بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۱۴

انتخاب انواع کانال توزیع

گزیش اعضای کانال

تعیین تعداد واسطه های توزیع

 

ترسیم نقش توزیع در آمیخته بازاریابی

شکل (۲-۲) تصمیمات مهم در طراحی کانالهای توزیع

۲-۱۵-۱- ترسیم نقش توزیع در آمیخته بازاریابی

استراتژی کانال توزیع باید در چهارچوب آمیخته بازاریابی طراحی شود. ابتدا هدفهای بازاریابی بازبینی می شود سپس نقش محصول، قیمت و ترفیع و توزیع، ترسیم و مورد مطالعه قرار می گیرد. شرکت باید در مورد تدافعی یا تهاجمی بودن توزیع نیز تصمیم بگیرد اگر توزیع تدافعی مورد نظر است باید تلاش کند تا توزیع او به خوبی توزیع رقبا باشد، اما اگر هدف توزیع تهاجمی است باید بکوشد تا توزیع او نسبت به رقبا برتر باشد.

۲-۱۵-۲- انتخاب نوع کانال توزیع

وقتی توزیع در برنامه کلی بازاریابی مورد توافق قرار گرفت مناسبترین نوع کانال برای محصولات شرکت باید معین شود. در این مرحله باید روشن گردد که آیا شرکت در کانال توزیع خود به واسطه ها نیاز دارد یا خیر، در صورت نیاز چه نوع واسطه هایی لازم هستند برای مثال در سطح خرده فروشی انواع خرده فروشان اختصاصی، فروشگاههای زنجیره ای، فروشگاههای تعاونی، فروشندگان سیار و دستفروشها و سفارشهای پستی وجود دارد که از بین آنها می توان واسطه های مورد نظر را انتخاب کرد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۲-۱۵-۳- تعیین تعداد واسطه های توزیع

یکی دیگر از تصمیمات مهم در طراحی کانال توزیع، تعیین تعداد واسطه های توزیع در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی در یک ناحیه و حوزه خاص است. رفتار خرید بازار هدف و ماهیت محصول در این تصمیم گیری تاثیر مستقیم دارد. افزایش تعداد واسطه ها به طور عمومی باعث بالا رفتن هزینه ها و کاهش رقابت پذیری محصول می شود معمولا این نوع حرکت در شرایط کمبود و بحرانهای اقتصادی زیاد دیده می شود.

۲-۱۵-۴- گزینش اعضای کانالهای مشخص

آخرین تصمیم گیری در این مرحله انتخاب شرکت ها و واسطه های مشخص برای توزیع محصولات است. فرض کنید یکی از شرکتهای تولید کننده مرغ صنعتی دو نوع واسطه برای توزیع محصول خود انتخاب می کند فروشگاههای زنجیره ای و مغازه های فروش تخصصی مرغ و تخم مرغ در محلهای مختلف، اگر قرار باشد این محصول در تهران توزیع شود تولید کننده باید نوع فروشگاهها را تعیین کند یعنی علاوه بر انتخاب فروشگاههای قدس یا فروشگاههای سپه برای توزیع مرغ باید یک یا چند فروشنده تخصصی مرغ را نیز بر گزیند. تصمیمات مشابه باید برای هر ناحیه یا منطقه صورت پذیرد با انتخاب شرکتهای مشخص به عنوان بخشی از کانال توزیع، تولید کننده باید عوامل مربوط به بازار محصول شرکت و واسطه ها را ارزیابی کند. دو عامل مهم دیگر عبارتند از: اطمینان تولید کننده به اینکه واسطه ها محصول را در بازاری که دستیابی به آن مورد نظر و خواست او بوده است می فروشند و اینکه ترکیب محصول، ساختار قیمت، ترفیع و خدمات مشتری با خواستهای او سازگاری دارد (روستا و همکاران، ۱۳۸۸).

۲-۱۶- تعریف متغیرهای اصلی تحقیق

حاشیه بازاریابی
در تعریف حاشیه بازاریابی، تمام هزینه هایی که در جریان مسیر بازاریابی محصول، از زمان برداشت تا پیش از رسیدن محصول به دست مصرف کننده ایجاد شده است را حاشیه بازاریابی دانسته اند. در واقع حاشیه بازاریابی درآمدی است که نصیب تولید کننده نمی شود. حاشیه بازاریابی به صورت تفاوت قیمتی که مصرف کننده می پردازد با قیمتی که زارع دریافت می کند تعریف می شود (والن وترنر، ۱۹۷۰). اجرای خدماتی که از موقع تولید محصول تا فروش آن به مصرف کننده نهایی انجام می شود مستلزم هزینه هایی است، مجموع این هزینه به اضافه مبالغ سودی که فروشندگان به دست می آورند به صورت درصدی از قیمت محصول نهایی را به اسم حاشیه بازاریابی می نامند (کوپاهی، ۱۳۸۲).
حاشیه بازاریابی به صورت کلی تفاوت قیمت پرداختی مصرف کننده و دریافتی تولید کننده تعریف می شود. به عبارت دیگر هزینه مجموعه خدماتی است که مصرف کننده خواهان آن است (مرادی و مجاوریان، ۱۳۸۸). حاشیه بازاریابی شامل دو بخش عمده فروشی و خرده فروشی می باشد. اندازه این ضریب به نوع خدماتی که تا رسیدن محصول به دست مصرف کننده نهایی انجام می شود و نیز میزان فساد پذیری محصول و سرعت فروش آن و شدت رقابت موجود در بازار و کارائی کل بازار بستگی دارد. باید در نظر گرفت که چون محصولات کشاورزی به سرعت به فروش می رسند معمولا باید اختلاف بین قیمت فروش و قیمت خرید آن در مغازه به مراتب کمتر از کالاهای صنعتی باشد، ولی از سوی دیگر فسادپذیری و حجم زیاد و فصلی بودن محصولات کشاورزی سبب افزایش هزینه بازاریابی این محصول می شود. برای افزایش رفاه اجتماعی باید سعی شود که هزینه انجام خدمات بازاریابی حداقل شود ولی باید در نظر گرفت که چون انجام خدمات بازاریابی برعکس تولید کاربر هستند نمی توان در آنها به اندازه تولید صرفه جویی کرد (کوپاهی، ۱۳۸۲).
کارایی بازار:
به طور کلی کارایی یک مفهوم نسبی برای مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد ایده آل است. می توان گفت که کارایی به نحوه بهره گیری از منابع توجه دارد و میزان استفاده مفید از منابع را نشان می دهد به عبارتی دیگر کارایی یا راندمان نسبت بازدهی واقعی به دست امده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) یا در واقع نسبت مقدار کار انجام شده به مقدار کار مورد انتظار است.

مدیر سایت

Next Post

بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۱۸

د اکتبر 12 , 2020
۱۳۹۰ ۱۵۱۱۵۶ منبع: سایت آمار استانداری اردبیل، ۱۳۹۱جمعیت شهرستان مشگین شهر مطابق سرشماری سال ۱۳۸۵ حدود ۱۵۹۲۴۲ نفر بوده است بررسی سرشماری های سال های گذشته نشان می دهد که میزان جمعیت شهرستان نسبت به سال های گذشته کاهش یافته و رشد نسبتاً کندی داشته است که این روند نتیجه […]