دسترسی متن کامل – بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۲۲

انجام فعالیتهای تحقیقات بازاریابی لزوماً به معنی پیشروبودن در فناوری محصول نیست و اصولاً بسیاری از سازمانها به دنبال چنین استراتژی مخاطره آمیزی نیستند. بعضی از سازمانها که از قابلیت تکنولوژیک مدیریت اجرایی قوی و امکانات مالی کافی برخوردارند در استراتژی تحقیق و توسعه به دنبال توسعه یک محصول جدید و استفاده از فرصتهای محیطی به صورت پیشرو هستند. استراتژی تهاجمی نیازمند بهره مندی از امکانات و قابلیتهای گسترده ای است که بسیاری از سازمانها توانایی تامین آن را ندارند. بنابراین بسیاری از شرکتها با تدوین استراتژی تدافعی در جستجوی فناوری نوین و کپی برداری از آنها هستند. استراتژی تدافعی از ریسک و هزینه کمتری برخوردار است اما از لحاظ فنی لزوماً قابل اجرا نیست. موفقیت استراتژی تدافعی منوط به قابلیت بالا درفرایندهای مهندسی معکوس و کپی سازی است. سازمانهایی که ازاین استراتژی تبعیت می کنند باید قابلیت انجام سریع این فرایند را داشته باشند تا به سهم موردنظر خویش از بازار دست یابند. ظهور نوآوریهای انقلابی ، حق اختراع و کپی رایت از موانع اتخاذ این استراتژی هستند. به هرحال بسیاری از سازمانها و به خصوص سازمانهای صنعتی جهان سوم ناچار به اتخاذ چنین استراتژی تدافعی در زمینه تحقیقات هستند. لذا باید شناخت ماهیت و سازوکارهای این استراتژی سعــــــی در بهینه سازی فعالیتهای خویش داشته باشند. فعالیتهای تحقیقات بازاریابی ممکن است توسعه محصول و یا توسعه فرایندها را دربرگیرد. انتخاب نوع تحقیق تابعی از ماهیت فناوری و استراتژی سازمان است. به عنوان مثال سازمانی که در صنایع دانش محور همچون صنایع الکترونیک و صنایع شیمیایی فعالیت می کنند درصورتی که تصمیم به انجام تحقیقات تهاجمی داشته باشند نیاز به انجام تحقیق پایه دارند اما در بسیاری از فناوری ها انجام فعالیتهای تحقیق پایه حتی برای شرکتهای پیشرو نیز ضروری نیست.عظیم زادگان (۱۳۷۰)، به توضیح علوم مدیریتی پرداخته است.
۲-۴۱-۵ کاربرد تحقیقات بازاریابی
تحقیقات بازاریابی یکی از ارکان اصلی در کلیه مراحل فعالیت های بازاریابی است.مدیران بازاریابی به هنگام مشخص کردن مقدار فروش، درصد سوددهی محصول، برنامه های مربوط به نتایج فروش و عرضه محصول جدید و اهداف خود از هریک از این اقدامات، از تحقیقات بازاریابی استفاده می کنند. مدیر بازاریابی هنگام اجرای فعالیت های مختلف در عرضه محصولات و خدمات، از تحقیقات استفاده می کند تا بتواند تاثیر برنامه های انجام شده را از طریق تعیین درصد افرادی که برنامه های تبلیغاتی را دیده اند، تعداد افرادی که از محصولات شرکت استفاده کرده اند، ارزیابی کند.یکی دیگر از موارد کاربرد این است که همیشه بتوانند فعالیت های رقبا را زیر نظر داشته باشند.پی بردن به نظر مصرف کنندگان درباره محصول یکی دیگر از بخش های مهم تحقیقات بازاریابی در کشورهای پیشرفته است.با توجه به اهمیت این قسمت از فعالیت های تحقیقات بازاریابی در ایران، موجب بالا رفتن کیفیت محصولات تولیدی شده است که طبیعتا هم امکان صادرات محصول را افزایش می دهد و هم باعث کاهش واردات محصولات مشابه از کشورهای دیگر خواهد شد.البته باید توجه داشت که اگر تحقیقات بازاریابی به موقع انجام نشود، ممکن است شرکت مربوطه با ریسک های زیادی مواجه شود.بعضی از شرکت های ایرانی پس از تبلیغاتی که در رسانه ها یا خیابان ها انجام می دهند، دست به تحقیقاتی می زنند تا نتایج تبلیغات خود را دریابند و از هدر دادن منابع خود جلوگیری کنند.(افلاکی،۹۰:۱۳۸۸)
۲-۴۱-۶ فرآیند تحقیقات بازاریابی
مدیران بازاریابی در پنج مرحله، تحقیقات بازاریابی را برنامه ریزی و اجرا می کنند.
(منبع: روستا و همکاران،۱۳۸۵)
تعریف مسئله: جهت تحقیق را برای محقق بازاریابی مشخص می کند.
تعیین و تنظیم فرضیه: بعد از تعریف مسئله، فرضیه هایی تعیین می شود.گاه در مورد یک مسئله یا مشکل محقق می تواند بیش از یک فرضیه ارائه دهد.
طراحی و تحقیق: در این مرحله سه بخش مورد توجه قرار می گیرد: مشخص کردن نوع تحقیق، تعیین منابع کسب اطلاعات و طراحی و انتخاب نمونه.
جمع آوری داده ها: در این مرحله داده ها باید جمع آوری شود تا بتوان در مورد قضیه قضاوت کرد.می توان به یکی از سه طریق زیر داده های اولیه را جمع آوری کرد: مشاهده، نظر سنجی و آزمایش.
تجزیه و تحلیل و تفسیر یافته ها: این مرحله زمانی است که محقق با حقیقت سرو کار پیدا می کند.او با پژوهش خود به اطلاعاتی دست یافته که باید بدان وسیله فرضیه خود را تایید یا رد کند و مدیریت را در تصمیم گیری یاری دهد.(روستا و همکاران،۹۳:۱۳۸۵)
۲-۴۱-۷ تحقیقات بازاریابی صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه
بخش تحقیقات بازاریابی در شرکت اسوه تمام تمرکز خود را بر تولید داروهای جدید و سیستم های دارو رسانی نوین در چندین شاخه درمانی قرار داده است. ۴% از کل گردش مالی اسوه در تحقیقات بازاریابی استفاده می شود که پیش بینی میشود در سالهای آتی به ۵% برسد. تولید داروها تحت استاندارهای جی.ا.م.پی انجام می پذیرد تا بالاترین کیفیت تضمین گردد. شرکت دارویی اسوه زنجیره تأمین گسترده ای دارد به گونه ای که به تمامی تعهداتش تا پایان مهلت تعیین شده عمل می نماید و کالا را به شیوه های گوناگون زمینی، هوایی و دریایی به مشتریات خود می رساند.
۲-۴۲ پیشینه تحقیق
۲-۴۲-۱ پیشینه تحقیقات داخلی
سید مهدی الوانی ، فهیمه جباری در سال ۱۳۸۹ تحقیقی در رابطه با بنچ مارکینگ الگوهای نظام پیشنهادات و ارائه الگوی مناسب جهت برقراری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین انجام دادند.
در این تحقیق، محقق از روش بنچ مارکینگ به منظور مطالعه الگوی نظام پیشنهادات و ارائه الگوی مناسب دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بهره جسته است که در قالب چرخه بنچ مارکینگ با ۵ فرآیند بررسی شده است. این تحقیق از نوع مطالعات تطبیقی است که با روش بنچ مارکینگ انجام گرفته است.جهت بررسی سوالات تحقیق با استفاده از بنچ مارکینگ الگوی نظام پیشنهادات داخلی و خارجی، الگوی مناسب دانشگاه ارائه گردیده است و در راستای تکمیل فرآیند و با گرایش تحقیقات توصیفی که به صورت میدانی به بررسی وضعیت فعلی و الزامات مدل تعریف شده پرداخته شده است. با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق عبارتست از مدیران کل و معاونین کل در دانشگاه قزوین می توان ادعا کرد که نمونه آماری از ویژگی های کارشناسی برخوردارند.با توجه به آمارهای موجود جامعه آماری ۳۰ تن می باشد. در این تحقیق از روش میدانی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده شده است و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه بوده است. و از نرم افزارهای Statistic ,SPSS , Excel جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.(جباری،۱۳۸۹)
سید علیرضا داودی، علیرضا پویا، در سال ۱۳۸۸ تحقیق در رابطه با ارائه بنچ مارکینگ برای کانالهای توزیع بانک با کمک دی.ای.اِی[۱۴۶] (مطالعه موردی شعب بانک رفاه مشهد) را انجام دادند.
هدف این تحقیق نشان دادن این است که عملکرد مناسب کانالهای توزیع نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان ، دستیابی به اهداف و سود آوری پایدار آن دارد. در این راستا اهمیت وجود سیستمی برای سنجش عملکرد کانالهای توزیع در بهبود آن توصیه می گردد. در این پژوهش ۴۰ شعبه بانک رفاه مشهد از حیث کارایی کانالهای مختلف توزیع در شعب در طی سال ۱۳۸۸ با کمک تحلیل پوششی داده‌ها دی.ای.اِی اندازه گیری می شوند برای شعب ناکارا مقدار ناکارایی موجود در هر کانال توزیع مشخص می‌شود و بنچ مارکی برای هر شعبه برای رسیدن به کارایی معرفی می شود . پژوهش ما نشان دهند ناکارایی بیشتر سیستم بانکداری بانک رفاه مشهد در زمینه کانالهای توزیع نوین بانکداری نسبت به روشهای سنتی بانکداری می باشد بین کارایی شعب در زمینه کانالهای توزیع نوین و سنتی همبستگی منفی وجود دارد . ارزیابی کارایی و بنچ مارکینگ کانالهای توزیع از دو منظر متفاوت ، نتیج معنا دار تری را برای تصمیم گیرندگان حاصل می نماید و راهکارهای عملی تر و سریعتری را میسر می سازد. (پویا، ۱۳۸۸)
سید مهدی الوانی، صدیق سادات هاشمی، در سال ۱۳۸۹ تحقیقی در رابطه با بنچ مارکینگ دانشگاه علوم انتظامی از بهترین شیوه های دانشگاه تهران در مدیریت دانش را انجام دادند.
هدف این تحقیق بیان این است که دانشگاه علوم انتظامی به عنوان تنها مرکز آموزش عالی افسران پلیس، چنانچه بخواهد خود را با آرمان های توسعه علم در سند چشم انداز هماهنگ نماید، باید تلاش نماید و از دانشگاه های پیشرو در زمینه مدیریت دانش، به شکل مناسبی بنچ مارکینگ نماید. در این تحقیق با هدف بنچ مارکینگ از بهترین شیوه های دانشگاه تهران به عنوان دانشگاهی پیشرو در این زمینه، فرآیند مدیریت دانش دانشگاه علوم انتظامی با دانشگاه تهران مقایسه گردید. این تحقیق به دو شیوه اسنادی و پیمایشی و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه صورت گرفته است.پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ۹۴/۰ محاسبه گردیده است و داده های جمع آوری شده به کمک آزمون های تی، من ویتنی، دو جمله ای و کروسکال والیس تحلیل گردیده اند. نتایج حاصل از تحقیق تفاوت معنا دار بین مدیریت دانش در دو دانشگاه را نشان می دهد.در چهار مولفه تحصیل ، به کارگیری، اشتراک و نگهداری دانش، دانشگاه تهران وضعیتی بهتر از دانشگاه علوم انتظامی را داراست، تنها در دو مولفه تشخیص و توسعه دانش با تاکید بر اینکه تفاوت بین دو دانشگاه معنادار نیست اما اندک تفاوت موجود دانشگاه علوم انتظامی را دارای برتری نسبی نشان داد.(هاشمی،۱۳۸۹)
سید مهدی الوانی، ایرج سلطانی، در سال ۱۳۹۰ تحقیقی در رابطه با نقش بنچ مارکینگ در ارتقاء اثر بخشی فرآیند مدیریت و پرورش منابع انسانی را انجام دادند.
این تحقیق برای پاسخ‌گویی و سازگاری با تغییرات عمده در نظام‌های سازمانی و منابع انسانی لازم است حوزه‌های بهبود تعالی منابع انسانی شناخته و همواره وضعیت‌ مطلوب طراحی و به سمت آن جهت‌گیری شود.طراحی وضعیت از طریق تلفیق الگوهای موفق منابع انسانی و بومی‌سازی آن امکان‌پذیر خواهد بود. استفاده از تجارب موفق سازمان‌ها در بعد منابع انسانی نیازمند تدوین روال منطقی برای بنچ مارکینگ مداوم می‌باشد.ارتقاء سطح عملکرد مدیریت منابع‌ انسانی نیازمند مقایسه وضعیت عملکرد با الگوهای موفق و رو به بهبود می‌باشد.چگونگی اندازه‌گیری عملکرد منابع انسانی،بهبود آن،ایجاد مهارت‌های‌ جدید،تولید توانمندی‌های جدید از مؤلفه‌هایی است که نیازمند الگو بوده و تجارب موفق در این زمینه راه‌گشا خواهد بود عرصه‌های مختلف منابع‌ انسانی نظیر استخدام و به کار گماری،حقوق و پاداش،توسعه کارکنان، روابط کارکنان در تعامل با همدیگر و با بنچ مارکینگ منجر به عملکرد مطلوب‌سازان‌ می‌گردد.بر این اساس و با توجه به اهمیت بنچ مارکینگ در حوزه مدیریت و پرورش منابع انسانی در این تحقیق سعی بر آن است الگوی ایجاد قابلیت‌های منابع‌ انسانی ارایه و سپس الگوی بهینه‌یابی در ابعاد منابع انسانی معرفی و سپس شاخص‌های عملکرد منابع انسانی مورد تحلیل قرار گیرد.نتایج حاکی از آن است که بنچ مارکینگ و سنجش وضعیت منابع انسانی از طریق فراهم کردن چارچوبی ادراکی برای مقایسه عملکرد در دامنه وسیعی از شاخص های منابع انسانی با دیگر سازمان ها کمک می کند.بنچ مارکینگ صرفا تعیین اهداف عملکرد کمی نیست.گرچه این کار اولین گام مهم است.بنچ مارکینگ به تشخیص بهترین عملکرد ممکن بستگی دارد که می توان آن را مورد مطالعه قرار داد و بهبود بخشید.قدرت بنچ مارکینگ به انواع سوالات مربوط می شود که کارکنان سازمان راجع به عملکرد خود می پرسند و نیز به شیوه کمک آن در افزایش حساسیت سازمان به محیط آن ارتباط دارد.در نهایت الگوی مناسبی برای بنچ مارکینگ ارائه و سپس فهرست نمونه ای از حیطه های مربوط به شاخص های منابع انسانی جهت استفاده در بنچ مارکینگ معرفی گردید.(سلطانی،۱۳۹۰)
۲-۴۲-۲ پیشینه تحقیقات خارجی
کودالی در مقاله ای با عنوان بنچ مارکینگ مدل های بنچ مارکینگ در سال ۲۰۰۸به این نتایج دست یافتند:
هدف از این تحقیق بیان بنچ مارکینگی است که با سایر مدل های بنچ مارکینگ متفاوت است. در برخی موارد، یک مدل بنچ مارکینگ منحصرا برای عملکرد نوع خاصی از بنچ مارکینگ گسترش یافته است.این تحقیق به دنبال بررسی مشکلات که شامل: اینکه آیا استفاده کنندگان از مدل بنچ مارکینگ تنها باید از مدل های خاصی و برای حل مسائلی خاص استفاده کنند یا اینکه استفاده کنندگان می توانند از هر نوع مدلی برای هر نوع مسئله ای استفاده کنند، استفاده کنندگان ممکن است به هنگام استفاده از این مدلها دچار مشکل شوند به دلیل اینکه آنها باید از بین مدل های موجود بهترین مدل بنچ مارکینگ را انتخاب کنند.بنابراین، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به برنامه بنیادی طبقه بندی شده بنچ مارکینگ و از آن طریق مدل های منحصر به فرد بنچ مارکینگ می باشد که برای هر نوع بنچ مارکینگ گسترش یافته است.یافته های این تحقیق نشان می دهد که بنچ مارکینگ برای مدل های بنچ مارکینگ در حدود ۷۱ مرحله است که ۱۳ مرحله آن توسط تعداد زیادی از محققین معرفی شده است و سایر مراحل منحصرا به عنوان بهترین عمل در بنچ مارکینگ در نظر گرفته شدند.(کودالی،۲۰۰۸)
اندرسون، در مقاله ای با عنوان بنچ مارکینگ صنعتی برای مزیت رقابتی در سال ۲۰۱۰ به این نتایج دست یافت:
این تحقیق باجنبه های مختلف مفهوم بنچ مارکینگ سروکار دارد، بنابراین منجر به ارائه درک مفهومی از اینکه بنچ مارکینگ چیست، چگونه انجام می شود، و چگونه میتواند باعث بهبود نتایج شود، می شود. مسئله اصلی از طریق تعاریف مختلف بنچ مارکینگ بیان شده است و هسته مفاهیم مقایسه شده به منظور بهبود است.تعاریف متفاوت انواع بنچ مارکینگ که وجود دارند و اینکه چه کاربردی دارند، هردو منجر به بهبود بالقوه مناسبی شده است. علاوه بر این، جنبه های اخلاقی و قانونی مرتبط با بنچ مارکینگ، یک مدل فرآیند بنچ مارکینگ و گام ها و مراحل آن را توضیح می دهد. همچنین طیف گسترده ای از پدیدهای طبیعی موفق که به طور محض به شکست انجامیدن و همچنین پدیده هایی که از طریق بنچ مارکینگ به موفقیت دست یافتند.(اندرسون،۲۰۱۰)
پریرا در مقاله ای با عنوان بهترین الگوی بنچ مارکینگ سرویس های هوشمند در سال ۲۰۱۱ به این نتایج دست یافت:
با توجه به بحران اقتصادی جهانی ، نه تنها رقابت شدید تر است، بلکه کاهش در تقاضا رخ داده است . برای بسیاری از شرکت ها ، در بازار های بی‌۲بی[۱۴۷]، تنها راه برای رشد توجه به فرصت های پس از فروش است که ، خدمات هوشمند نامیده میشود. بهترین برنامه آگاهی از این فرصت های کسب و کار و توسعه استراتژی های مختلف که منجر به راه حل های ارزشمند که در برخی موارد ، می تواند به یک مزیت رقابتی را برای مصرف کنندگان به ارمغان بیاورد.
هدف از این پایان نامه درک چگونگی اجرای بهترین برنامه بنچ مارکینگ در بازاریابی خدمات هوشمند است. در این راه،معیار بهترین روش بنچ مارکینگ بر اساس تحقیقات ثانویه در اس.تی.پی و استراتژی آمیخته بازاریابی در سراسر ۲۸ شرکت ، از صنایع مختلف انجام شد.
تجزیه و تحلیل بنچ مارکینگ نشان داد که علاوه بر این واقعیت که در ایالات متحده ۴ استراتژی اصلی کسب و کار را در کسب و کار خدمات هوشمند دارا است ،در نهایت شرکت ها یکی از این دو استراتژی را نیز دنبال میکنند: ” خدمات نوآور ” و یا ” شریک هوشمند ” . اولین استفاده از یک رویکرد محصول محور ، فروش یک بسته از خدمات با ارزش استراتژیک برای مصرف کنندگان ، در حالی که دومی به دنبال یک رویکرد مصرف کننده محور ، فروش راه حل کامل و دستیابی به روش موقعیت رقبا.(پریرا،۲۰۱۱)
آهکوم در مقاله ای با عنوان یک مدل برای بنچ مارکینگ مدیریت عناصر پروژه پیمانکار در سال ۲۰۰۴به این نتایج دست یافت:
هدف از این پژوهش، به منظور توسعه یک مدل بنچ مارکینگ سازمانی و سیستم کار یک پیمانکار ساخت و ساز است. این مدل بنچ مارکینگ به عنوان منبع ارزیابی برای پیمانکاران جدید و کمک به رفع کمبود های موجود در این زمینه میپردازد.پژوهش حاضر بر بنچ مارکینگ جنبه های سازمانی عناصر مدیریت پروژه متمرکز شده : برآورد هزینه، برنامه ریزی و زمان بندی ، کنترل کیفیت ، و گروه ها مدیریت ایمنی یک شرکت پیمانکار .مناطق شناسایی شده به منظور بنچ مارکینگ در دو مرحله ارزیابی شدند. در مرحله اول از طریق بررسی جامع از متون مرتبط ، تکنیک های موفق سازمانی که توسط رهبران صنعت در یک مدل بالقوه مورد بررسی دقیق قرار گرفت. جنبه های سازمانی عبارتند از: توابع کلیدی ، بهترین محل در سازمان ، پرسنل کلیدی ، ابزار، ها با بخش های دیگر ، دفترچه راهنما ، بهترین روش ها و دیگر جنبه های مربوطه می باشد.علاوه بر این، در مرحله دوم از طریق پرسشنامه انجام شد ، به دنبال نظرات کارشناسان از متخصصین مجرب در ۲۱ صنعت و دانشگاهیان از منطقه مربوطه می باشد. نظرات کارشناسان در مدل بالقوه برای تولید خروجی نهایی گنجانده شد. مطالعات با هدف مشابه برای تمام عناصر مربوط به شرکت پیمانکار توصیه شده است ، به طوری که یک مدل معیار جامع را می توان توسعه داد.(آهکوم،۲۰۰۴)
بینا در مقاله‌ای بنچ مارکینگ مدرن چند پردازنده در سال ۲۰۱۱ به این نتایج دست یافت:
بنچ مارکینگ به یکی از روش های مهم برای ارزیابی عملکرد کمی از پردازنده و طراحی سیستم های کامپیوتری تبدیل شده است. بنچ مارکینگ مدرن
چند پردازنده مانند تراشه چند پردازنده به دلیل دامنه کاربردشان چالش برانگیز است در این پایان نامه روش طراحی موثر بنچ مارکینگ مناسب و تعیین اثر بخشی آن برای ارزیابی چند پردازنده صورت گرفته است. به طور خاص ، این پایان نامه شامل چندین بخش است . اول، پایان نامه هایی که یک بنچ مارکینگ جدیدی را که برای چند پردازنده مورد نیاز است نشان می دهد زیرا رفتار مدرن برنامه های موازی تفاوت قابل توجهی را ارائه میدهند، دوم، پایان نامه های کمی که به توصیف الزامات و ویژگی های مجموعه ای از چند پردازنده ها، برنامه ها و روندهای تکنولوژی مربوط به خود میپردازد. سوم، پایان نامه های ارائه رویکرد سیستماتیک نزدیک به مقیاس و انتخاب ورودی بنچ مارکینگ با هدف بهینه سازی بنچ مارکینگ و شبیه سازی در زمان محدود است . در نهایت، این رساله به منظور بنچ مارکینگ موازی به نام PARSEC برای ارزیابی مدرن حافظه اشتراکی چند پردازنده است.(بینا،۲۰۱۱)
استفن در مقاله ای با عنوان بنچ مارکینگ انعطاف پذیر سازمانی در سال ۲۰۱۰ به این نتایج دست یافت:
در این رساله به توسعه یک روش و ابزار مطالعه برای اندازه گیری و بنچ مارکینگ انعطاف پذیری سازمانی پرداخته شده است .مطالعه موردی کیفی پژوهش بررسی عملیاتی به عنوان یک ابزار اندازه گیری انعطاف پذیری است. ابزار در یک نمونه تصادفی سازمان های اوکلند مورد آزمایش قرار میگیرند و از روش تحلیل عاملی برای توسعه بیشتر ابزار استفاده شده است روش بنچ مارکینگ انعطاف پذیر به عنوان راهنمای استفاده سازمان ها طراحی شده است که ابزار اندازه گیری انعطاف پذیری است و به طور مداوم در حال بهبود میباشد. سهم قابل توجهی از این پایان نامه شامل یک مدل جدید از انعطاف پذیری سازمانی،ابزار اندازه گیری انعطاف پذیری ، و روش بنچ مارکینگ انعطاف پذیر میباشد .همچنین مفهوم انعطاف برای سازمان ها و تهیه اطلاعات درباره نفاط قوت و ضعف بنچ مارکینگ انعطاف پذیررا در سازمانها بیان میدارد.(استفن،۲۰۱۰)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۳۰

س اکتبر 20 , 2020
توزیع به هنگام محصولات باعث ارائه خدمات، متناسب با زمان نیاز مشتریان میشود. ارتباط مستقیمی بین نحوه توزیع محصولات و اعتبار تجاری تولید کننده وجود دارد. تحقیقات بازاریابی تحقیقات بازاریابی منجر به ایجاد تخصص بازاریابی میشود. تحقیقات بازاریابی امکان استفاده از فرصت های محیطی بازار را فراهم میکند. تحقیقات بازاریابی […]