بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

نمودار۴-۱۹-وضعیت تلفات استان به تفکیک نوع معبر برون شهری در سال ۱۳۹۲
۴-۱۰- سوال ۸ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی چگونه است؟
از مجموع ۵۹۱ نفر فوت‌شدگان تصادفات جادهای استان در سال ۱۳۹۲، ۵۰۶ نفر یا %۸۵٫۹ مصدومان و زخمیهای منجر به فوت از طریق آمبولانس به مراکز درمانی و بیمارستانها انتقال پیدا کرده‌اند. بعد از آمبولانس نباید از نقش خودروهای گذری که معمولا فاقد لوازم، تجهیزات، امکانات و تجربه درمانی هستند غافل بود، زیرا در همین سال، ۷۱ نفر یا %۱۱٫۷ از مصدومان و زخمیهای منجر به فوت توسط این خودروها به مراکز درمانی و بیمارستانها منتقل شده‌اند.همچنین ۳ نفر یا %۰٫۵ توسط خودروهای پلیس، ۲ نفر یا %۰٫۳ توسط سایر خودروها و ۹ نفر یا %۱٫۵ به شکل نامعلوم به مراکز درمانی و بیمارستانها انتقال یافتهاند.
اگرچه انتظار این است که همه مصدومان و زخمیهای ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران از طریق آمبولانس که از تجربه و امکان درمان اولیه برخوردارند، به مراکز درمانی انتقال پیدا کنند ولی با توجه به آمارهای موجود، نقش خودروهای گذری در این انتقال‌ها بالاست که این امر از عدم پوشش کافی و حضور به موقع گروههای امداد و نجات جادهای در حمل مصدوم حکایت دارد. بنابراین با افزایش میزان انتقال مصدومان و زخمیها از طریق آمبولانس و با به کمینه رساندن میزان انتقال‌ها توسط خودروهای گذری، میزان تلفات ناشی تصادفات جادهای را کاهش خواهد یافت.
جدول۴-۱۵- میزان تلفات استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی در سال ۱۳۹۲

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

نحوه انتقال متوفی آمبولانس خودروی پلیس خودروهای عبوری سایر نامعلوم مجموع
تعداد ۵۰۶ ۳ ۷۱ ۲ ۹ ۵۹۱
درصد ۸۵٫۹ ۰٫۵ ۱۱٫۷ ۰٫۳ ۱٫۵ ۱۰۰

نمودار۴-۲۰- وضعیت تلفات استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی در سال ۱۳۹۲
۴-۱۱- سوال ۹ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نحوه وقوع تصادفات چگونه است؟
درسال ۱۳۹۲، %۴۹ تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران (۲۸۸ نفر) مربوط به برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر و سهم برخورد با عابران پیاده نیز %۲۷ (۱۵۸ نفر) بوده است. تلفات مربوط برخورد با شی ثابت و واژگونی %۹(۵۴ نفر) و سقوط ۵%(۲۷ نفر) بوده است. در حالیکه در آمار کشوری برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر %۴۹٫۴، برخورد با عابران پیاده %۱۳٫۲،برخورد با شی ثابت %۵٫۱، واژگونی %۲۸ و سقوط %۱٫۱ اعلام شده است.
نوع بارز تلفات جادهای در این گزارش، برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر می باشد. به طوریکه ۴۹ درصد تلفات ناشی از تصادفات جادهای حاصل این نوع برخورد است که بیانگر عدم جدا سازی مسیرهای رفت و برگشت در جادههای استان است. همچنین برخورد با عابران پیاده با ۲۷ درصد در رده بعدی قرار دارد که وقوع حادثه در چنین شرایطی نتیجه عدم رعایت مقررات و یا بی احتیاطی راننده و یا عابر پیاده میباشد. نکته قابل ذکر دیگر اینکه میزان تلفات مربوط برخورد با شی ثابت و واژگونی با ۹ درصد است. برای مهار و کاهش واژگونی باید دو عامل سرعت غیر مجاز و خستگی و خواب آلودگی واپایش و پیشگیری شود. همچنین با اعمال مدیریت سرعت به ویژه در مسیرهایی که آمار واژگونی بالا دارند و اصلاح هندسی قوسها و برای پیشگیری از واژگونی ناشی از خواب آلودگی اقداماتی نظیر اجرای شیارهای هشدار دهنده و لرزاننده، کاهش یکنواختی محیط راه در مسیرهای طولانی، افزایش آگاهی رانندگان در خصوص پیامدهای رانندگی در حین خستگی باید مورد عمل قرار گیرد.
جدول۴-۱۶- میزان تلفات استان به تفکیک نحوه وقوع تصادفات در سال ۱۳۹۲

مدیر سایت

Next Post

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- ...

پ اکتبر 29 , 2020
۱ ۵۹۱ درصد ۲ ۷ ۸۲ ۵ ۰ ۴ ۰ ۱۰۰ نمودار۴-۱۹-وضعیت تلفات استان به تفکیک نوع معبر برون شهری در سال ۱۳۹۲۴-۱۰- سوال ۸ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی چگونه است؟از مجموع ۵۹۱ نفر فوت‌شدگان تصادفات جادهای استان در سال ۱۳۹۲، ۵۰۶ نفر یا […]