فایل دانشگاهی – اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان …

۳- مدل خود- ترکیب. در این مدل دانش آموزان یک در س یا بیشتر را برای کمک به موضوعات درسی دیگر به صورت بر خط انتخاب می‌کنند و معلم پشتیبان، معلم آنلاین است. دانش آموزان واحد های درسی آنلاین را یا در محیط حضوری و یا بدون سایت دریافت دریافت می کنند. این مدل با یادگیری آنلاین تمام وقت و مدل غنی سازی مجازی تفاوت دارد، زیرا تجربه مدرسه کل نگر را ندارد. دانش آموزان خودشان برخی دروس را آنلاین و بعضی دیگر را با حضور در محیط آموزشی و همرا با معلم و به صورت چهره با چهره انتخاب می کنند.
مثال: مدرسه کواکرتون در پنسیلوانیا، به دانش آموزان کلاس های ششم تا دوازدهم اجازه داده است که یک واحد درسی یا بیشتر را به صورت آنلاین انتخاب کنند. همه دانش آموزان واحد درسی سایبر-محور را پیش ثبت نام کردند. واحد های درسی به صورت ناهمزمان هستند و دانش آموزان در طول روز، هر سلعتی که بخواهند ، می توانند مطالعه کنند این مدرسه،« استاحتگاه های سایبری»(ناهار خوری های سایبری) ایجاد کرد تا دانش آموزان یتوانند روی واحد های درس آنلاین خود در مدرسه کار کنند، البته اگر مایل باشند، خارج از مدرسه هم می توانند، مطالعه کنند.معلم پشتیبان در حکم معلم آنلاین است و حتی بیشتراین معلمان در مدرسه ، در کلاس های چهره به چهره هم آموزش می دهند(شکل ۱۰)
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

شکل۱۰٫مدل خود-ترکیب مدرسه کراکرتون

  1. مدل مجازی –غنی‌شده-تجربه یک مدرسه کل نگر در واحد درسی (مانند ریاضی)است، دانش آموزان وقت شان را برای شرکت در کلاس حضوری و یادگیری از راه دور با استفاده از انتقال آنلاین محتوا و آموزش تقسیم می کنند. بسیاری از برنامه های مجاز غنی شده ابتدا با عنوان مدارس تمام وقت آنلاین شروع کردند و سپس برنامه های ترکیبی را اضافه کردند تا برای دانش آموزان تجربۀ حضور در محیط مدرسه فراهم شود. این مدل با مدل وارونه به دلیل این که دانش آموزا ن به ندرت همه روز هفته را در کلاس حضوری شرکت می کنند تفاوت دارد، همچنین با مدل خود-ترکیب نیز تفاوت دارد ، زیرا مدل خود ترکیب بصورت تکدرس یا درس به درس است، اما این مدل تجربه برای کل مدرسه است.

مثال: در مدرسه آلبوکوئرک، دانش آموزان در پایه های هشتم تا دوازدهم برای اولین واحد درسی در موقعیت حضوری همراه معلم در کلاس چهره با چهره حاضر شدند. آن ها می توانستند بقیه کارشان را به صورت آموزش از راه انجام دهند .(شکل ۱۱).
 

شکل۱۱٫ مدل مجازی غنی شده، مدرسه آلبوکوئرک

مؤلفه های ترکیب مناسب
همچنان که روش‌ها و رسانه‌های متفاوتی برای تدریس و یادگیری وجود دارد. یادگیرندگان مختلف با نیازها و عمکردهای مختلف نیز وجود دارند و طراحی ضعیف یک دوره یادگیری ترکیبی حتی می‌تواند به نتایج یادگیری ضعیف‌تر در یک محیط ترکیبی، در مقایسه با یک روش ارایه تنها، منجر شود. بنابراین برای اثر بخش بودن یک دوره یادگیری ترکیبی، طراحان آموزشی و برنامه‌ریزان آموزشی و درسی هنگام طراحی این دوره‌ها، باید اصول و قوانینی و مفرضه های صحیح و مناسب را مد نظر قرار دهند(طبسی،۱۳۸۹):
طراحی ترکیب: یک دوره ترکیبی طراحی شده خوب از روش‌های تدریس می‌تواند تجارب یادگیری در خوری را برای اکثر فراگیران باید به درستی مورد توجه قرار دهد که این امر شامل مقدار زمانی که آنها نیاز دارند تا به آموزش دسترسی پیدا کنند و موارد مرتبط دیگر می‌شود.
انعطاف‌پذیری زمان: قابلیت انعطاف‌ برنامه زمانی برای دست‌یابی به موفقیت، یک امر حیاتی است. در دسترس بودن سیستم، افراد را قادر می‌سازد تا افراد هر زمانی که آماده هستند و زمان لازم را دارند مطالعه کنند.
ترکیب رسانه‌ها و سبک‌های یادگیری: انعطاف‌پذیری در فرمت‌های رسانه‌ها، تجارب یادگیری بهینه را بر اساس اولویت‌های فردی فراهم می‌کند. برای انتخاب صحیح روش‌ها و قالب‌ها، سبک‌های یادگیری و سطح آموزش مخاطبان و همچنین انگیزش فراگیران باید به درستی مطرح شده باشد.
حمایت از فراگیران: بازخورد از جانب مربیان، کارشناسان موضوع مهارت و همچنین حمایت‌های فنی و استدلالی از فراگیران نیاز است تا ظرف مدت ۲۴ ساعت برای آنها ارسال شود و این پاسخ به موضع می‌تواند این حس را برای فراگیران فراهم آورد که در پشت محیط آنلاین، شخصی وجود دارد که می‌تواند به آنها بازخورد دهد و کمک کند.
پشتیبانی اجرایی: یادگیری ترکیبی نیز همانند هر تغییر مهم دیگر در محیط کسب و کار و محیط‌های آموزشی نیاز به پشتیبانی اجرایی دارد.
محتوی: نوع و کیفیت محتوی یادگیری، برای موفقیت یک امر ضروری است. یک بخش مهم از انتخاب محتوی مناسب تصمیم‌گیری درباره این امر است که آیا فعالیت‌های یادگیری توانایی آگاه کردن فراگیران، توسعه مهارت‌ها و ایجاد شایستگی‌ها را دارد.
علاوه بر اصول و قوانین ترکیب ، فرضیه‌های اساسی طراحی یادگیری ترکیبی شامل موارد ذیل می‌باشند:
تلفیق متفکرانه‌ی یادگیری مجازی و حضوری
بازنگری اساسی طراحی دروس جهت بهره‌گیری از مشارکت دانش‌آموزان
بازسازی و جانشین نمودن ارتباطات مجازی در کلاس‌های سنتی.
در اینجا تلاقی دو فرهنگ (فرهنگ کتاب و قلم، فرهنگ فناورانه و دیجیتال) اتفاق می افتد که ثمره‌اش فرهنگ مشارکت‌پذیر و فرهنگ جستجوی جهت یافته است. تمامی محیط‌های یادگیری، از پنج منبع اصلی شامل روان‌شناسی، آموزش، فناوری، فرهنگ و عمل نشأت می‌گیرند، در چنین محیط‌هایی سعی شده است که از منابع مذکور حداکثر استفاده به عمل آید. در این رویکرد سعی بر این است که اصول یادگیری شناختی و ساختن‌گرایی اجتماعی با هم تلفیق شوند. در این رویکرد عناصر سه نظام آموزشی آگاهی دهنده، توانایی دهنده و خلاق تلفیق می شود (سعیدپور،۱۳۸۹).
عناصر یادگیری ترکیبی:
با استفاده از نظریه های یادگیری پنج عنصر کلیدی به عنوان عناصر اصلی یادگیری ترکیبی مطرح می شوند (کارمن، ۲۰۰۲)
۱-رویداد های زنده: رویداردها ی همزمان یادگیری با راهنمایی مربیهستند و همه یادگیرندگان در زمانی مشابه مانند یک کلاس مجازی در ان شرکت می کنند.
۲-یادگیری با سرعت شخصی: تجربیات یادگیری هستند که یادگیرنده به طور فردی با سرعت و زمان خود آن ها را تکمیل می کند. مانند تعاملات آموزش مبتنی بر اینترنت و یا آموزش با سی دی رام.
۳- مشارکت: محیط هایی هستند که یادگیرنده با دگران به وسیله پست الکترونیکی، مباحثات چند رشته ای و یا گفت گو های بر خط ارتباط بر قرار می کند.
۴-سنجش: ارزیابی از میزان دانش یادگیرنده است. سنجش را می توان قبل از رویدادهای زنده ویا با سرعت شخصی برای تعیین دانش قبلی بکار برد. ارزیابی های بعدی می توانند با با پیگیری رویداد های زنده و با سرعت شخصی برای اندازه گیری میزان یادگیری انجام شوند.
۵- مواد پشتیبانی از عملکرد: مابع مواد آموزشی ضمن خدمت که موجب ارتقا و نگهداری و ارائه یادگیری می شوند.ماندد خلاصه ها و منابع قابل چاپ و کمک های شغلی(کارمن، ۲۰۰۲)
شکل۲: عناصر یادگیری ترکیبی(کارمن، ۲۰۰۲)

مواد پشتیبانی از عملکرد
ارزشیابی
رویداد زنده
یادگیری خود همگام

مدیر سایت

Next Post

اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره ...

د اکتبر 12 , 2020
مشارکت مزایای یادگیری ترکیبییادگیری ترکیبی، دارای مزایای بسیاری در برنامه‌های آموزشی و کارآموزی است. برسین بیان می‌کند که یادگیری ترکیبی، ابزار کسب و کار قدرتمندی است که تأثیر چشمگیری روی سازمان‌ها دارد. یک بررسی انجام شده در مؤسسات آموزش عالی انگلستان نشان داد که ۹۴% از اساتید دانشگاه معتقدند که […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP