فایل – بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۱۲

۲- ۱۰-۶- بسته بندی [۳۲]

اگرچه بسته بندی محصولات کشاورزی بیشتر برای سهولت حمل و نقل و جلوگیری از ضایعات انجام می شود، اما در مقیاس جهانی و بازارهای بین المللی بسته بندی هر نوع کالایی از جمله محصولات کشاورزی می تواند روش سودمندی برای تبلیغ و فروش کالا باشد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۲- ۱۰-۷- استاندارد کردن محصول

در هر کشور مؤسسه هایی برای استاندارد کردن محصولات وجود دارند که این استاندارد ها بین المللی بوده و سبب می شوند خرید و فروش ها در سطوح بین المللی با سهولت انجام گیرند. استاندارد کردن یعنی یکنواخت کردن بر اساس ویژگی های کمی و کیفی محصول و بسته به نوع محصول متفاوت بوده و بر اساس معیارهای گوناگونی صورت می گیرد.

۲-۱۰-۸- اعتبارات

اعتبار نقش مؤثری در گسترش و بهبود نظام بازاریابی دارد زیرا عوامل بازار اعم از تولید کنندگان، واسطه ها عمده فروشان و خرده فروشان برای بهبود وضعیت شغلی خود نیاز به سرمایه و منابع مالی و اعتباری دارند. کشاورزان نیز برای بهبود وضعیت تولید و سایر عوامل برای جمع آوری، انتقال، انبارداری و مکان هایی برای بسته بندی و فروش محصولات به چنین اعتباراتی نیازمنددند. در این میان، کشاورزان مهمترین گروهی هستند که از اعطای اعتبار بهره برده و با تقویت توان مالی، امکان تصمیم گیری برای فروش محصولاتشان فراهم می شود (کاظم نژاد و نجفی، ۱۳۸۳ : ۲۷).

۲-۱۱- کانالهای بازاریابی[۳۳]

توزیع به زبان ساده یعنی رساندن محصول مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان موردنظر.
گستردگی حوزه توزیع و نقش آن در بازاریابی شرکتها و موفقیت آنها باعث شده است تا به این عنصر آمیخته بازاریابی توجه خاصی شود.
یکی از مشکلات عمده کشورمان در امور اقتصادی و بازرگانی کاستیها و ضعفهای مربوط به شیوه توزیع است. در مبحث توزیع به دو موضوع بیشتر اشاره شده است مدیریت توزیع و امکانات و تسهیلات مربوط به توزیع فیزیکی محصول (استخر و اسمعیلی[۳۴]، ۲۰۱۰)

۲-۱۲- مدیریت کانالهای توزیع[۳۵]

خدمات توزیع و تصمیمات مربوط به کانالهای توزیع در سازمانهای مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است هر کدام از اعضای کانال توزیع حلقه اتصالی شبکه سازمانی بین تولید کننده و مصرف کننده هستند. اگر چه ممکن است بعضی از شرکتها خود وظایف کانالها را انجام دهند معمولا چندین سازمان به طور جمعی و شبکه ای در زمینه های گوناگون توزیع مانند حمل و نقل، خدمات، جور کردن، جدا کردن و بسته بندی مجدد فعالیت می کنند. سازمانهایی که این فعالیتها را به عهده دارند واسطه ها، دلالها یا فروشندگان مجدد نامیده می شوند. (روستا و همکاران، ۱۳۸۸)
تولید کنندگان غالباً چند کانال توزیع در دسترس دارند و به اختیار خود می توانند یک یا چند تا از آنها را انتخاب کرده برای توزیع محصولات خویش مورد استفاده قرار دهند هنگامی که کانال توزیع انتخاب شد و مورد استفاده نیز قرار گرفت اعمال هر گونه تغییری در آن با هزینه های گزافی همراه خواهد بود. قسمتی از این هزینه ها نتیجه از دست دادن امکانات توزیعی موجود است و بقیه صرف تهیه وسایلی می شوند که در استقرار کانال توزیع جدید ضروری هستند به همین دلیل ارزیابی صحیح تاثیر کانالها، انتخاب صحیح کانال توزیع و تعیین روشهای مربوط به بهتر کردن عملیات کانال توزیع موجود ضرورت خاصی دارد و در مدیریت صحیح بازاریابی حیاتی است به عبارت دیگر سازمان توزیع موثر یکی از عوامل عمده در موفقیت شرکتها است (ونوس و همکاران، ۱۳۸۴)

۲-۱۳- انواع واسطه ها

منتقدان بازاریابی گاهی بالا بودن قیمتها را ناشی از وجود واسطه های گوناگون می دانند که وظایفی تکراری و غیر ضروری را دنبال می کنند. البته تعداد واسطه ها را می توان کاهش داد اما هزینه های توزیع را نمی توان حذف کرد در بازاریابی شاید بتوان واسطه ها را حذف کرد اما وظایف واسطه گری حذف شدنی نیست. این وظایف را می توان از گروهی به گروه دیگر انتقال داد تا اثر بخشی بیشتری به وجود آید اما کسانی که باید آن را به عهده بگیرند ممکن است در بین تولید کنندگان یا حتی مشتریان باشند در حالی که واسطه ها ارزان تر از تولید کننده یا مصرف کننده نهایی، وظیفه توزیع را انجام می دهند (روستا و همکاران، ۱۳۸۸).
واسطه ها بنا بر نقش و وظیفه ای که به عهده دارند دارای عناوین گوناگونی هستند که مهمترین آنها عبارت اند از:

۲-۱۳-۱- خرده فروشان

خرده فروشی شامل همه فعالیت هایی است که محصولات و خدمات را به طور مستقیم برای استفاده شخصی و غیر تجاری به مصرف کننده می فروشد. خرده فروشی اغلب در مغازه ها و فروشگاه های کوچک انجام می شود، ولی مؤسسات گوناگون نیز می توانند به خرده فروشی بپردازد. به طور کلی هر شرکت یا تولید کننده یا فروشگاهی که برای استفاده غیر تجاری محصولی را به مصرف کننده نهایی بفروشد، بدون در نظر گرفتن چگونگی فروش و محل آن، فروش او به صورت خرده فروشی است.

۲-۱۳-۱-۱- اهمیت خرده فروشی برای تولید کنندگان و عمده فروشان

برای تولید کنندگان و عمده فروشان، خرده فروش متخصص فروش است. او ارائه دهنده تسهیلات فیزیکی و نیروی انسانی برای ارتباط مشتریان در نزدیکی منازلشان با تولید کنندگان و واسطه های عمده فروش است. همچنین با تبلیغات، نمایش محصولات و فروش حضوری در حرکت محصولات تولید کنندگان نقش حساسی دارد. در شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان، خرده فروش مفسر تقاضای مشتری است و اطلاعات بسیار حیاتی را از طریق کانال های توزیع در اختیار تولید کنندگان می گذارد. با تقسیم کردن اقلام بزرگ به واحدهای کوچک و قابل استفاده مصرف کنندگان، خرده فروش هم به مشتریانش و هم به تولید کننده خدمت می کند
خرده فروش با انبار کردن و فعالیت های انباری و انبارداری محصولات نیز به تولید کنندگان و مشتریان خدمت می کند؛ زیرا با سفارش دادن و حمل کردن محصولات قبل از فصل، تا حدودی ریسک های تولید کننده را کم می کند. (روستا و همکاران، ۱۳۸۸).

۲-۱۳-۱-۲- طبقه بندی واسطه های خرده فروش

برای آشنایی بیشتر با واسطه های خرده فروش و نقشی که در کانال توزیع بازی می کنند، می توانیم آنها را بر اساس اندازه فروشگاه، وسعت رده، محل جغرافیایی، شکل مالکیت و روش عمل طبقه بندی کنیم.
اندازه فروشگاه: طبقه بندی مؤسسات خرده فروشی بر اساس میزان فروش بیانگر این حقیقت است که فروشگاه های خرده فروشی با اندازه های مختلف معرف مسائل مدیریتی گوناگون هستند. هنگامی که از خرده فروشی بر اساس اندازه صحبت می کنیم این انتظار را می توان داشت که فروشگاه ها و مؤسسات کوچک و بزرگ خرده فروش هم وجود داشته باشند. موقعیت رقابتی بین خرده فروش های کوچک و بزرگ را با عوامل مختلفی می توان سنجید که مهم ترین آنها عبارتند از: تقسیم نیروی کار- قدرت خرید- استفاده از تبلیغات – قدرت مالی- کانال عمودی- تحقیق بازار- نوآوری – انعطاف پذیری و هزینه عملیات و ملاحظات قانونی
وسعت رده: مؤسسات خرده فروش از لحاظ وسعت رده های محصول می توان به سه گروه تقسیم کرد:
۱- فروشگاه های عمومی بازرگانی: اینها مؤسساتی هستند که رده ای بزرگ و متنوع را ارائه می دهند و شامل فروشگاه هایی با بخش های مختلف یا فروشگاه های بزرگ هستند. فروشگاه های بزرگ سازمان های تجاری نظام مندی هستند که مدیر مسئول طرح ریزی محصولات در موفقیت آنها نقش مهمی دارد و مدیران خرید قسمتهای مختلف تحت سرپرستی و مدیریت او به کار خود مشغولند.
۲- فروشگاه های محصولات همگن و هم گروه: این گروه از خرده فروشی شامل مؤسساتی است که انواع مختلف کارهای گروه های مربوط به هم را معامله می کنند. این فروشگاه ها اغلب با نام محصولات رده ای انفرادی شناخته می شوند؛ مانند فروشگاه لوازم خانگی.
۳- فروشگاه های اختصاصی: این گروه از خرده فروشی شامل مؤسساتی هستند که انواع محدودی از محصولات را می فروشند؛ یعنی این گروه فقط قسمتی از محصولات گروه فروشگاه های تک رده ای را عرضه می کنند.
محل جغرافیایی: طبقه بندی خرده فروشها بر اساس محل جغرافیایی آنان نشان دهنده محل خرید مشتریان است؛ یعنی اینکه خرده فروشی با توجه به جمعیت تمرکز یافته است. تجزیه و تحلیل محل های جغرافیایی ممکن است جهت ارزیابی امکانات بازار ناحیه ای برای محصولات به کار رود. قسمت اعظم خرده فروشی ها و فروش خرده در قسمت کوچکی از شهر هاست. در قسمت مرکزی شهر و نواحی اطراف آن بازارهای متعددی وجود دارد که تشکیل دهنده خرده فروشی ها هستند.
شکل مالکیت: در این طبقه بندی مؤسسات خرده فروشی به دو دسته ازفروشگاه ها تقسیم می شود.
۱- فروشگاه های زنجیره ای: این گونه مؤسسات خرده فروشی بزرگی شامل دو یا بیش از دو فروشگاهند که دارای مالکیت و مدیریت مرکزی است و رده محصولات مشابهی را در تشکیلات توزیعی خود دارند، خریدشان به صورت مرکزی است.
۲- فروشگاه های مستقل و کوچک: یکی از مؤثرترین محدودیت های رقابتی برای فروشگاه های زنجیره ای، کارایی زیاد خرده فروشی های مستقلی است که از روش های بازاریابی آنها تقلید کرده اند. خرده فروشی های مستقل ضمن بهبود بخشیدن به وضع ظاهر فروشگاه های خود سعی کرده اند از لحاظ محل جغرافیایی در مراکز خرید فعالیت داشته باشند، تا حد امکان از محصولات تازه استفاده کنند و از سیستم های کنترل موجودی و حسابداری مناسب بهره بگیرند.
روش عملیات: مهم ترین گروه ها در این نوع طبقه بندی عبارتند از:
۱- خرده فروشی درون فروشگاه یا با فروشگاه که مهم ترین آنها عبارتند از؛ خرده فروشی به صورت سوپر مارکتها و خرده فروشی با تخفیف.
۲- خرده فروشی بدون فروشگاه یا خرده فروشی خارج از فروشگاه که مهم ترین آنها عبارتند از؛ خرده فروشی از طریق سفارشات پستی، ماشین های اتوماتیک و فروش با مراجعه به منازل (رهنمای رودپشتی، ۱۳۹۱).

۲-۱۳-۲- عمده فروشان

عمده فروشی در بر گیرنده فروش و عملیات مربوط به فروش محصولات و خدمات به خریدارانی است که هدفشان فروش مجدد یا استفاده های تجاری است. عمده فروشان از چند لحاظ با خرده فروشان تفاوت دارند. عمده فروشها به تبلیغات و ترفیع، موقعیت محلی و شرایط فروش کمتر توجه می کنند؛ زیرا به جای مصرف کنندگان نهایی با خریداران عمده سرو کار دارند و میزان معاملات مربوط به عمده فروشی بیشتر از خرده فروشی است و عمده فروشها به فضا و محل بزرگ تری نیاز دارند و قوانین و مقررات مختلف مثل مالیاتها برای این دو یکسان نیست. مهم ترین وظایف عمده فروشها عبارتند از:

مدیر سایت

Next Post

پژوهش - بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۱۳

د اکتبر 12 , 2020
۱- فروش و ترفیع،۲- خرید و جور کردن محصولات،۳- خرید در حجم زیاد و تقسیم به مقادیر کوچک،۴- انبارداری،۵- حمل و نقل،۶- اطلاع رسانی بازار،۷- خدمات مشاوره مدیریت (راهنمایرودپشتی و همکاران، ۱۳۹۰). ۲-۱۳-۲-۱- انواع عمده فروشان: تجار عمده فروش: این عمده فروشها معمولا محصولات خود را به خرده فروشها می فروشند […]