مقالات و پایان نامه ها

طبقه بندی های نوآوری

– طبقه بندی های نوآوری طبقه بندی هایی که از نوآوری صورت گرفته متفاوت هستند. نوآوری ممکن است اشکال مختلفی از قبیل نوآوری محصول و فرآیند ، نوآوری رادیکال یا تدریجی و نوآوری اداری یا... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان ها

آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان ها طبق بررسی های به عمل آمده، سازمان ها به سوی عدالت در حال حرکت هستند و مدیران و کارکنان با تصمیم و عملکردشان در تحقق این امر تلاش می کنند. عدالت گرایی... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

تعریف توسعه و ابعاد آن

تعریف توسعه مایکل تودارو معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم ونهادی ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی،کاهش... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

مدل های گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش

مدلهای گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش صاحبنظران آموزشی از دیدگاههای مختلف به مدلسازی درباره آن پرداخته اند . اهمیت آن رویکردها ازآن جهت است که هر کدام اولا˝ مبتنی بر مفروضات... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

رویکردهای ارزیابی عملکرد

رویکردهای ارزیابی عملکرد اندازه گیری عملکرد توسط مدیران به طور مستقیمن تعیین کننده روش انجام کار آنهاست. اندازه گیری شامل ویژگی ها، رفتارها و نتایج می شود. اندازه گیری نباید فقط... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

تعریف بازاریابی

تعریف بازاریابی        واژه بازاریابى نباید به معنى قدیمى آن، یعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبیر گردد. معناى جدید این واژه همانا تأمین نیازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شدید... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

نقاط ضعف و قوت مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای ایرانی

نقاط ضعف و قوت مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای ایرانی نقاط قوت: صرفه جویی در وقت ؛ ارائه خدمات با سرعت و دقت؛ بهبود طرز برخورد کارکنان با مشتریان؛ ارائه خدمات خاص به مشتریان... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

فناوری و اثرات ان بر پیشرفت سازمان ها

فناوری فناوری، موجب تغییر کارها و سازمان‌ها شده است. برای مثال به جای سرپرستی مستقیم، کارها به وسیله رایانه کنترل می‌شوند و در نتیجه حوزه کنترل مدیران گسترش یافته و سازمان‌ها در... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

تعریف رضایتمندی مشتریان

تعریف رضایتمندی مشتریان                                                                                                با مرور نقطه نظرات محققان در مورد تعاریف رضایتمندی... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

هویت سازمانی به عنوان یک ابزار استراتژیک

هویت سازمانی: هنوز اجماع اندکی در خصوص معنا و تعریف هویت سازمانی وجود دارد . فرض اساسی این است که هر موجودیتی دارای یک هدف است که آن موجودیت را تعریف نموده و واقعیت آن را نمایان می سازد... ادامه مطلب