جايگاه بخش انرژی در اقتصاد ايران رهيافتي مبتني بر تحليل‌هاي داده-ستانده- قسمت 4

 • سوالات تحقیق
 • فرضیه‌های تحقیق
 • روش‌شناسی تحقیق

فصل دوم، انرژی و اهمیت آن را بیان میكند، كه دارای نه بخش است:

  1. انواع منابع انرژی
  2. منابع اولیه انرژی و حامل‌های انرژی
  3. انرژی در نظریات اقتصادی
  4. عکس مرتبط با اقتصاد

  5. تقاضای انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی
  6. انرژی و سایر شاخص‌های اقتصادی
  7. مصرف سرانه و شدت انرژی
  8. مصرف سرانه انرژی و رشد اقتصادی
  9. شاخص بهره‌وری انرژی
  10. اثرات تورمی افزایش قیمت انرژی
  11. پیشینه تحقیق

فصل سوم، مروری بر ادبیات تحلیل داده- ستانده است، و بخش‌های این فصل عبارتند از:

  1. جدول داده- ستانده
  2. سابقه تاریخی جدول داده- ستانده
  3. فروض و ساختار جدول داده- ستانده
  4. ضرایب فنی داده- ستانده و معكوس ماتریس لئونتیف
  5. معرفی پیوندهای پسین و پیشین
  6. تجزیه ماتریس لئونتیف
  7. معرفی شاخص‌های ارزیابی بخش انرژی

فصل چهارم تحقیق به بررسی جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران در چارچوب جدول داده– ستانده سال 1378 محقق میپردازد.

  1. معرفی جدول داده- ستانده سال 1378
  2. جایگاه بخش انرژی در اقتصاد ایران
  3. روش کار
  4. بررسی پیوندهای پسین و پیشین كلی بخش انرژی در اقتصاد ایران
  5. بررسی شاخص انتشار و حساسیت بخش انرژی در اقتصاد ایران
  6. بررسی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بخش انرژی

فصل پنجم، نتیجهگیری و پیشنهادها را دربرمیگیرد.

1-2 بیان مسئله

بخش انرژی در اقتصاد دو نقش اساسی را می‌تواند ایفا كند. از یک طرف تامین‌كننده نیازهای انرژی مصرفی بخش خانوارهاست كه خانوارها از این انرژی به عنوان كالای مصرفی استفاده كرده، با مصرف انرژی رفاه اقتصادی لازم را كسب می‌نمایند و از طرفی دیگر تامین‌كننده انرژی به عنوان نهاده تولید برای زیربخش‌های مختلف اقتصادی همچون كشاورزی، صنعت و خدمات است. اما نكته اساسی این است كه بخش انرژی در عین حال كه در زیربخش‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار است و نهاده‌های انرژی زیربخش‌ها را تامین می‌كند، از سایر زیربخش‌های اقتصادی نیز تاثیر می‌پذیرد. سوال اساسی آن است میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری برای بخش انرژی در اقتصاد ایران چگونه است؟ پس دو مسئله اساسی مطرح است:

 1. بخش انرژی چه ارتباطی با بخش‌های پیشین و پسین خود دارد؟
 2. بخش انرژی به چه میزان بر سایر بخش‌ها تاثیر می‌گذارد و به چه میزان از سایر بخش‌ها متاثر است؟

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

بخش انرژی یكی از بخش‌های سرمایه‌بر است و منابع قابل توجهی را در اقتصاد كشور به خود اختصاص می‌دهد. این منابع عظیم باید بتوانند تاثیرات توسعه‌ای خود را بر كل اقتصاد و هر یک از زیربخش‌های اقتصاد به جا گذارد. بخش انرژی برای این كه بتواند با بهره گرفتن از تجهیز منابع، انرژی موردنیاز اقتصاد را تامین كند لازم است در ارتباط تنگاتنگی با سایر زیربخش‌های تامین‌كننده نهاده‌های مورد نیاز این بخش (بخش انرژی) قرار گیرد. پس اثر ستانده‌ای كه بخش انرژی در اقتصاد ایجاد می‌كند و محاسبه این كه آن ستانده چه میزان بر روی سایر بخش‌ها ستانده ایجاد می‌كند و مقایسه آن با كل ستانده اقتصاد از اهمیت پرداختن به موضوع است. این تحقیق از آن جهت اهمیت دارد كه می‌تواند مشخص كند حركت بخش انرژی مستلزم حركت چه زیربخش‌هایی از اقتصاد است. روشن شدن این مسئله ما را در سیاست‌گذاری برای توسعه بخش انرژی آشنا خواهد كرد.

1-4 هدف تحقیق

 

 • محاسبه میزان ارتباطات پسین و پیشین بخش انرژی بر اساس تحلیل‌های پیوندی
 • محاسبه میزان شدت تاثیرپذیری/ تاثیرگذاری بخش انرژی از/ بر سایر بخش‌ها

1-5 سوال‌ تحقیق

 

 • آیا تاثیرپذیری بخش انرژی از بخش‌های دیگر بیشتر است یا تاثیرگذاری آن بر بخش‌های دیگر؟

1-6 فرضیه‌های تحقیق

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۲- قسمت 2

ج آوریل 9 , 2021
تعالی یعنی دست‌یابی به نتایجی که رضایت کلیه ذی‌نفعان سازمان را جلب کند.سازمان‌های متعالی در محیط متغیر امروز همواره و به سرعت در برابر تغییر نیازها و انتظارات ذی‌نفعان فعال، منعطف و پاسخگو هستند. سازمان‌های متعالی نیازها و انتظارات ذی‌نفعان خود را ارزیابی و پیش بینی کرده، نقطه نظرات و […]