پژوهش دانشگاهی – بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۱۵

مباحث کارایی به صورت مدون و نظام یافته توسط بررسی های دبرو (۱۹۹۵) و کوپمنس (۱۹۵۱) آغاز شد و توسط فارل (۱۹۷۵) ادامه یافت. ولی امکان عملی اندازه گیری کارایی در سال ۱۹۷۷ با روش اقتصاد سنجی و در سال ۱۹۷۸ با روش برنامه ریزی خطی فراهم شد. طبق تعریف فارل کارایی فنی توانایی یک بنگاه در به دست آوردن حداکثر محصول از مقدار معینی نهاده است. بر این اساس می توان گفت زمانی بخش کشاورزی در تولید محصولات از لحاظ فنی کاراست که حداکثر محصول قابل حصول با توجه به میزان نهاده های مورد استفاده و سطح ثابت از فناوری به دست آمده باشد (زارع نژاد و حاجی آبادی، ۱۳۸۷).
فارل سه نوع کارایی را مورد بررسی قرار می دهد. کارایی فنی، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی. در کارایی فنی رابطه بین نهاده ها و محصولات و چگونگی تبدیل نهاده ها به محصولات مطرح است. به عبارتی دیگر کارایی فنی مربوط به ساختار تکنولوژیکی است و یک مفهوم نسبی است. زیرا مقایسه بین بنگاه ها در نوع و نحوه استفاده از تکنولوژی است. کارایی فنی، ارتباطی با قیمت عوامل ندارد و از این رو در مواقعی که نتوان قیمت عوامل را به درستی تعیین کرد می تواند مورد استفاده قرار گیرد. کارایی تخصیصی توانایی یک واحد اقتصادی را در استفاده از ترکیب بهینه عوامل و با توجه به قیمتهای آنها اندازه گیری می کند. کارایی قیمتی نیز که از ضرب کارایی فنی و تخصیصی به دست می آید توانایی یک واحد اقتصادی در به دست آوردن حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و سطح نهاده ها است (زارع نژاد و حاجی آبادی، ۱۳۸۷).

۲-۱۷- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

شهرستان مشگین شهر، دومین شهر استان اردبیل است. خیاو (خی یو) یا مشگین شهر امروزی، محدود است از شمال به شهرستان مغان، از جنوب به رشته جبال ساوالان(سبلان)، از مشرق به شهرستان اردبیل و کشور آذربایجان، و از غرب به شهر اهر (ارسباران) می باشد. شهرستان مشگین شهر در کنار رودخانه های پرآبی چون خیاوچای، اُنار و مشگین چای و چندین رود دیگر قرار گرفته و در دامنه شمالی کوهستان معروف ساوالان (سبلان) و چندین کوهستان دیگر واقع شده است. شرایط اقلیمی این شهرستان عبارت است از: عرض جغرافیایی ۳۸ درجه و ۲۳ دقیقه و ۳۴ ثانیه عرض شمالی طول جغرافیایی ۴۷ درجه و ۱ دقیقه و ۷ ثانیه طول شرقی ارتفاع از سطح دریا ۱۸۳۰ متر از سطح دریا قرار گرفته است. گرم ترین مرداد ماه سردترین دی ماه می باشد. طول این شهرستان ۵۱ کیلومتر عرض ۳۰ کیلومتر است. شهرها مشگین‌شهر، لاهرود، فخر آباد و رضی را می توان نام برد و بخش های این استان در چهار بخش، مرکزی، ارشق، مشگین شرقی و مرادلو تقسیم شده است. دهستان‌ها استان به تعداد دوازده دهستان و روستاها ۳۱۱ روستا که ۲۶۶ آبادی دارای سکنه می باشد. رودخانه‌ها این شهرستان رودهای خیاوچای، مشگین‌چای، انارچای، قره‌سو و دره‌رود می باشند. گونه های گیاهی در این منطقه اکثرا بلوط، زبان گنجشک و گونه های جانوری خوک، خرس، گرگ، روباه پرندگانی چون کاکلی، کبک، عقاب، شاهین و… می باشند. در شکل ۲-۳ موقعیت محدوده مورد مطالعه بر روی نقشه ایران و استان اردبیل نشان داده شده است .
شکل (۲-۳) موقعیت محدوده مورد مطالعه بر روی نقشه ایران و استان اردبیل

۲-۱۸- جمعیت شناسی شهرستان مشگین شهر

شهرستان خیاو که امروزه به نام مشگین شهر خوانده می شود در غرب اردبیل و در ۹۲ کیلومتری آن واقع شده است. خیاو نام قدیمی مشگین شهر بوده است. این شهرستان به علت همسایگی با کوه آتشفشانی سبلان که در ۲۵ کیلومتری آن واقع شده دارای بهار و تابستان و پاییزی معتدل و خنک و زمستانی سرد است. مشگین شهر بهشت عشایر ائل سون می باشد و همه ساله در تابستان چادر های رنگارنگ ایل مناظر بدیع و دلپذیری را بوجود می آورد و از نظر محیط زیستی منطقه بسیار بکر و ناب می باشد. از نظر تاریخی مشگین شهر با داشتن بیش از ۴۲۰ محوطه تاریخی و باستانی و اماکن متبرکه یکی از شهرستان‎ های مهم استان اردبیل می ‎باشد، شواهد و قرائن به دست آمده از منطقه باستانی شهریری، حکایت از تمدنی با قدمت شش هزار سال قبل از میلاد در منطقه مشگین شهر دارد. اورامی، وراوی، خیاو و پشگین شهر، اسامی این شهر در ایام گذشته بوده است. این شهرستان به علت تابستان خنک وجود آبهای معدنی قوتور سویی، شابیل، موئیل سویی، ایلان دو، آبشار گورگور، ملک سویی، قینرجه و آغ سو و همچنین وجود کوه سبلان مشگین شهر را از مناطق گردشکری و زیبای استان به شمار آورد. که حفظ محیط زیست بکر این شهرستان از اوجب واجبات بشمار می آید (استانداری اردبیل، ۱۳۹۴). براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ جعیت استان اردبیل ۴۸۸/۲۴۸/۱ نفر بوده است.
جدول (۲-۱) جمعیت شهرستان‌های استان اردبیل

مدیر سایت

Next Post

بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۱۸

د اکتبر 12 , 2020
۱۳۹۰ ۱۵۱۱۵۶ منبع: سایت آمار استانداری اردبیل، ۱۳۹۱جمعیت شهرستان مشگین شهر مطابق سرشماری سال ۱۳۸۵ حدود ۱۵۹۲۴۲ نفر بوده است بررسی سرشماری های سال های گذشته نشان می دهد که میزان جمعیت شهرستان نسبت به سال های گذشته کاهش یافته و رشد نسبتاً کندی داشته است که این روند نتیجه […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
نام شهرستان جمعیت شهری جعیت روستایی جمعیت غیرساکن
اردبیل ۴۸۵۱۵۳ ۷۹۲۱۲ ـــ
بیله سوار ۲۲۸۸۹ ۳۰۸۷۹ ـــ
پارس‌آباد ۹۶۲۷۹ ۷۶۹۰۳ ـــ
خلخال ۴۷۸۴۸