بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۱۸

۱۳۹۰

۱۵۱۱۵۶

منبع: سایت آمار استانداری اردبیل، ۱۳۹۱
جمعیت شهرستان مشگین شهر مطابق سرشماری سال ۱۳۸۵ حدود ۱۵۹۲۴۲ نفر بوده است بررسی سرشماری های سال های گذشته نشان می دهد که میزان جمعیت شهرستان نسبت به سال های گذشته کاهش یافته و رشد نسبتاً کندی داشته است که این روند نتیجه کنترل رشد جمعیت و مهاجر فرصتی بالا می باشد. شهرستان مشگین شهر دارای جمعیت جوان و شکل هرم سنی آن مثلثی شکل کاهنده می باشد و گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله با ۲۳۱۲۳ نفر، بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده است بعد خانوار  ۴٫۲۸ و نسبت جمعیت شهرستان به جمعیت استان حدود ۱۳٫۱۶ درصد و نسبت به جمعیت کشور حدود ۰٫۲۳ درصد می باشد. اندازه نسبت جنسی (تعداد مردان به ازای هر ۱۰۰ نفر زن) شهرستان حدود ۹۷٫۷۵ است نرخ اشتغال ۸۴٫۱ و نرخ بیکاری ۱۵٫۹ می باشد. میزان جوانی جمعیت شهرستان مشگین شهر در حدود ۲۵٫۹ درصد و سالخوردگی جمعیت حدود ۵٫۸۷ درصد و نسبت باسوادی حدود ۷۴٫۶۹ درصد است.  مطابق سرشماری های موجود جمعیت مشگین شهردر سال ۱۳۳۵ حدود ۱۷۱۱۷۴ نفر بوده که این رقم در سال ۱۳۴۵ به حدود ۲۱۴۴۳۹ نفر رسیده مطابق سرشماری سال ۱۳۵۵ به حدود  ۱۲۲۱۷۰ نفر کاهش یافته که علت این کاهش جدا شدن حوزه سرشماری مغان از شهرستان مشگین شهر بوده است. دشت مغان که قبلا به عنوان یکی از بخش های شهرستان مشگین شهر محسوب می شد به تاریخ ۱۳۵۵ با تصویب هیئت وزیران وقت از آن شهرستان جدا گردید و به عنوان یک شهرستان استقلال یافت بنابراین  کاهش جمعیت در سال ۱۳۵۵ به دلیل جدا شدن منطقه مغان از حوزه سرشماری شهرستان مشگین شهر بوده است  در سال ۱۳۶۵ جمعیت مشگین شهر به حدود  ۱۵۸۸۰۲ و در سرشماری سال ۱۳۷۵ به حدود ۱۶۴۰۰۷ نفر رسیده است. جمعیت مشگین شهر مطابق آخرین سرشماری در  سال ۱۳۹۰ حدود۱۵۱۱۵۶ نفر بوده است (دفتر آمار و اطلاعات استانداری اردبیل، ۱۳۹۱).
جدول (۲-۳)روستاهای شهرستان مشگین شهر

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت

Next Post

جستجوی مقالات فارسی - بررسی کارایی بازار گوشت مرغ- قسمت ۲۷

د اکتبر 12 , 2020
جامعه آماری این تحقیق شامل همه تولیدکنندگان گوشت مرغ، عمده فروشان فعال و خرده فروشان این وزه می باشند. در شهرستان مشگین شهر مطابق با بررسی های انجام شده و آمار اداره امور دام جهاد کشاورزی تعداد ۸۶ واحد فعال مرغداری موجود می باشد. همچنین مطابق با بررسی ها تعداد […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
بخش مرکزی بخش ارشق بخش مرادلو بخش مشگین شرقی
آق‌بلاغ شعبانلو آق‌قاسم‌لو تازه‌کند ارجق
بارزیل کلهر خلیفه‌داود زرگرگلی‌بلاغی دده‌بیگلو
پری‌خان مزرعه‌جهان دوه‌چی علیا شمسیر علی‌آباد