بازسازی ۲۷ مدل از سر انسانهای ماقبل تاریخ

نمایشگاهی در درسدن آلمان از فناوری تشخیص جنایی برای بازخلق تعدادی از دورافتاده ترین اعضای خانواده انسانها که در حدود هفت میلیون تا یک میلیون سال پیش بر روی زمین زندگی می کرده اند، استفاده کرده است.

بازسازی 27 مدل از سر انسانهای ماقبل تاریخ با کمک فناوری پلیسی

 

به گزارش خبرگزاری مهر، در حدود ۲۷ مدل از سر این انسانهای ماقبل تاریخ از روی فسیلهای به جا مانده از آن زمان شبیه سازی شده است که در میان آنها مدلی از سر “ساحل انتروپوس چادی” انسانی هفت میلیون ساله نیز دیده می شود، زمانی که اجداد انسان در آفریقا ظهور کرده بودند.

 

انسان شناسان قضایی برای شبیه سازی سر انسانهای ما قبل تاریخ از شیوه های رایانه ای که نیروهای پلیس از آنها برای بازسازی آثار به جا مانده از جنایت استفاده می کنند، استفاده و جمجمه اجداد و نیاکان انسانها را بازسازی کرده و چهره نسبتا واقعی آنها را به نمایش گذاشته اند.

به گفته متخصصان با استفاده از این فناوری های تجسسی و قضایی هر یک از فسیلها به صورت منحصر به فرد شبیه سازی شده و خصوصیات ویژه خود را با دقتی بالا بازگو می کنند.

بر اساس گزارش میل آنلاین، در میان این مدلها نمونه شبیه سازی شده “هوموارکتوس” ها نیز که در حدود یک میلیون سال پیش بر روی زمین زندگی می کرده اند، دیده می شود:

بازسازی 27 مدل از سر انسانهای ماقبل تاریخ با کمک فناوری پلیسی

 

 

“هومواراکتوس” در حدود یک میلیون سال پیش ساکن زمین بوده، برخی بر این باورند این نسل از انسانها برای اولین بار در آفریقا بوده و سپس به هندوستان، چین و جاوه مهاجرت کرده اند

 

بازسازی 27 مدل از سر انسانهای ماقبل تاریخ با کمک فناوری پلیسی

 

“هوموارگاستر” در حدود ۱.۵ میلیون سال پیش بر روی زمین ساکن بوده و برای اولین بار در آفریقا ظهور یافته است

بازسازی 27 مدل از سر انسانهای ماقبل تاریخ با کمک فناوری پلیسی

“هومونئاندرتال” در حدود ۶۰ هزار سال پیش بر روی زمین بوده اند و نزدیکترین اقوام انسانهای مدرن به شمار می روند

بازسازی 27 مدل از سر انسانهای ماقبل تاریخ با کمک فناوری پلیسی

مدل شبیه سازی شده از سه نئاندرتال در نمایشگاهی در “درسدن”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *