جستجوی مقالات فارسی – بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۱۹

ج. میزان سود احتمالی محصول برای واسطه ها
د. اعتبار تجاری تولید کننده. حسینی(۱۳۹۰)، سایت جامع مدیریت کیفیت میباشد
۲-۴۰-۴ کانال های اصلی توزیع
انواع کانال های توزیع را می توان به کانال های توزیع محصولات مصرفی، محصولات صنعتی و خدماتی تقسیم کرد.
۱)توزیع محصولات مصرفی: برای محصولات ملموس و مصرف کنندگان نهایی پنج کانال توزیع وجود دارد که عبارتند از:
تولید کننده مصرف کننده
کوتاه ترین و ساده ترین کانال توزیع برای محصولات مصرفی روش از تولید به مصرف است که در آن هیچ نوع واسطه ای وجود ندارد.
تولید کننده خرده فروش مصرف کننده
تعدادی از خرده فروش های بزرگ به طور مستقیم از تولیدکنندگان و کشاورزان خرید می کنند.مانند مواد غذایی
تولید کننده عمده فروش خرده فروش مصرف کننده
این کانال، کانال سنتی توزیع محصولات مصرفی است.
تولید کننده کارگزار خرده فروش مصرف کننده
بعضی از تولید کنندگان ترجیح می دهند برای دستیابی به بازار خرده فروشی و به خصوص خرده فروش های بزرگ، به جای عمده فروش از واسطه های کارگزار استفاده کنند.
تولید کننده کارگزار عمده فروش خرده فروش مصرف کننده
تولید کنندگان ممکن است برای دستیابی به خرده فروش های کوچک، از واسطه های کارگزار استفاده کنند، بدین ترتیب که از طریق ارتباط کارگزاران با عمده فروش ها محصولات خود را به خرده فروش های کوچک و مغازه ها می فروشند.
۲) توزیع محصولات صنعتی: مهم ترین کانال های توزیع محصولات صنعتی عبارتند از:
تولید کننده استفاده کننده
بیشترین معاملات محصولات صنعتی از طریق این کانال مستقیم صورت می گیرد مانند هواپیما.
تولید کننده توزیع کننده استفاده کننده
تولید کنندگان تجهیزات کوچک و اقلام عملیاتی برای دسترسی به بازارها اغلب از توزیع کنندگان صنعتی استفاده می کنند.مانند تولید کنندگان اقلام ساختمانی
تولید کننده کارگزار استفاده کننده
شرکت هایی که فاقد بخش فروش هستند از این کانال استفاده می کنند.شرکتی که می خواهد محصولی جدید معرفی کند، یا به بازاری جدید وارد شود، ترجیح می دهد به جای استفاده از نیروی فروش خود از کارگزاران استفاده کند.
تولید کننده کارگزار توزیع کننده صنعتی استفاده کننده
چنانچه به دلایلی فروش مستقیم به استفاده کنندگان صنعتی از طریق کارگزاران ممکن نباشد، از این کانال استفاده می شود.
۳)توزیع خدمات: به دلیل ناملموس بودن خدمات، فقط دو نوع کانال توزیع برای خدمات وجود دارد که عبارتند از:
تولید کننده مصرف کننده
به دلیل ناملموس بودن خدمات، برای فعالیت فروش باید بین تولید کننده و مصرف کننده ارتباط شخصی و حضوری برقرار گردد، به همین دلیل از کانال مستقیم استفاده می شود. توزیع مستقیم برای خدمات حرفه ای بسیار متداول است، مانند خدمات بهداشتی، مشاور حقوقی و خدمات فردی و..
تولید کننده کارگزار مصرف کننده
در بعضی از خدمات مانند خدمات توریستی، امور تبلیغاتی، تحقیقاتی و بیمه گاهی به جای کانال مستقیم از کارگزاران استفاده می شود که نوعی انتقال مالکیت یا وظایف فروش را به عهده دارند.(روستا و همکاران،۳۲۳:۱۳۸۷)
۲-۴۰-۵ استفاده استرتژیک از توزیع
استفاده استراتژیک از امور تدارکات، ممکن است شرکت را قادر سازد که با کسب رضایت بیشتر مصرف کننده و کاهش دادن هزینه های عملیاتی موقعیت خود را در بازار مستحکم تر سازد.همچنین مدیریت توزیع می تواند آمیخته بازاریابی شرکت، به خصوص برنامه ریزی محصول، قیمت گذاری و کانال های توزیع را تحت تاثیر قرار دهد البته:
بداند سازمان های مربوط برای رسیدن به چه اهدافی کوشش می کنند
سیستم توزیع مناسبی برای دستیابی به اهداف مذکور طراحی کند.
استفاده از رهنمودهای ذیل نیز در تحقق این امور مفید خواهد بود.
بهبود خدمت به مشتریان
کاهش هزینه های توزیع
تطبیق تولید و مصرف
نادیده نگرفتن ثبات قیمت ها
انتخاب بر اساس ملاحظات توزیع، کانال ها و محل واسطه ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۳۰

س اکتبر 20 , 2020
توزیع به هنگام محصولات باعث ارائه خدمات، متناسب با زمان نیاز مشتریان میشود. ارتباط مستقیمی بین نحوه توزیع محصولات و اعتبار تجاری تولید کننده وجود دارد. تحقیقات بازاریابی تحقیقات بازاریابی منجر به ایجاد تخصص بازاریابی میشود. تحقیقات بازاریابی امکان استفاده از فرصت های محیطی بازار را فراهم میکند. تحقیقات بازاریابی […]