جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده …

سرمایه ساختاری (ویدما)
سرمایه انسانی (بونفور)
دارایی های متمرکز بر نیروی انسانی (بروکینگ)
سرمایه انسانی (ادوینسون)
سرمایه فردی (گروه کنراد)
کارکنان (موریتسن و دیگران)
سرمایه انسانی (روس و دیگران)
سرمایه انسانی (سالیوان)
صلاحیت کارکنان
(سو یبی)
سرمایه انسانی (ویدما)
شکل ۲-۱۱ : معرفی نقشه سرمایه فکری
۲-۲-۳-۱ سرمایه انسانی
۲-۲-۳-۱ سرمایه انسانی:
سرمایه انسانی شامل دانش، مهارت، توانایی و تجربه کارکنان یک سازمان می باشد. (بونتیس ۱۹۹۸، بونفور۲۰۰۲، بروکینگ۱۹۹۶، ادوینسون ومالون۱۹۹۷، روس و دیگران۱۹۹۷، استیوارت۱۹۹۷، سالیوان۱۹۹۸، نلسون[۳۴]۱۹۸۲) این تعریف در تمامی بحث های سرمایه فکری نافذ می باشد. بنابراین سرمایه انسانی به عنوان یک سطح فردی شناسایی می شود. (هادسون[۳۵] ۱۹۹۳) سرمایه فکری ترکیبی از توانایی ها و ظرفیت های فردی و سازمانی برای خلق ارزش تجاری و حل مسائل تجاری در یک سازمان می باشد.
ادبیات سازمانی متذکر می شود که سازمان ها خودشان خلق دانش نمی کنند بلکه این کار توسط کارکنان سازمان صورت می گیرد. (آرگریس[۳۶] و شون[۳۷] ۱۹۷۸)
با توجه به یادگیری های فردی، کارکنان باعث ایجاد دانش در سازمان می شوند. هنگامی که سازمان پتانسیل و چهارچوب لازم را جهت ایجاد و ذخیره ی این دانش داشته باشد، دانش فردی در اختیار سازمان قرار می گیرد. در واقع سرمایه انسانی دانش فردی می باشد که در حصار سازمان قرار دارد و متعلق به سازمان می باشد.بر طبق نظریه لی[۳۸] و ویتلوستجن[۳۹](۱۹۹۸) شرکت هایی که حیات بیشتری دارند، تجربه انباشته ی بیشتری دارند، از کارکنان با تحصیلات بالاتری استفاده می کنند و قدرت ارتباطی بیشتری با سایر سازمانها دارند. عنوان سرمایه انسانی توسط شولتز[۴۰] برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۱۹۸۱ نیز به کار برده شده است. شولتز بیان می کند که مهمترین فاکتور در رسیدن به کیفیت زندگی بهتر با پیشرفت در دانش حاصل می شود و پیشرفت در دانش نیز با سرمایه گذاری در سرمایه انسانی محقق خواهد شد. (شولتز، ۱۹۸۱)
بنابراین سرمایه انسانی به ارزش انباشته سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی بر می گردد. سرمایه انسانی عامل خلاقیت و تجدید استراتژی در سازمان می باشد که البته این تاثیر گذاری به ساختار تشکیلاتی سازمان مربوطه نیز بستگی دارد. یعنی زمانی سازمان ها می توانند از منابع سرمایه انسانی بهره مند شوند که زیر ساخت های لازم جهت استفاده از این منابع را داشته باشند.
در رویکرد اقتصادی به ارزش ایجاد شده در سازمان توسط افراد سازمان تاکید می شود (بکر[۴۱]۱۹۹۲، نلسون [۴۲]و وینتر[۴۳]۱۹۸۲). عملاً وجود سرمایه انسانی به هوش ذاتی اعضای سازمان بستگی دارد(بونتیس ۱۹۹۸). اساساً سرمایه انسانی نمی تواند مستقیما توسط سازمان ایجاد شود (ادوینسون و مالون۱۹۹۷). البته باید توجه داشت که امکان دارد سرمایه انسانی سازمان کاهش یابد و یا توسط سایر رقبا محدود شود. مانند زمانی که کارکنان سازمان اقدام به ترک سازمان کنند و سایر رقیبان این کارکنان را جذب نمایند. بنابراین یک سازمان نباید تنها به سرمایه گذاری در نیروی انسانی توجه کند، بلکه باید در راستای حفظ سرمایه انسانی موجود در سازمان اقدامات لازم را انجام دهد.
۲-۲-۳-۲ سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری شامل زیر ساخت ها و سیستم های اطلاعاتی سازمان می باشد که قادر است دانش فردی را به دارایی های گروهی و سازمانی تبدیل کند (نیکولینی[۴۴]۱۹۹۳). سرمایه ساختاری باعث گسترش سرمایه فکری در یک سازمان می شود. سرمایه ساختاری شامل فرایند تولید، سیستم های اطلاعاتی، اطلاعات و روش های موجود در سازمان می باشد. سرمایه ساختاری دارای اهمیت حیاتی برای سازمان می باشد، زیرا تنها زیر مجموعه سرمایه فکری است که سازمان واقعا مالک آن می باشد. (بونتیس۱۹۹۸، بونفور۲۰۰۲، بروکینگ۱۹۹۶، ادوینسون و مالون۱۹۹۷، نیکولینی۱۹۹۳، روس و دیگران۱۹۹۷، سالیوان ۱۹۹۸، استیوارت۱۹۹۱، وینتر۱۹۸۷، یانت[۴۵] و اسنیل[۴۶]۲۰۰۴)
سرمایه ساختاری با مکانیزم و ساختار سازمان سر و کار دارد که می تواند کارکنان را در انجام هرچه بهتر وظایفشان کمک کند که این امر باعث بهبود عملکرد نیروی انسانی و در نتیجه بهبود عملکرد تجاری سازمان می شود. بنابراین سرمایه ساختاری مطلوب باعث بهره وری بیشتر در سازمان می شود. دلیل این امر آن است که حتی اگر کارکنان و نیروی انسانی سازمان دارای آگاهی و توانمندی های شخصی بالایی باشند اما ساختار و تشکیلات سازمان ضعیف باشد نیروی انسانی سازمان نمی تواند از تمام نیروی خود استفاده کند و سرمایه فکری سازمان به وضعیت ایده آل خود نمی رسد (نیکولینی۱۹۹۳، وینتر۱۹۷۸). در نتیجه سرمایه ساختاری به دانش و تجربه نیروی انسانی که در سیستم ها، فرایندها، رویه ها، الگو ها و ساختارهای سازمان ذخیره می شود و از آن تحت عنوان دانش نهادینه سازمانی یاد می شود، اطلاق می گردد.
بر اساس نظریه ادوینسون و مالون سرمایه ساختاری به شرکت اجازه می دهد تا ارتباطات خود با شبکه های داخلی و خارجی شرکت را گسترش دهد. این فرایند نه تنها ارتباط کارمندان در محدوده سازمان را ساماندهی می کند بلکه برای گسترش ارتباطات بین شرکت و مشتریان در شبکه های اجتماعی نیز تاثیر می گذارد.
۲-۲-۳-۳ سرمایه اجتماعی/ مشتری
سرمایه مشتری شام

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ل کانالهای بازاریابی و ارتباطات با مشتری می باشد. بونتیس (۱۹۹۸) بیان می کند ارزش ارتباطات شامل ارتباط با مشتریان، تامین کنندگان و رقبا می شود که نقش عمده ای در سود آوری آینده و فرصت رشد شرکت ایفا می کند. بنابراین سرمایه مشتری به اعتماد مشتری و صداقت و درستی ارتباط بین شرکت و مشتری مربوط می شود. از اینرو هدف از ایجاد توانایی های فردی و سازمانی ایجاد سرمایه مشتری می باشد که به شرکت ها اجازه می دهد سرمایه مالی خود را (در حد معقول) افزایش دهند (اونگ[۴۷] و رایت۲۰۰۰[۴۸])
اونگ( ۱۹۹۶) بیان می کند که سیستم موجود در سازمان جاری می باشد و در شرایطی که سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری افزایش می یاید سرمایه مشتری نیز رشد نموده و زمانی که سرمایه مشتری رشد می کند سرمایه مالی نیز رشد خواهد کرد.
سرمایه مشتری ظرفیت یک سازمان را گسترش می دهد و باعث می شود سازمان درک صحیحی از نیازهای مشتریان خود پیدا کند، و بهتر از سایر رقبا محصولات و خدمات مورد نیاز مشتریان را تامین کرده و در این زمینه از سایر رقبا جلو بیفتد.
وجود سرمایه مشتری بسیار با ارزش می باشد و عامل اصلی سود آوری حال و آینده شرکت بوده و از ارتباط سازمان با مشتریانش حاصل می شود.
در مورد سرمایه مشتری تا کنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است. بیشتر این تحقیقات بیان می کند که بین رضایت مشتری و عملکرد مالی سازمان ارتباط وجود دارد. در این میان نیز بیشتر تحقیقات بیانگر ارتباط مثبت بین رضایت مشتری و عملکرد مالی سازمان می باشد. (ایتنر[۴۹] و لارکر[۵۰]۱۹۹۸، بانکر[۵۱] و همکاران ۲۰۰۰) اما تعدادی از تحقیقات نیز به نتایج دیگری دست یافته اند. (آرتور اندرسون ۱۹۹۴ و اندرسون۱۹۹۴)
بسیاری از محققان بر این نکته تاکید دارند که شرکت ها باید به سرمایه اجتماعی (مشتری) توجه ویژه ای داشته باشند. یعنی شر کت ها علاوه بر اینکه در سرمایه ساختاری سرمایه گذاری می کنند (وجه داخلی) باید به سرمایه گذاری اجتماعی (مشتری) نیز توجه داشته باشند تا منابع دانش محور موجود در سازمان باعث ایجاد وضعیت مطلوب و سود آوری شرکت شود.
۲-۲-۴ سیر تحول تاریخی سرمایه فکری
همانطور که قبلا اشاره شد نخستین توجه جدی به مفاهیم مرتبط با سرمایه فکری توسط فریتز مچلاپ(۱۹۶۲) صورت گرفت اما اصطلاح سرمایه فکری اولین بار توسط جان کنت گالبرایت (۱۹۶۹) مطرح شد.گالبرایت اعتقاد داشت که سرمایه فکری فرایندی ایدئولوژیک و شامل عملیات فکری است. اما استیوارت (۲۰۰۱) مدعی است که این موضوع برای اولین بار در سال ۱۹۵۸ مطرح شد، هنگامی که او و ایتامی در مورد جنبش سرمایه فکری با یکدیگر همکاری کردند.(ایتامی در سال ۱۹۸۰ کتابی در مورد داراییهای نامشهود منتشر کرد.) در جدول ۳-۲ رو به طور خلاصه به سیر تحول تاریخی سرمایه فکری اشاره شده است.
جدول ۲-۱ : سیر تحول تاریخی سرمایه فکری

مدیر سایت

Next Post

پژوهش - بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران ...

د اکتبر 12 , 2020
پروژه ای را برای اندازه گیری سرمایه فکری تحت عنوان پروژه مریتوم آغاز کرد. برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. ۲۰۰۰ دولت دانمارک اولین راهنمای حسابداری سرمایه فکری را منتشر کرد. ۲۰۰۱ موسسه بروکینگ گزارش خود درباره “ثروت نامشهود” را منتشر کرد. ۲-۳ بخش دوم […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
سال نویسنـده رویــــــــــــکرد اصــــــــــــــــلی