فایل دانشگاهی – بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامداران …

سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
در این روش پالیک برای محاسبه کارایی هر یک از منابع ورودی شرکت را اندازه گیری می کند؛ یعنی:
(VAIC)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  1. کارایی سرمایه به کار گرفته شده

(CEE)

  1. کارایی سرمایه انسانی

(HCE)

  1. کارایی سرمایه ساختاری

(SCE)
در واقع مجموع کارایی سرمایه بکار گرفته شده، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، بیانگر ضریب ارزش افزوده شرکت می باشد.
VAIC = CEE + HCE + SCE
ضریب ارزش افزوده فکری به مدیران کمک می کند تا درک بهتری از ظرفیت های خلق ارزش شرکت داشته باشند.
شکل۲-۱۲: مدل VAIC پالیک
در واقع مدل کارایی ارزش ایجاد شده توسط شرکت یا توانایی های فکری شرکت را نشان می دهد. مدل ارزش افزوده فکری پالیک امکان ردیابی کارایی شرکت را نه تنها در ساختار عملی شرکت بلکه در سطوح شرکت فراهم می کند. در واقع شاخص(VAIC) به عنوان معیاری درنظر گرفته می شود برای فهمیدن اینکه آیا سرمایه فکری با عملکرد شرکت ارتباط دارد یا خیر؟ پالیک (۲۰۰۰) همبستگی مثبتی میان سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد شرکت پیدا کرد.
(VAIC)
اگرچه مدل یک روش اندازه گیری مناسب برای سرمایه فکری شرکت می باشد، اما این اندازه گیری ممکن است کامل نباشد. ما در این تحقیق دارایی های نامشهود را به عنوان عاملی مهم در تجارت امروز به مدل پالیک اضافه می کنیم و معتقدیم که دارایی های نامشهود باید مانند دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته شوند.
(VAIC)
۲-۵-۱ مزیت روش ضریب ارزش افزوده فکری نسبت به سایر روشها :
اگر چه روشهای گوناگونی جهت سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری سازمان وجود دارد اما مدل پالیک نسبت به سایر روشها بسیار کاربردی تر می باشد.برخی از دلایل برتری این مدل به شرح ذیل می باشد:
کلیه داده های مورد استفاده در مدل پالیک به راحتی از صورت ها ی مالی حسابرسی شده سازمانها قابل استخراج می باشد واین امر باعث افزایش قابلیت تایید و تصدیق محاسبات صورت گرفته می شود.
بر خلاف بسیاری از روش های سنجش سرمایه فکری که ذهنی بوده و در فرایند اندازه گیری با مشکلات زیادی همراه می باشند، مبنای سنجش در مدل پالیک بسیار ساده و استاندارد می باشد .
به دلیل سادگی محاسباتی، مدل پالیک برای استفاده کنندگان و ذینفعان بیرونی سازمان به راحتی قابل درک می باشد.
در این مدل از شاخص های مالی مناسبی جهت اندازه گیری سرمایه فکری سازمان استفاده می شود.
دقت مدل پالیک در اندازه گیری سرمایه فکری سازمان نسبت به سایر روشها بسیار بالا می باشد.
مدل پالیک امکان محاسبه سرمایه فکری نه تنها در کل سازمان، بلکه در تمام سطوح سازمان را فراهم می آورد.
با ارائه اطلاعات تفضیلی، امکان تمرکز بر هریک از زیرمجموعه های سرمایه فکری در سطح سازمان را فراهم می آورد.
این مدل در تحقیقات و پژوهش های معتبری مورد استفاده قرار گرفته است.
۲-۶ بخش پنجم: مزایای و مشکلات اندازه گیری سرمایه فکری
اندازه گیری سرمایه فکری دارای مزایای بسیاری می باشد اما در این میان نباید مشکلات مربوط به سنجش سرمایه فکری را نادیده گرفت.در ادامه به بیان مزایا و معایب اندازه گیری سرمایه فکری می پردازیم.
۲-۶-۱ مزایای اندازه گیری سرمایه فکری
با توجه به مباحث مطرح شده ،شاید این سوال پیش بیاید که مزایای اندازه گیری سرمایه فکری چیست. از جمله مزایای اندازه گیری سرمایه فکری می توان به موارد زیر اشاره کرد :
کمک به تنظیم هر چه بهتر راهبردهای اساسی شرکت و ارزیابی راهبردهای اجرایی در سازمان به وسیله ارزیابی سرمایه فکری
شناخت جریانهای دانشی در درون سازمان و اولویت بندی مباحث دانشی در سازمان

مدیر سایت

Next Post

بررسی رابطه اجزای سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده ...

د اکتبر 12 , 2020
۲-۸ بخش هفتم : ارزش افزوده اقتصادی (EVA)[139]۲-۸-۱ پیشینه و تکامل ارزش افزوده اقتصادیتکامل سود اقتصادی یا همان ارزش افزوده اقتصادی ریشه های تاریخی دارد که ردپایش را می توان در تعاریف اقتصاددانان کلاسیک از سود باقی مانده (سود اضافی (جست . به عنوان مثال آلفرد مارشال ، اقتصاددان معروف […]