اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختردوره …

.مدل های یادگیری ترکیبی در دبستان
شاید معرفی مؤسسه اینوسایت[۴۵] به عنوان تنها مرکز برگزاری دوره های آموزش ترکیبی در دبستان اغراق آمیز باشد.اما با توجه به جستجو های گسترده نگارنده تنها مؤسسه آمریکایی اینوسایت بود مدل های ترکیبی را برای دانش آموزان از آمادگی تا دبیرستان طراحی و اجرا کرده است.
رشد یادگیری بر خط در مدارس از مقطع آمادگی تا دبیرستان[۴۶] هم از طریق مدارس مجازی و هم از طریق محیط های آموزش ترکیبی اتفاق می افتد. در ظهور این عرصه‌ها، تعاریف بسیار مهم هستند، زیرا زبان مشترکی را تشکیل می‌دهند که امکان گفتگو و تبادل نظر در مورد پدیده های جدید را برای افراد فراهم می سازند.
در گزارش پژوهشی مؤسسه اینوسایت (۲۰۱۱)[۴۷] با عنوان «پیدایش یادگیری ترکیبی از مقطع آمادگی تا دبیرستان» بیان شده است که طبق بررسی های گذشته از نقطه نظر دانش آموزان شش مدل اصلی یادگیری ترکیبی در گروه وجود دارد. این پژوهش تغییراتی را که در طبقه بندی بر اساس بازخورد از زمینه و نیاز به روز شدن تحقیق برای همگام شدن با نوآوری‌ها در یادگیری ترکیبی لازم است را معرفی می‌کند. نکته مهم این است که در این پژوهش ۲مدل از ۶ مدل یادگیری ترکیبی – مدل چهره به چهره و آزمایشگاه بر خط –به دلیل مشابهت با مدل های دیگر حذف شده است. بدین ترتیب، با گذر از ۶مدل به ۴ مدل عمده، فرصت‌های بیشتری برای بررسی مفاهیم ایجاد می گردد.
بر مراحل طراحی و بروز رسانی و همچنین گسترش تعاریف یادگیری ترکیبی دو اصل حاکم است:
۱-تدوین تعاریف انعطاف پذیری که در نوآوری آن حوزه سودمند باشد.
این تعاریف به طور عمدی گسترده و باز هستند تا ویژه و خاص. این تعاریف برای الگوهای اصلی ارائه شدند، اما از ایجاد پارامترها برای این که یک مدل چگونه «باید باشد»، اجتناب می کنند.
۲- حذف گزینه‌های تجویزی
برخی از برنامه‌های یادگیری ترکیبی کیفیت بالایی دارند و برخی ندارند، برخی محتوای پویایی دارند و برخی ایستا هستند. برخی پر هزینه هستند و برخی کم هزینه. تعاریف در این طبقه بندی چنین ارزیابی‌ها را کنار می‌گذارد. درست مانند یک ماشین دوگانه سوز که هم می‌تواند مؤثر باشد یا تق تق صدا کند اما هنوز یک ماشین دو گانه سوز[۴۸] باشد، یادگیری ترکیبی هم می‌تواند خوب یا بد باشد.
مؤسسه اینوسایت در تعریف یادگیری ترکیبی و تشخیص مدل‌های نوظهور ، ۸۰ نمونه برنامه در مقاطع آمادگی تا دبیرستان مورد بررسی قرار داد. بعلاوه، د ر نوامبر ۲۰۱۱ تقریباً ۱۰۰ مربی در پیش-کنفرانس سمپوزیوم انجمن بین المللی یادگیری بر خط مدرسه مجازی آمادگی تا دبیرستان با هم آشنا شدند و الگوی طبقه بندی را نقد و بررسی کردند که نتایج کنفرانس منجر به طبقه بندی جدیدی از یادگیری ترکیب شد.
طبقه بندی شکل ۱ طرح دسته بندی اولیه را برای چشم انداز یادگیری ترکیبی همان طور که در حال حاضر وجود دارد براساس تحلیل برنامه‌هایی که برای عرضه آماده می‌گردند و یا از قبل وجود داشتند، ترسیم می‌شود.نکته قابل ذکر این است که بسیاری از مسئولان مدارس بیش از یک مدل ترکیبی رابرای دانش آموزان اجرا کرده‌اند. بر این اساس، مدل‌هایی که برنامه‌های خاص را در یک مدرسه ارائه می‌دهند، مدل نمونه برای طراحی در همه مدارس نیستند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

شکل ۴٫ تاکسونومی یادگیری ترکیبی

 
در ذیل تعاریف و مثال‌های هر مدل و زیرمجموعه آن شرح داده می‌شود:
۱- مدل چرخشی[۴۹]
مدل چرخشی- طرحی که در یک موضوع درسی (مانند ریاضی) ارائه می شود، دانش آموزان بر اساس یک برنامه ثابت و یا به تشخیص معلم بین مدل‌های یادگیری به‌نوبت چرخش می‌کنند. مدل‌های دیگر شامل فعالیت‌هایی همچون گروه‌های کوچک یا آموزش کامل کلاسی، پروژه‌های گروهی، تمرین فردی و یا تکالیف مداد-کاغذ است. این مدل دارای چهار زیرمجموعه است:
الف. چرخش ایستگاهی[۵۰]– مدل چرخشی در موضوع درسی ارائه‌شده (مانند ریاضی) اجرا می‌شود. دانش آموزان طبق برنامه تعیین‌شده و یا نظر معلم در بین مدل‌های یادگیری کلاس –محور چرخش می‌کنند. این چرخش شامل حداقل یک ایستگاه یادگیری برخط (آنلاین) است. مراکز دیگر شامل فعالیت‌هایی مانند آموزش گروه‌های کوچک یا آموزش کل کلاس‌، پروژه‌های گروهی، تمرین‌های فردی و تکالیف کاغذ-قلم است. در برخی طرح‌ها فعالیت‌ها به‌تناوب در کل کلاس انجام می‌شود، درحالی‌که برخی دیگر کلاس را به گروه‌های کوچک تقسیم کرده و یا یک‌به‌یک چرخش می‌کنند. تفاوت مدل چرخش- ایستگاهی با چرخش -فردی در این است که در این مدل‌، دانش‌آموزان در تمام ایستگاه‌ها چرخش می‌کنند، اما در مدل چرخش-فردی دانش‌آموزان ‌فقط در قسمت‌هایی که در برنامه سفارش شده است، چرخش می‌کنند.
مثال: مدرسه امپاور کیپ لا[۵۱](مدارس ابتدایی دولتی بدون شهریه که شاگردان را برای مقاطع بعدی ازنظر ذهنی، جسمی و روانی توانمند و آماده می‌سازند) هر کلاس را با ۱۵ کامپیوتر تجهیز کرد. در طول روز معلم دانش آموزان را در بین مدل های یادگیری بر خط، آموزش گروه‌های کوچک و تکالیف فردی به‌نوبت چرخش می دهد. در شکل یکی از ایستگاه‌های چرخشی مدرسه امپاور را ترسیم شده است (چرخش ها بر اساس موضوع متفاوت هستند).

شکل۵٫ مدل چرخش-ایستگاهی، مدرسه امپاور

 
برخط و نابرخط
ب-چرخش مبتنی بر آزمایش گری[۵۲]: ب-چرخش آزمایشگاهی-اجرای مدل چرخش آزمایشگاهی در واحد درسی ارائه‌شده (مانند ریاضی) است، دانش آموزان طبق برنامه مشخص و یا نظر معلم در میان فضاهای محیط آموزش حضوری[۵۳] می‌چرخند. حداقل یکی از فضاها‌ی آزمایشگاه یادگیری، اغلب به یادگیری برخط اختصاص دارد ،
ضمن این‌که کلاس‌های اضافی با مدل‌های دیگر یادگیری برقرار هستند. تفاوت مدل چرخش آزمایشگاهی با مدل چرخش – ایستگاهی در این است که دانش آموزان به‌جای ماندن در یک کلاس در محوطه مدرسه برای ترکیب موضوع درسی چرخش می‌کنند.
مثال: در آموزش راکت شیپ[۵۴]، دانش‌آموزان در خارج از کلاس در یک آزمایشگاه یادگیری روزی دو ساعت برای تکمیل آموزش ریاضی و خواندن از طریق یادگیری بر خط چرخش می‌کنند(شکل۶)

شکل۶٫ مدل چرخشی راکت شیپ

 
ج-مدل وارونه [۵۵] -اجرای مدل چرخشی در موضوع درسی (مانند ریاضی)است، دانش آموزان در ساعات رسمی مدرسه، بر اساس برنامه ای مشخص بین بررسی تکالیف وتمرین حضوری درس همراه با معلم و انتقال آن لاین محتوا و آموزش همان موضوع درسی در یک مکان دیگر (خانه) بعد از مدرسه چرخش می‌کنند. انتقال و آموزش موضوع و محتوا به صورت آنلاین و آن هم قبل از کلاس به دانش آموزان در مدل وارونه آنان را از دانش‌آموزانی که فقط تمرین و تکالیف شب را از طریق آنلاین انجام می‌دهند، متمایز می‌سازد. مدل وارونه بر این تفکر استوار است که یادگیری ترکیبی شامل کنترل برخی عناصر مانند زمان، مکان، روش و یا سرعت یادگیری توسط دانش آموز است، زیرا این مدل به دانش آموزان اجازه می‌دهد که مکان، زمان ، شیوه وسرعت یادگیری را برای انتخاب ودریافت محتوا و آموزش آن لاین انتخاب کنند.
مثال: در مدرسه دولتی منطقه استیل واتر [۵۶]در ناحیه مینه سوتا، دانش‌آموزان در کلاس‌های ۶چهارم و ششم در درس ریاضی، با استفاده از ابزار ارتباط داخلی بعد از مدرسه در مکانی که خودشان انتخاب می‌کنند ۱۵-۱۰ دقیقه ویدئوهای آموزشی به‌طور غیر همزمان تماشا می‌کنند و سؤالات درک مطلب خود را کامل می‌کنند. در مدرسه آن‌ها تمرین می‌کنند و تمرین‌های خود را به صورت چهره به چهره (حضوری)با معلم انجام می‌دهند.(شکل۷)

شکل۷٫مدل کلاس آموزش از قبل، مدارس دولتی ناحیه استیل واتر

 
د-چرخش انفرادی-اجرای مدل چرخشی در موضوع درسی ارائه‌شده (مانند ریاضی)است، دانش آموزان بر اساس یک برنامه فردی و یا مشخص‌شده در میان مدل‌های یادگیری چرخش می‌کنند،که حداقل یکی از آنها یادگیری بر خط است. یک کامپیوتر یا معلم برنامۀ فردی دانش آموزان را تنظیم می‌کند. مدل چرخش فردی به دلیل این‌که دانش آموزان را مجبور به چرخش در مدل‌ها و مراکز دیگر نمی‌سازد با مدل‌های چرخشی دیگر تفاوت دارد.
مثال: دبیرستان و مدرسه راهنمایی کارپ دیم[۵۷] برای هر دانش‌آموز برنامه‌ای را در نظر گرفته است تا بین یادگیری شبکه ای در مرکز یادگیری و یادگیری بدون شبکه چرخش کند. هر چرخش ۳۵ دقیقه طول می‌کشد. شکل ۸٫ مدل مدرسه کارپ دیم را ترسیم می‌کند(شکل۸)

شکل۸ . مدل چرخش فردی، دبیرستان و مدرسه راهنمایی کارپ دیم

 
۲- مدل منعطف-برنامه ای که در آن آموزش و محتوا، ابتدا از طریق شبکه انتقال می‌یابد، دانش آموز بر اساس برنامه ای مشخص و منعطف میان مدل‌های یادگیری و معلم پشتیبان در سایت چرخش می کند. معلم پشتیبان و یا دیگر مربیا ن حمایت چهره به چهره را در غالب فعالیت‌های گروهی و آموزش گروه های کوچک و آموزش فردی به‌طور منعطف و هماهنگ تأمین می‌کنند، حمایت چهره به چهره برخی از اجرا ها قابل ملاحظه است، درحالی‌که بقیه ممکن است کمک کمتری بکنند، به عنوان مثال، برخی از مدل های انعطاف معلمان حضوری متبحری دارند که یادگیری بر خط را بر اساس نیاز روز تکمیل می کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است حمایت حضوری کمتری را ارائه کنند، حتی بعضی دیگر ممکن است ترکیب کارمندی متفاوتی داشته باشند. این گونا گونی ها توصیف کننده های مناسبی برای وصف یک مدل منعطف ویژه هستند.
مثال: در مدرسه انعطاف سان فرانسیسکو، هنگامی که معلمان حضوری در طول روز برای درس های اصلی از اطلاعات ذخیره برای ارائه مداخلات و مکمل های هدفمند استفاده می کنند تأمین کنندگان یادگیری آنلاین( آمادگی تا دبیرستان)، برنامه و آموزش را انتقال می دهند . معلمان پشتیبان برای دروس اصلی همان معلمان حضوری هستند( بسیاری از دروس انتخابی از آمادگی تا دبیرستان معلمان آن لاین دارند که به جای معلمان حضوری ، به عنوان معلمان پشتیبان خدمات ارائه می دهند)(شکل۹).

شکل۹٫ مدل منعطف، مدرسه سان فرانسیسکو

 

مدیر سایت

Next Post

فایل دانشگاهی - اثر بخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ...

د اکتبر 12 , 2020
۳- مدل خود- ترکیب. در این مدل دانش آموزان یک در س یا بیشتر را برای کمک به موضوعات درسی دیگر به صورت بر خط انتخاب می‌کنند و معلم پشتیبان، معلم آنلاین است. دانش آموزان واحد های درسی آنلاین را یا در محیط حضوری و یا بدون سایت دریافت دریافت […]