پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: تعزیرات حکومتی

( کابوتاژ ) که ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد ، اظهار کالای مجاز یا مشروطی که جمع حقوق ورودی آن کمتر است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر با نام دیگر و با استفاده از... ادامه مطلب

پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درباره دیوان بین المللی کیفری

مستقل از سایر ارکان دیوان باشد و علاوه بر آن این استقلال خود را در مقابل سایر نهادها و ارگان‌های بین المللی نیز حفظ نماید و تحت تأثیر و نفوذ آنها قرار نگیرد که مجموعه این عوامل سبب... ادامه مطلب