پژوهش – بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۲

ضمناً برخی از عوامل بازدارنده در اجرای استراتژی بنچ مارکینگ به شرح زیر می باشد :
مدیریت بدون محاسبه و پرداخت هزینه آراء دیگران
مشخص نبودن مسئول برنامه (عدم وحدت مدیریت)
قصور در بررسی درخواست های مشتری
تغییر مجری طرح قبل از اتمام برنامه
به طول انجامیدن برنامه که منجر به از دست دادن منافع خواهد شد.(به روز نبودن)
لحاظ نشدن حقوق و منافع کارکنان (مدیریت منابع انسانی)
در تضاد بودن برنامه ها با اهداف
در پایان این بخش در پاسخ به این سوال که در چه صورتی استراتژی بنچ مارکینگ درست عمل نخواهد کرد؟ می توان شرایط زیر را مطرح کرد :
فقدان تمرکز و اولویت بندی
فقدان ارتباط راهبردی
فقدان رهبری
فقدان پشتکار و ثبات قدم
فقدان طرح و برنامه(مایر[۴۱]، فرنس[۴۲]،۴۵:۲۰۰۵).
۲-۸ تیم بنچ مارکینگ
اعضای یک گروه موفق بنچ مارکینگ باید دارای مهارت های تجزیه و تحلیل عالی ، دانش کافی راجع به سازمان خود و روحیه کار موثر و خلاق باشد . بعد از تشکیل تیم مقررات ، وظایف و مسوولیتها تنظیم می‌شود. (مشعلی،۱۳۸۱:۱۳)
هر پروژه بنچ مارکینگ نیازمند سه گروه افراد است .
۲-۸-۱ تیم رهبری[۴۳]
تیم رهبری عموماً وظیفه طراحی فرآیند بنچ مارکینگ و انتخاب بقیه افراد تیمهای آماده سازی وبازدید مدیریت پروژه برای رسیدن به هدف مورد نظر با توجه به زمان و بودجه مصوب وتلفیق فرآیند بنچ مارکینگ با دیگر فعالیتهای بهبود را دارا می باشد.
۲-۸-۲ تیم آماده سازی[۴۴]
نقش این تیم شامل فعالیت درون چهارچوب تعیین شده توسط تیم رهبری بر روی یک فرآیند تجاری خاص ، تحلیل و آماده سازی جزئیات ، کمک به شناسائی شرکا ، نظارت بر بازدید ها وتحلیل یافته ها و طراحی پروژه های بهبود می باشد .
۲-۸-۳ تیم بازدید[۴۵]
وظایف تیم بازدید بنچ مارکینگ در راستای اهدافی که توسط تیم آماده سازی تعیین شده تحویل یافته ها به تیم آماده سازی جهت تحلیل وبرنامه ریزی های بعدی است. این تیم در واقع پل ارتباطی بین تیم آماده سازی وشرکاء بنچ مارکینگ است و می تواند با تیم آماده سازی ترکیب شود .البته نباید فراموش کرد که این سه تیم می توانند یک تیم واحد باشند. نکته مهم این است که این افراد باید نقشهای متفاوت را تشخیص داده و بدرستی قادر به ایفای آن باشند. افراد تیم باید در صورت لزوم آموزشهای لازم را ببینند. این آموزشها می تواند شامل فرآیند مورد نظر بنچ مارکینگ ، استفاده از ابزار و تکنیکهای تحلیل مهارتهای رهبری، کنترل پروژه ، تکنیکهای انجام مصاحبه وآشنا شدن افراد گروه با اهداف وچشم انداز شرکت باشد .(مشعلی،۱۳۸۱)
۲-۹ شابلون بنچ مارکینگ
تیم های اجرایی بنچ مارکینگ باید چهار سوال از خود بپرسند :
چه چیزی را باید بنچ مارک کنیم ؟
چه کسی را باید بنچ مارک کنیم ؟
ما چگونه فرآیند کار را انجام می دهیم ؟
آنها چگونه فرآیند کار را انجام می دهند ؟
این چهار سوال مشترکاً توسط شرکتهای تجهیزات دیجیتالی موتورولا و زیراکس برای کمک به سهولت برقراری ارتباط اجرای پروژه ها ارایه گردید . فاکتورهای بحرانی موفقیت[۴۶] باید برای فرآیندها شناسایی شوند. تیم راهبری بنچ مارکینگ برای بازدید از محل چک لیستی تهیه و پرسشنامه ای طراحی و مجموعه ی کوچکی ایجاد می نماید . آنها به محل انتخاب شده ای که مجهز به اطلاعات و عوامل اندازه گیری فرآیند کارخانه است می روند . بعد از جمع آوری و تکمیل اطلاعات ، علیرغم حجم بالای آن ، به دلیل اطمینان از اعتبار آن اکیداً توصیه می شود از خلاصه کردن آنها خودداری شود . تیم سپس باید برای اخذ تأیید طرح اجرایی ، یافته هایش را به مدیریت ارایه دهد. یک برنامه اجرایی باید شامل تمامی اقداماتی باشد که برای رسیدن به هدف اجرایی باید انجام شود. هر اقدام باید شامل توضیح جزء به جزء داده های طبقه بندی شده ، مسوولیتهای روشن و شناسایی منابع باشد. بدین منظور می توان از گانت چارت و پرت چارت به بهترین وجه استفاده نمود.(اخوان،۱۳۸۲)
۲-۱۰ انواع بنچ مارکینگ
به طور کلی دو ملاک برای تقسیم بندی انواع بنچ مارکینگ وجود دارد. اول آنکه چه چیزی بنچ مارک می شود و دوم آنکه چه کسی بعنوان شریک مطالعاتی استفاده می شود . بسته به اینکه چه نوع شرکتی به عنوان شریک مطالعاتی بنچ مارکینگ استفاده می شود ، چهار نوع بنچ مارکینگ تعریف شده است :
بنچ مارکینگ داخلی ـ که در آن سایر واحدهای درون همان شرکت بعنوان شریک مطالعاتی به کار می رود . کاربرد این مدل از بنچ مارکینگ معمولاً در شرکتها و سازمانهای بزرگ است ، از آنجا که یک سازمان بزرگ از زیرمجموعه‌های زیادی تشکیل شده است در این حالت یک بخش یا یک صنعت با بخش یا صنعت دیگر از زیرمجموعه اصلی یا مادر مقایسه می‌شود و به واقع مقایسه داخلی بین بخشهـای مختلف یک سازمان بزرگ انجام می پذیرد ، به عنوان مثال می‌توان به شعبه‌های مختلف[۴۷] در کشورهـــای متعدد اشاره کرد .
بنچ مارکینگ رقابتی ـ که در آن رقبای مستقیم بعنوان شریک مطالعاتی به کار می روند . در این حالت محصولات مشابـه از دو شرکت رقیب مورد مقایسه قرار می گیرند . بنچ مارکینگ رقابتی به واقع تعمیم تجزیه‌ وتحلیل رقیب و بخشی از فعالیتهای تجزیه‌وتحلیل رقیب بشمار می‌رود ، در این حالت بجای تمرکز بر روی عملکرد متوسط صنعت خود ، روی بهترین رقیب تمرکز کرده و او به عنوان بهترین الگو درنظر گرفته می‌شود .
بنچ مارکینگ کارکردی ـ در این حالت بحث روی مقایسه کارکردهای مختلف است ، به عنوان نمونه فعالیت توزیع یک شرکت با فعالیت توزیع شرکت دیگر مقایسه می‌شود. در این حالت الزامی وجود ندارد که تولیدات دو شرکت حتما یکسان باشند .
بنچ مارکینگ ژنریک ـ در این حالت حد و مرزی برای الگوبرداری وجود ندارد، الگوبرداری ژنریک یک حالت ساختگی و تصنعی است. در اینجا با ساخت یک مدل فرضی بهترین الگوبرداری صورت می‌گیرد و تمرکز بر روی فرآیندهای کاری ممتاز و عالی است ، این نوع بنچ مارکینگ بسیار موثر ولی درعین‌حال دشوار است. (پیترسون و اندرسون،۱۹۹۹)
بنچ مارکینگ برمبنای اینکه چه چیزهایی باهم مقایسه شوند، شامل سه دسته می شود :
بنچ مارکینگ عملکردی ـ بیشتر به مقایسه سطوح عملکرد با بهترین می پردازد . برای اینکار می توان بر روی تمامی قسمتهای شرکت یا بخش هایی از آن متمرکز شد (به طور مثال عملکردها، فرآیندها، محصولات، ادارات و غیره ) در این نوع از بنچ مارکینگ ، سازمانها و صنایع معیارهای عملکرد را با هم مقایسه می‌کنند، به عنوان مثال یک سازمان در زمینه معیارهای مالی و یا معیارهای عملیاتی خود را با سازمان پیشرو مقایسه می‌کند .
بنچ مارکینگ فرآیند ـ که نسبت به بنچ مارکینگ عملکردی یک گام فراتر می نهد و سعی می‌کند علت بهتر بودن یک سازمان را روشن کند . این نوع بنچ مارکینگ بر روی آن دسته از فعالیتها و روشهای سازمانهای دیگر متمرکز می شود که آنها را قادر به درجه ی بالایی از عملکرد نموده است . در این مدل روشها و فرآیندهای کاری سازمانها با یکدیگر مقایسه می‌شوند ، به عنوان مثال یک سازمان فرآیندهای لازم برای تولید یک محصول خاص را با فرآیندهای سازمان پیشرو مقایسه می‌کند .

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت

Next Post

دسته بندي علمی - پژوهشی : بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۳

س اکتبر 20 , 2020
بنچ مارکینگ راهبردی ـ بیشتر به مقایسه تصمیمات راهبردی در خصوص مسایلی چون تخصیص منابع ،سرمایه گذاری، انتخاب همکاران تجاری ،ارزیابی فن آوری ،یا توسعه بخشهای بازار می پردازد. در این مدل استراتژی سازمانها با یکدیگر مقایسه می‌شوند ، به عنوان مثال استراتژی فروش سازمانها ، استراتژی خرید سازمانها ، استراتژی […]