پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع نقض قرارداد، عدم تقارن اطلاعات، مراجع صالح

قراردادها به دنبال آن است که التزام طرفهای قراردادی را نسبت به قرارداد تضمین نماید. نظریه اقتصادی قرارداد در رابطه با ابزارهای مقابله با نقض تعهد الزام‌آور یک چهارچوب تحلیلی ارائه... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع کامن لا، اصل لزوم قراردادها، حل و فصل اختلافات

2.1.3.1.3.1 شرط مورد معامله باز 232.1.3.1.3.1.1 شرط باز نسبت به مبیع 242.1.3.1.3.1.1.1 مقدار(کمیت) باز 242.1.3.1.3.1.1.2 اوصاف(کیفیت) باز 252.1.3.1.3.1.2 شرط ثمن باز 262.1.3.1.3.1.2.1 معنای ثمن 262.1.3.1.3.1.2.2 اصطلاحات... ادامه مطلب

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی رضایت شغل، رضایت شغلی، عوامل فردی

تایید کرد. همچنین آنها دریافتند مهم‌ترین عوامل استرس زا در مطالعه موردی آنها، محیط کاری نامناسب، سبک مدیریت، همکاران بی ملاحظه، عدم برآورده شدن خواسته‌های شغلی، محیط کاری غیر... ادامه مطلب

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی تعارض نقش، ارباب رجوع

فشار عصبی گردد. در این جا ابتدا به نظر دکتر جیمز و جاناتانکه به شکل جدولی به تصویر کشیده شده می‌پردازیم و سپس عوامل سازمانی مورهدگریفین را بررسی کرده و تجزیه و تحلیل می‌کنیم. الف ـ... ادامه مطلب

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، دانش سازمانی، ارتباطات سازمانی

مهمتر است یا عرض؟ ما هنوز نمی‌دانیم کدام؟ و اصولا این سوال غلط است. رشد هوشی فرد، نتیجه متقابل وراثت و محیط است. در عوامل محیطی بر تحصیلات مدرسه‌ای تاکید شده در حالی که فرهنگ حاکم بر... ادامه مطلب

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی پایگاه اجتماعی، هوش معنوی، پردازش اطلاعات

نفس خود و برای خلاق بودن لازم است سکان رهبری هیجان‌ها را در دست گرفت. – شناخت عواطف دیگران: همدلی، یکی از مهارت های اساسی است. کسانی که از همدلی بالایی برخوردار باشند به علایم... ادامه مطلب

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، استان مازندران، ادارات ورزش

ن متناسب با میزان دانش مدیران و کارکنان آن است.هوش سازمانی به تحصیل کسب و دانش اشاره دارد که از راه بکار گیری انسان ،رایانه و سایر وسایل صورت می گیرد و دانش مرتبط با محیط سازمان(هم... ادامه مطلب

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی خارج از خانه، سلامت و رفاه، کودکان کار

حدودی معیار سنجش قرار گرفته است: • میزان در آمد بین 0 تا 100 هزار تومان برای خانوار – خیلی فقیر • میزان در آمد بین 100 تا 200 هزار تومان- فقر متوسط • میزان درآمد بیش از 200 هزار تومان (تا... ادامه مطلب