مقالات و پایان نامه ها

فناوری و اثرات ان بر پیشرفت سازمان ها

فناوری فناوری، موجب تغییر کارها و سازمان‌ها شده است. برای مثال به جای سرپرستی مستقیم، کارها به وسیله رایانه کنترل می‌شوند و در نتیجه حوزه کنترل مدیران گسترش یافته و سازمان‌ها در... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

تعریف رضایتمندی مشتریان

تعریف رضایتمندی مشتریان                                                                                                با مرور نقطه نظرات محققان در مورد تعاریف رضایتمندی... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

هویت سازمانی به عنوان یک ابزار استراتژیک

هویت سازمانی: هنوز اجماع اندکی در خصوص معنا و تعریف هویت سازمانی وجود دارد . فرض اساسی این است که هر موجودیتی دارای یک هدف است که آن موجودیت را تعریف نموده و واقعیت آن را نمایان می سازد... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

عملکرد مغز در تصمیم گیری در سرمایه گذاری مالی

عملکرد مغز در تصمیم گیری در سرمایه گذاری مالی تئوری اقتصاد استاندارد بیان می کند که مردم تصمیم گیری می کنند تا مطلوبیت خود را به حداکثر برسانند، که در نتیجه صحه گذاشتن بر این واقعیت... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

مدل های استراتژیک مدیریت منابع انسانی

مدل های استراتژیک مدیریت منابع انسانی 2-6-1- دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت یکی از جدیدترین مباحث تئوریک مربوط به مدیریت استراتژیک منابع انسانی برگرفته از ادبیات حوزه اقتصاد سازمانی و... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

انواع رفتار شهروندی در سازمان

انواع رفتار شهروندی در سازمان 2-2-3-1- طبقه بندی رفتار شهروندی از دید گراهام رفتارهای شهروندی در سازمان از دیدگاه گراهام 3 نوع‌اند (بیستوک و همکاران، 2003) اطاعت سازمانی این واژه توصیف... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

مشتری مداری تضمینی برای کسب و کار

مشتری مداری تضمینی برای کسب و کار یکی از اصول مهم در بازاریابی کسب رضایت مشتری در فروش خدمات و یا کالا به وی می باشد زیرا اصولاً خریدار است که باعث رونق اقتصادی بنگاه می شود. براین... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

طراحی مناسب غرفه در نمایشگاه

طراحی مناسب غرفه در نمایشگاه طی چند سال اخیر، طراحی غرفه­ نمایشگاه­ها، ابزار بازاریابی مهمی برای مدیران مراکز نمایشگاهی شده است (شرمن،2005،ص1).(Sherman, Patricia. “ Changing Places”; www,expoweb.com,p1.2005) در... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

تعاریف مدیریت دانش

تعاریف مدیریت دانش تعاریف گوناگونی از مدیریت دانش ارائه شده است برخی تعاریف برای آشنایی با جنبه های مختلف مدیریت دانش عبارتنداز: مدیریت دانش کسب دانش درست، برای افراد مناسب، در... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

عملکرد آموزشی

عملکرد آموزشی با وجود تعاریف زیاد درباره بهره وری، به منظور اجرایی کردن آن در آموزش و پرورش می بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای آموزش و پرورش به کار برد و از طریق... ادامه مطلب