادراتی استراتژیک بر گرفته از محتوایی است که شرکت ها به اهداف استراتژیک خود دست یابند، این اهداف شامل رقابت، افزایش سهم بازار و وضعیت شرکت است. رضایت مندی مدیران با عملکرد صادراتی در ارتباط و با مقایسه با رقبای خاصی می باشد (Theingi and Purchase, 2011).
میزان موفقیت یک شرکت در امر صادرات را می توان با عملکرد صادراتی آن ارزیابی نمود. برای سنجش عملکرد صادراتی، سه معیار مختلف مالی، غیرمالی و مرکب وجود دارد. معیارهایی چون فروش، سود و رشد از جمله معیارهای مالی و معیارهایی نظیر موفقیت، رضایت، دستیابی به اهداف از جمله معیارهای غیرمالی به شمار می آیند. معیارهای مرکب نیز بر اساس انواع متنوعی ازمعیارهای عملکردی بنا شده اند (محمود زاده و زیبایی، 1383).
مودسون (1998) عملکرد صادراتی را اینگونه تعریف کرد، عملکرد صادراتی یکی از جنبه های اساسی برای تصمیم گیری در تجارت بین الملل است. محققان مختلفی در مورد این مفهوم و یا تعریف عملیاتی آن موافق نیستند. این تعاریف اغلب به نتایج متضاد منجر می شود. یکی از مهم ترین دلایل، عدم وجود مقیاس مناسب برای ارزیابی آن است. مطالعات مختلف، معیارهای مختلف را بیان می کند که نتایج مختلفی را نیز در بر دارد. کاوسگیلی و زوو (2000) عملکرد صادراتی را توسعه دستاوردهای شرکت و دستیابی به اه
داف صادراتی در بازارهای خارجی تعریف کردند. اهداف اقتصادی (سود، فروش، هزینه) ، اهداف استراتژیک (توسعه بازار، افزایش سهم بازارهای خارجی و غیره). اگرچه حداکثر محققان در مورد ماهیت ابعاد چندگانه موافق نیستند. از این طریق عملکرد صادراتی می تواند از چندین طریق مفهوم سازی و تعریف گردد. عملکرد صادراتی باید در برگیرنده ی رضایت مندی مدیریتی باشد زیرا مقیاس های عملکرد در مقابل انتظارات سازمانی قرار می گیرد و بر استراتژی های آینده تاثیر می گذارد. از سوی دیگر رضایت مندی از عملکرد صادراتی نیز نوعی مفهوم و متغیر روان شناختی می باشد ( Navarro et al, 2010).
شرکت ها باید منابع خود را برای دستیابی به عملکرد صادراتی به صورت بهینه مصرف کنند. زیرا در محیط رقابتی فرصت ها و تهدیدهای بسیاری برای تخصیص این منابع وجود دارد. منابع نامحسوس شرکت عبارتند از دانش و تجربه. کسب اطلاعات بازار، ارتباط بین تکنولوژی و کسب و کار. از دیگر منابع ناملموس عبارتند است از نیروی انسانی. نیروی انسانی پس از آموزش قابلیت تجربه و قضاوت بدست می آورد (Theingi and Purchase, 2011).
2-7) ابعاد عملکرد صادراتی و معیارهای اندازه گیری آن:
طبقه بندی کردن عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی به عوامل درونی و بیرونی از نظر تئوریکی موجه است. زیرا عوامل تعیین کننده دورنی، براساس تئوری مبتنی بر منابع موجه و عوامل تعیین کننده خارجی بر تئوری ساختار صنعت بنیان نهاده شده است. تئوری مبتنی بر منابع شرکت را به عنوان یک بسته ویژه از منابع قابل لمس و غیرقابل لمس تصور می کند (دارایی ها، شایستگی ها، فرایندها، ویژگی های مدیریتی، اطلاعات و دانش ) که بوسیله شرکت قابل کنترل هستند و شرکت را توانا میسازد که استراتژ ی ها را به منظور بهبود بخشیدن به کارایی و اثربخشی خود انجام دهد. این تئوری ، عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی و استراتژی شرکت را منابع داخل سازمان می داند. در مقابل تئوری ساختارصنعت معتقد است ، عوامل خارجی هستند که استراتژی و عملکرد را تعیین می کنند. این تئوری بیان می کند که محیط خارجی فشارهایی را بر شرکت تحمیل می کند که شرکت برای باقی ماندن و پیشرفت بایدپاسخ مناسبی به این فشارها بدهد. بر طبق تئوری ساختار صنعت، عوامل خارجی و استراتژی صادراتی شرکت عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی هستند. مطالعاتی که اکثراً بر روی عوامل قابل کنترل به عنوان عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی تمرکز کرده اند، فرضشان بر این است که مدیران می توانند عملکرد صادراتی شرکت را جهت بدهند. در مقابل مطالعاتی که منحصراً بر روی عوامل غیرقابل کنترل تمرکز دارند اساسا یک دید جبری گرایانه درباره صادرات را توصیف می کنند (حقیقی و همکاران، 1387).
در ادامه و در جدول 2-2 به بیان عوامل تعیین کننده عملکرد صادرات می پردازیم.
جدول 2-2) عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی
استراتژی بازاریابی صادراتی
استراتژی کلی صادرات
استفاده از تحقیقات بازار
تطبیق محصول
تطبیق قیمت
شدت ترفیعات
نوع کانال های توزیع

 
 
ادراکات و گرایشات مدیریت
حمایت و تعهد صادراتی
موانع و مزیت های درک شده صادرات
قابل کنترل
ویژگی صنعت
شدت تکنولوژی بودن صنعت
سطح پویایی صنعت
ویژگی های بازار خارجی
جذابیت بازار صادراتی
رقابت پذیری بازار صادراتی
موانع بازار صادراتی
ویژگی های بازار داخلی
بازار داخلی
ویژگی های مدیریت
تجربه بین المللی مدیریت
تجربه و آموزش مدیریت
ویژگی ها و توانمند یهای شرکت
اندازه شرکت
توانمندی بین المللی شرکت
عمر شرکت
تکنولوژی شرکت
توانمندی ها و قابلیت های شرکت
غیر قابل کنترل
خارجی
داخلی
درمورد چگونگی اندازه گیری عملکرد صادراتی توافقی وجود ندارد. «فروش» با معیارهایی مانند حجم کل فروش یا شدت صادرات اندازه گیری می شود. «سود» با سود کل صادرات و معیارهای نسبی سود با ، سود صادراتی تقسیم بر سود کل یا سود صادراتی تقسیم بر سود بازار داخلی اندازه گیری می شوند. زمانی که معیارهای «سود» یا «فروش» ایستا هستند، معیار «رشد» که به تغییرات فروش با سود صادراتی در یک دوره از زمان بر می گردد اندازه گیری می شود. «موفقیت» همچون اعتقاد مدیران درباره اینکه صادرات چه سهمی از کل سودآوری شرکت را دارد و مقبولیت و شهرتشان چقدر است را شامل می شود. «رضایتمندی» به رضایت کلی مدیران درباره عملکرد صادراتی شرکت بر می گردد. دستیابی به هدف به ارزیابی مدیران در مقایسه عملکرد با اهداف مرتبط است. سرانجام « مقیاس های ترکیبی» شامل معیارهایی است که مبتنی بر امتیازات کلی از معیارهای متنوع عملکرد است. فروش صادراتی، سود صادراتی و مقیاسهای ترکیبی بیشترین معیارهای اندازه گیری عملکرد هستند که مورد استفاده قرار می گیرند (Lages et al, 2009).
دانش تجربی درباره بازارها و عملیات خارجی یک نیروی هدایت کننده در بین المللی شدن شرکت ها است. افزایش تجربه صادراتی مزایایی مانند افزایش اطمینان از فعالیت های صادراتی ، درک بهتر از مکانیزم بازار خارجی و ایجاد شبکه ارتباطات وسیعی با مشتریان ، رابرای شرکت خواهد داشت. با توجه به تجربه صادرات در محیط بین الملل، اطلاعات اغلب به سختی و با هزینه بسیار بدست می آید. تجربه ی زیادی در مورد تجربه صادراتی باید به رفتارهای بهتر و عملکرد بهتر صادراتی منجر شود. این مفهوم دارای تعابیر متفاوت می باشد ولی در نهایت به وابستگی صادراتی منجر می گردد. وابستگی صادراتی برگرفته از درجه و میزانی از وابستگی شرکت به صادرات گفته می شود. بدین معنی که شرکت ها به مرور به صادرات و سود حاصله از آن وابسته می شوند ( Chi and Sue, 2012).
از سویی دیگر متغیرهای مؤثر بر عملکرد صادراتی نیز به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- متغیرهای مربوط به محیط: مثلاً نحوه انتخاب و ، تطبیق پذیری با شرایط بازار. پاول در تحقیق خود اینگونه بیان می کند که شرکت ها برای افزایش شانس موفقیت صادرکنندگانی که می خواهند به تازگی وارد بازار شوند می بایست کشوری را برای شروع انتخاب کنند که به لحاظ روان شناختی ارتباط نزدیکی با آنها داشته باشند. متغیر کلیدی در این مورد فاصله روانی است، که شامل مجموع عواملی می شود که از جریان اطلاعات به بازار و یا از بازار جلوگیری می کنند مثلاً تفاوت در زبان، رویه های تجاری، فرهنگ، توسعه صنعتی و … . از دیگر عوامل مربوط به متغیرهای محیطی دولت و زیربنای اقتصادی کشور میزبان است که می تواند بر عملکرد صادراتی به نوبه خود اثرگذار باشد.
۲- متغیرهای مربوط به شرکت: در این مورد می توان به فاکتورهایی همچون سطح تعهد مدیریت به صادرات، دارا بودن یک دیدگاه بین المللی از سوی مدیریت، تسلط به زبان خارجی، توانایی فعالیت در امور بین المللی، ارتباطات و تصور مدیریت در مورد مسائلی چون ریسک پذیری و فرصت های موجود در بازارهای داخلی اشاره نمود (محسنی ، 1384).
به دلیل اینکه ویژگی ها(متغیرهای) مربوط به شرکت می توانند تأثیر بیشتری بر عملکرد بگذارند به این دسته از متغیرها بیشتر می پردازیم.
متغیرهای عملکرد صادراتی مربوط به شرکت خود به دو دسته عوامل ملموس و ناملموس تقسیم می شوند. عوامل ملموس شامل: کانال توزیع، منحصر به فرد بودن محصول، تحویل به موقع محصول، بسته بندی محصول لوتر(۱۹۹۱) تمایل به سازگار کردن محصول، خلیلی(۱۹۹۱ ) کیفیت ،( محصول و خدمات پیش و پس از فروش ابی و اسلاتر( ۱۹۸۸) برخورد با مشتری، لوتر ( ۱۹۹۱)، تحقیق و توسعه راید (۱۹۹۱) توانایی به کارگیری تکنولوژی، هستند که بر عملکرد صادراتی اثر می گذارند. عوامل ناملموس شامل سه دسته: عوامل نگرشی، مهارتی و دانشی است. عوامل نگرشی: تعهد مدیریت، ادراک از صادرات، گرایش صادراتی و چشم انداز بین

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهمدیریت عملکرد

دیدگاهتان را بنویسید