اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره …

مشارکت

مزایای یادگیری ترکیبی
یادگیری ترکیبی، دارای مزایای بسیاری در برنامه‌های آموزشی و کارآموزی است. برسین بیان می‌کند که یادگیری ترکیبی، ابزار کسب و کار قدرتمندی است که تأثیر چشمگیری روی سازمان‌ها دارد. یک بررسی انجام شده در مؤسسات آموزش عالی انگلستان نشان داد که ۹۴% از اساتید دانشگاه معتقدند که یک ترکیب از تدریس آنلاین و تدریس مبتنی بر کلاس درس، مؤثرتر از تدریس صرف کلاسی است و همچنین ۸۵% از آنها، تکنولوژی‌های یادگیری را به عنوان ابزاری برای دستیابی به بهبود آموزش می‌دانند.(مارکوییز،۲۰۱۴به نقل ازصالح عمران،۱۳۹۱).برخی از مزایای یادگیری ترکیبی عبارت‌اند از:
۱-یادگیری به شکل‌های خاص، غنای برنامه‌های یادگیری و میزان انتقال دانش را محدود می‌کند درحالی‌که یادگیری ترکیبی از این امر مبراست.
۲٫یادگیری ترکیبی نه‌تنها توانایی انتقال کارآمدتر مواد یادگیری را دارد، بلکه یک روش اثربخش‌تر آموزشی نیز می باشد.
۳٫یادگیری ترکیبی به طور بالقوه باعث صرفه جویی درهزینه و بهبود برنامه یادگیری افراد می شود.
۴٫امکان پیشرفت فراگیر را در مسیرشخصی آن هم متناسب با توانایی های فراگیر فراهم می نماید.
۵٫فرصت ایجاد بسته های آموزشی استاندارد را که تعاملی، خلاق و متناسب با نیازهای خاص هر فراگیرهستند، فراهم می کند.
۶٫امکان ارتباط همزمان و غیر همزمان تعاملی- تأملی را از طریق طراحی یادگیری تر کیبی فراهم می نماید.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  1. واسطه ای برای تجدید نظر در زمینه رو یکردهای سنتی و کشف شیوه های جدید یادگیری می باشد.
  2. پرسش هایی قانونمند از طریق برنامه های تأملی وهمکاری های مشترک به یادگیرندگان ارائه می دهد.
  3. سکویی یکپارچه جهت مرتبط نمودن دنیای واقعی و مجازی آموزشی با یکدیگر است.
  4. انعطاف پذیری در پروسه یاددهی – یادگیری و سهولت استفاده از مواد آموزشی، به عبارتی انعطاف پذیری در کاربرد و ادغام تکنولوژی های همزمان و غیر همزمان در فرایند انتقال یادگیری وآموزش را افزایش می دهد.
  5. نقش معلم را در حضور تدریس به عنوان یک تسهیلگر، پررنگ می نماید.
  6. سیستم مدیریت و تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات را از طریق نظارت متمرکز و اجرای غیر متمرکز تقویت می کند.

۱۳٫کاهش هزینه های دستیابی به اطلاعات نادر مورد نیاز در پژوهش های تخصصی، جلب توجه فراگیران، والدین، سرمایه گذاران ومسئولان آموزشی را در پی دارد.
۱۴٫اکثرمتخصصان آموزشی اشاره می کنند که در چنین چارچوبی، به خدمت گرفتن فناوری آموزشی در روش های تدریس منجر به تغییردیدگاه نقش آموزش فناوری– محور به آموزش فرگیر– محور در فرایند یاددهی ویادگیری می شود.
۱۵-در این رویکرد سعی می شود، ظرفیتهای مشارکتی و شخصی یادگیری حضوری)معلم- محور( و مجازی) فراگیر- محور( مورد توجه قرار بگیرد، چراکه کلاس درس حضوری قبل از اینکه تاملی باشد، مشارکتی است و نقطه قوتش در خود انگیختگی می باشد که فعالیتهای آموزشی را به عنوان فعالیتهای اجتماعی بهبود می بخشد، در صورتی که محیط یادگیری مجازی قبل از اینکه مشارکتی باشد تأملی است و نقطه قوتش در این است که فرصتی را برای بازخورد و دقت فراهم می نماید .
۱۶-افزایش سطح یادگیری به علت بازخورد سریع، امکان دسترسی به منابع و نکات کلیدی و مهم درس، امکان دسترسی به استاد درس، امکان پیگیری درس توسط خود دانش آموز و صرفه جویی در وقت دانش آموز و مفید بودن امتحانات از فواید قابل توجه آن می باشد.(مشیری، ۱۳۹۱)
هدف از ترکیب
لازم به ذکر است که دلایل زیادی وجود دارد برای اینکه چرا یک مربی، آموزشگر، یادگیرنده و … یادگیری ترکیبی را از سایر گزینه‌های یادگیری انتخاب می‌نماید. گراهام و اسگیوسرپ شش دلیل را برای توجیه این امر؛ یعنی طراحی و کاربرد سیستم یادگیری ترکیبی ارائه نموده‌اند(همتی،۱۳۸۸) که عبارتند از:
استغنای آموزشی
دسترسی به دانش روز
تعاملات اجتماعی
اداره شخصی
اثر بخشی هزینه‌های آموزشی
تخفیف بازبینی‌ها
علاوه بر اظهارات مذکور متعاقباً گراهام و همکارانش سه دلیل مهم را که به طرز چشم‌گیری بر انتخاب افراد تأثیر می‌گذارد مطرح نمودند که عبارتند از:
بهبود آموزش
افزایش میزان دسترسی، انعطاف‌پذیری
افزایش کارآیی، اثر بخشی هزینه‌ها
رسانه‌های رایج در آموزش ترکیبی
رسانه‌های رایج یادگیری ترکیبی که به منظور انطباق با الگوهای متنوع فراگیران و یا فشارهای ناشی از جمعیت رو به رشد آنان و دیگر معدودیت‌ها یا جابجایی زمان ارتباط به صور مختلف برای ارائه محتوا، حمایت معلم محور، حمایت همتایان و یا حمایت خودکار به کار گرفته می‌شوند، عبارتند از: تعامل چهره به چهره در آموزش‌ها و سمینارها در جهت حمایت معلم محور، ارائه محتوا، بحث و گفتگو، تمرین مهارت‌ها و یا ارتباط غیر رسمی به صورت گروهی و انفرادی، همایش‌های غیر همزمان رایانه‌ای، همایش همزان، وب سایت درسی، آزمون / سنجش آنلاین جهت حمایت خودکار، پست الکترونیکی، منابع مبتنی بر وب مانند اسلایدهای پاورپوینت یا چند رسانه‌ای دیجیتال، حمایت تلفنی، صوت و تصویر دیجیتال، مواد چاپی، ارائه سخنرانی و سایر راهبرد‌های تسهیل کننده (حمایت) تخته سفید دیجیتالی و همایش تلفنی.(طبسی،۱۳۸۹)

مدیر سایت

Next Post

تأثیر کارایی سرمایه فکری روی عملکرد مالی و ارزش بازار شرکتها- قسمت ...

د اکتبر 12 , 2020
۴-۵-۲-۴- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم ۱۱۸۴-۵-۳- نتایج آزمون فرضیه ی اصلی سوم ۱۱۸۴-۵-۳-۱- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول ۱۱۹۴-۵-۳-۲- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم ۱۲۰۴-۵-۳-۳- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم ۱۲۰۴-۵-۳-۴- نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم ۱۲۰۴-۵-۴- نتایج آزمون فرضیه ی اصلی چهارم ۱۲۰۴-۵-۴-۱- […]