مقالات و پایان نامه ها

آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان ها

آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان ها طبق بررسی های به عمل آمده، سازمان ها به سوی عدالت در حال حرکت هستند و مدیران و کارکنان با تصمیم و عملکردشان در تحقق این امر تلاش می کنند. عدالت گرایی... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

تعریف توسعه و ابعاد آن

تعریف توسعه مایکل تودارو معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم ونهادی ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی،کاهش... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

مدل های گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش

مدلهای گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش صاحبنظران آموزشی از دیدگاههای مختلف به مدلسازی درباره آن پرداخته اند . اهمیت آن رویکردها ازآن جهت است که هر کدام اولا˝ مبتنی بر مفروضات... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

رویکردهای ارزیابی عملکرد

رویکردهای ارزیابی عملکرد اندازه گیری عملکرد توسط مدیران به طور مستقیمن تعیین کننده روش انجام کار آنهاست. اندازه گیری شامل ویژگی ها، رفتارها و نتایج می شود. اندازه گیری نباید فقط... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

تعریف بازاریابی

تعریف بازاریابی        واژه بازاریابى نباید به معنى قدیمى آن، یعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبیر گردد. معناى جدید این واژه همانا تأمین نیازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شدید... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

نقاط ضعف و قوت مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای ایرانی

نقاط ضعف و قوت مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای ایرانی نقاط قوت: صرفه جویی در وقت ؛ ارائه خدمات با سرعت و دقت؛ بهبود طرز برخورد کارکنان با مشتریان؛ ارائه خدمات خاص به مشتریان... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

فناوری و اثرات ان بر پیشرفت سازمان ها

فناوری فناوری، موجب تغییر کارها و سازمان‌ها شده است. برای مثال به جای سرپرستی مستقیم، کارها به وسیله رایانه کنترل می‌شوند و در نتیجه حوزه کنترل مدیران گسترش یافته و سازمان‌ها در... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

تعریف رضایتمندی مشتریان

تعریف رضایتمندی مشتریان                                                                                                با مرور نقطه نظرات محققان در مورد تعاریف رضایتمندی... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

هویت سازمانی به عنوان یک ابزار استراتژیک

هویت سازمانی: هنوز اجماع اندکی در خصوص معنا و تعریف هویت سازمانی وجود دارد . فرض اساسی این است که هر موجودیتی دارای یک هدف است که آن موجودیت را تعریف نموده و واقعیت آن را نمایان می سازد... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

عملکرد مغز در تصمیم گیری در سرمایه گذاری مالی

عملکرد مغز در تصمیم گیری در سرمایه گذاری مالی تئوری اقتصاد استاندارد بیان می کند که مردم تصمیم گیری می کنند تا مطلوبیت خود را به حداکثر برسانند، که در نتیجه صحه گذاشتن بر این واقعیت... ادامه مطلب