پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

، دستور رفع اختلاف به نحو مقتضی در متن یا ظهر اظهار نامه داده خواهد شد . و اگر ( سوء نیتی ) تشخیص شود دستور تنظیم صورت مجلس تخلف و تعقیب ( کیفری ) متخلف طبق مقررات مربوط ( قانون ناظر به قاچاق کالا یا … صادر می گردد .
در ماده (490) از قانون تجارت آمده است : مگر این که پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض (حیله )به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است .
که در این حالت دعوای بطلان نسبت به قرارداد ارفاقی مورد قبول خواهد بود . و این همان قاعده ی معروفی است که می گوید : تقلب به کلیه قواعد حقوقی ( مثل اصل صحت) استثناء وارد می سازد.
و یا ، اگر در محتویات بسته یا بسته های صادراتی که پلمپ گمرکی آن ها از بین رفته تغییری حاکی از (سوء نیت ) داده شده باشد. به این معنی که به جای کالای صادراتی مذکور در پروانه در آن بسته یا بسته ها کالای دیگری جا داده باشند که ممنوع الصدور و یا غیر مجاز و یا مشروط باشد ، در این صورت کالای مزبور با تنظیم صورت مجلس ( قاچاق ) ضبط و مرتکب طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق تعقیب می گردد.
در غیر اینصورت عمل او تخلف محسوب و طبق مقررات قسمت تخلفات آیین نامه اجرایی رفتار می شود. یعنی وقتی که نیت پاک ( حسن نیت ) مکشوف گردد ، تقلب گمرکی اثر خود را از دست داده ، محتاجر ضمانت اجراء برای خنثی کردن نیست و در بعضی موارد تقلب به تخلف گمرکی تنزل پیدا می کند.
2-2-2-تقلب در مراحل اظهار کالا به گمرکات( قاچاق به طریق اظهار )
2-2-2-1- تعریف اظهار
واژه ( اظهار ) از (ظَهَر ) است که اصلش این است که چیزی از ظاهر زمین بدست آید و پنهان نباشد پس ظهر به هر چیزی که دیده و درک شود بکار می رود .
« و اظهار کسی بر هر چیز به معنای آن است که او را در رسیدن به آن چیز کمک کنی و او را بر آن مسلط سازی » و قانون امور گمرکی می گوید :
« منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهار نامه تسلیمی به گمرک است بشکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن بنحو روشن متمایز گردد . »
ذکر اوصاف کامل یعنی بیان مشخصات کیفی کالا نظیر پارچه ابریشمی یا نخی ، لوله کائو چوبی یا مسی ؛ همان وصف ذاتی ( جوهری ) کالا را بیان نموده به طوری که از لحاظ کیفیت کوچکترین تفاوتی بین اقل مقدار آن ( یک سانتی متر مربع پارچه ابریشمی یا یک سانتی متر لوله مسی ) با حجم یا مقدار عظیمی از آن وجود نداشته بلکه این اوصاف در هر ذره ای از ذرات کالا جمع و یکسان است .
مشخصات کامل کالا از لحاظ نام کالا و شماره تعرفه گمرکی 60/51 نخ ازپشم حلاجی شده ، آماده نشده برای خرده فروشی و نوع و تعداد و وزن و ارزش و مآخذ احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مطابق معیارهای انتخابی قانون ، چنانچه دو محموله کالای کاملاً مشابه با هم اظهار شده باشد ، نظیر یکصد کارتن ده طاقهای پارچه تترون ژاپنی، هر طاقه بیست یارد، با استفاده از مشخصه های دیگری مانند : علامت تجاری (Trade mark) ، شماره قبض انبار ، شماره انبار و یا طاق محل نگهداری بایستی نسبت به تمییز اظهار این دو محموله از هم اقدام نمود به طوری که اظهار یکی از دیگر بنحو کاملاً روشنی متمایز گردد .
اظهار کالای وارده از خارج در گمرکات به منظور یکی از رویه های گمرکی جاری و مورد تایید سازمان جهانی گمرکی از لحاظ نتیجه اظهار و بر اساس قالب های معینه ی قانونی ، از اشکال چهارگانه ی ذیل تجاوز نخواهد نمود.
2-2-2-2- اشکال مختلفه ی اظهار کالا به گمرکات
1-اظهار درست و صحیح و منطبق با کلیه مقررات قانونی حاکم در زمان اظهار ( از جمله ضوابط قانونی ) یا اظهار منطبق بر تعریف و مقررات قانونی با احراز جمیع شرایط به طور صحیح و درست و غیر متضمن هر گونه تخلف به زیان مالی دولت و غیر مستوجب جریمه باشد .
2-اظهار خلافی که متضمن زیان مالی دولت نبوده و نیز فرار از اجرای مجوز و ضوابط ننموده باشد .
3-اظهار خلاف واقع متضمن زیان مالی دولت بدون سوء نیت و تبانی قبلی و یا خیانت آمیز ( تخلف گمرکی) یا اظهار توام با تخلف زیان ومالی دولت مستلزم پرداخت جریمه و مابه التفاوت و قابلیت ترخیص کالا .
4-اظهار متقلبانه و سنجیده و آگاهانه ، خیانت آمیز و توام با دغل کاری با فروشنده یا متصدی حمل ، برای غافلگیر کردن بدون سر و صدا ی گمرک ترخیص کننده کالا ، از مرحله ی تخلیه کالا در انبار تا مرحله ی اتمام ارزیابی و خروج کالا از درب خروج و بعضی اوقات مراحل دوگانه بازبینی گمرک محل و بازبینی انتخابی گمرک ایران که این اظهار توام با تقلب منطبق بر بندی از بند های ماده (113) قانون امور گمرکی (مثل بند پ) باشد .
آن چه تحت عنوان تقلبات تجاری ، گمرکی آن هم به وجوه مثالی مورد بحث در نوشتار فعلی می باشد اظهار کالا به گمرک به شیوه ی (نوع چهارم ) می باشد . آن هم دارای روش های بسیار زیرکانه و ملهم از مشورت مشاورین آگاه در موضوع و مجرب در هر دو امور تجارت بین المللی و مقررات گمرکی با تاییدیه به مشاور حقوقی بصیر (حقوقدان ) می باشد . زیرا تکلیف مقرراتی امور سه گانه دیگر در قانون امور گمرکی تحت عنوان (تخلفات گمرکی نه تقلبات گمرکی ) روشن شده است . آن چه مورد بحث در اثر ظاهر می باشد بند (پ) ماده113 است که در آن سندی موثر متقلبانه برای گواهی و غافلگیری موذیانه طرف مقابل به کار گرفته می شود .
مثال : تاجری متقلب دارای مشاوران حقوقی ، گمرکی مجرب و آگاه به مقررات روز گمرکی و طبقه بندی کالا و تعاریف قاچاق و حرکت کردن در ساحل امن آن ( نوعی مهارت به ظاهر مشروع به تفسیر شخصی ) کالای ممنوعه یا غیر مجازی را تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر که کلیه اسناد خرید و حمل آن نیز با همین تغییر نام کالا و تعرفه سند سازی نموده به گمرک اظهار می نماید.در اظهار درست و صحیح کالا به گمرک طرفین (اظهار کننده و گمرک ) به شکل و نحوه مقرراتی و حق از اظهار استفاده نموده، قاعده اعتماد گمرک به اظهار کننده و اظهار کالا جاری می گردد .اما در شیوه ی متقلبانه به درستی به فریب و اغوا و تقلب منقلب گردیده اظهار کننده (متقلب ) به طریق بسیار سنجیده و آگاهانه و موذیانه و خیانت آمیز و بی سر و صدا و غافلگیرانه از نتایج تقلب به طور نامشروع منتفع گردیده ، به نحوی عمل می کند که موجبات بد گمانی و حتی ظن گمرک به عمل نامشروع او فراهم نگردد .
2-2-2-3- اظهار متقلبانه کالا با سوء نیت
عدم توصیف مقرراتی کالا برای گمرگ ، در اظهار و یا در اسناد پیوست و تسلیم اظهار نامه و یا ، اظهار کلی کالا به گمرگ مانند : پارچه ، لوازم یدکی ، مایع ، بدون قید و ذکر مشخصات متمایز کننده کالای اظهاری به طور دقیق و بر اساس فهرست فنی طبقه بندی کالا ها ( مغایر بندهای الف و ب ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 2/9/1390) از روح قانون امور گمرکی ایران برای جلوگیری و یا خنثی کردن این گونه اظهارات متقلبانه (با سوء نیت ) در قانون قدیم مصوب (/3/ 1350)و قانون جدید (2/9/1390) چنین استنباط می گردد که:
منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف ( پارچه پنبه ای با تعیین در صد ، ظروف شیشه ای کریستال با تعیین میزان منو اکسید سرب وزنی ، دستکش از چرم طبیعی …..) و مشخصات کامل کالا ( تسمه کائوچویی انتقال نیرو بی انتها با مقطع ذوزنقه ای تسمه وی شکل ، غیر شیار دار ، دارای محیط خارجی بیش از 180 سانتی متر و حد اکثر 240 سانتی متر تعرفه ، 40103400 یا تسمه محکم شده فقط با فلز تعرفه 40101100) در اظهار نامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشن ( از وجوه مثالی ) متمایز گردد . اظهار نامه کالا به ( گمرک ) عبارتست از اظهاری (بند الف ماده یک قانون امور گمرکی ایران ) که بر روی برگی (فرمی ) که مشخصات آن توسط گمرک تعیین گردیده و توسط اشخاص ذی نفع در رویه گمرکی خاص و مورد نظر ، تنظیم و در آن مشخصاتی از کالا که مورد لزوم و نظر گمرک می باشد ، برای انجام آن رویه گمرکی ، قید می گردد .
اشخاص ذی نفع حسب کشور مربوطه ممکن است ، وارد کننده یا صادر کننده صاحب کالا ، گیرنده کالا (در مقصد ) شرکت حمل و نقل کننده آن و غیر و یا نمایندگان قانونی آنان نظیر کار گزاران گمرکی ( حق العمل کاران سابق ) باشند.

از مهمترین ابزاری که در گمرکات برای انجام سوء نیت در هنگام اظهار کالا به گمرگ به عبارتی وسیله ی موثر متقلبانه به کار گرفته می شود ، فرم (شکل ) اظهار نامه گمرکی متناسب با هر یک از رویه های 6 گانه گمرکی موضوع ماده (47) قانون امور گمرکی ایران تایید یه شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک ) می باشد که ، در قالب ظاهرا رسمی و در داخل اماکن خاص گمرکی تنظیم و به گمرک برای ترخیص کالا تنظیم و در آن انواع تقلبات دلخواه اعم از ، نوع با مشخصات اساسی کالا ( منسوج پنبه ای به جای ابریشمی خالص ، ظروف شیشه ای کریستالی به جای ساده ، تعرفه معافی به جای تعلق حقوق ورودی، خواه ناشی از فقر اطلاعات و دانش فنی یا مقرراتی ماموران گمرک باشد یا در اثر تبانی یا تطمیع آنان به کار گرفته می شود . مثلا در امر مبادلات مرزی ردیف (17) فهرست کالاها ، به جای نخ برای ساخت تور ماهی گیری که کیفیت و نوع خاصی دارد ، نخ ( ابریشمی ) اظهار و ترخیص گردد یا داروی اموکسی سیلین تری هیدات که دارای 45% حقوق ورودی از وارد و به جای تیتراسکلین که مواخذ حقوق ورودی آن به مرات کمتر است ( 4% ) در عین حال هر دو قلم دارو (کالا ) در فصل (29 ) از جدول تعرفه و طبقه بندی کالاها ( سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گزاری کالا ) جای دارد ( تقلب و اغفال ) .
این ابزار را می توان شاه کلید موثری برای ارتکاب تقلبات گمرکی ( همواره توام با سوء نیت هستند ) در قال ظاهری ( نیمه ) رسمی نیز به گمرکات اظهار و کالا ترخیص می گردد نامید. و این همان ( چراغ تقلب ) است که تعدد و تنوع و استمرار نیز دارد .
2-2-2-4- اظهار خلاف در خصوص کمیت یا کیفیت کالا
الف – اظهار خلاف راجع به کمیت کالا :
مصداق بارز و قانونی فوق ، بند (6) قانون امور گمرکی (30/3/50) و بند (ج ماده 13 مورخ 2/9/1390) ، وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده می باشد .

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد قراردادهای نفتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وجه مثالی ، اظهار کننده یک صد دستگاه – یخچال آلمانی 12 فوت با مارک (آ.ا.گ) تعداد یک هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نیز در داخل تعدادی از آن ها جاسازی می نماید ، هنگام ارزیابی این کالای یکنواخت توسط ارزیاب مربوط به طور تصادفی کشف که بدلایل مجاز مشروط بودن و تعلق ماخذ بالاتر حقوق و سود بازرگانی (نسبت به یخچال ) ، از شمول تخلفات گمرکی خارج و مشمول مقررات قاچاق خواهد بود . اظهار کننده فوق تعداد یکصد و ده دستگاه یخچال از نوع مثالی به گمرک وارد ، ولی حقوق ورودی برای تعداد یک صد دستگاه اظهار شده پرداخت می نماید.
در این جا چون تعداد (10) دستگاه اظهار نشده (اضافی) ، در ضمن (داخل یا درون ) یخچال های اظهار شده قرار نگرفته ، مضافا توصیف و تعرفه به عمل آمده ( اظهار شده ) برای یکصد دستگاه شامل و مبین و توصیف کننده مشخصات کل کالا بوده ، ثالثا مجوز صادره گرچه برای یک صد دستگاه بوده ولی به دلیل کلی بودن کالا، نمی توان تفکیک کرد که کدام یک از ده دستگاه اضافی را شامل نمی گردد .ماخذ حقوق و سود کل یکصد و ده دستگاه برابر و عین کالا مورد رویت گمرک قرار گرفته ، با این توصیف ده دستگاه اضافی ( غیر ضمنی ) از شمول قاچاق خارج و مشمول تخلفات گمرکی میگردد.
ب) اظهار خلاف به کیفیت کالا :
تاجری تعداد پانصد طاقه پارچه از کج ابریشم تعرفه (50071000) به یکی از گمرکات جنوب کشور وارد و در مرحله تنظیم و تسلیم اظهار نامه گمرکی برای ترخیص کالا ، آن ها را پانصد طاقه پارچه تاروژود باف از موی (بز ) تعرفه (51130000) اظهار می نماید .
چون اظهار صاحب کالا (نماینده قانونی او ) عبارتست از : اظهار کردن کالای ( حتی مجاز ) تحت عنوان کالای (حتی مجاز ) دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است ( پارچه با تار و پود از موی بز به جای پارچه از کج ابریشم ) آن هم با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع ، منظور سیاهه خرید پیوست اظهار نامه است که در آن به جای ذکر مشخصات و خصوصیات پارچه ابریشمی فوق خصوصیات پارچه بافته شده از موی بدن و دم بز قید گردیده ، که با نوع جنس و خصوصیات پارچه ابریشمی تطبیق نمی نماید. لذا موضوع اظهار بدلایل وجود سوء نیت (قصد جرمانه ) و کشف تقلب و وجود اسناد خلاف واقع و بالاتر بودن تعلق حقوق ورودی به پارچه ابریشمی نسبت به وجه مثالی ( بند ح ماده 113) ( تقلب گمرکی – تجاری ) قرار و قاچاق محسوب می گردد .
یا کفش که از پلاستیک یا کائوچو باشد ، تحت تعرفه (6402) با حقوق ورودی متعلقه طبقه بندی می گردد . در صورتی که همان کفش که مختص دو میدانی بوده و با چرم طبیعی باشد تحت بیرونی از چرم طبیعی ، و رویه متشکل از تسمه هایی که از چرم طبیعی ، از روی بر آمدگی پا عبور و شست پا را دور می زند ذیل تعرفه (64032000) با ماخذ بسیار بالاتری طبقه بندی می گردد .چنان چه ، تاجری کفش چرمی تعرفه (640320) را وارد و آن را کفش پلاستیکی تعرفه (6402 ) اظهار نماید ، موضوع طبق مثال قبلی به استناد بند های مذکوره م 113 قانون امور گمرکی قاچاق محسوب می گردد .
گفتار سوم : تقلب در مرحله انجام گمرکی و اسناد
انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص کالایی ، اساس عملیات گمرکی است که توسط کارمندان صالح و مجاز و متخصص در این امور نظیر ارزیاب گمرکی و کارشناس آن در رشته های مختلف برای اجرای کامل قوانین گمرکی و سایر مقررات قانونی که گمرک مسئولیت اجرای آن ها را دارد صورت می پذیرد .
در محله اسناد خرید حمل ، اسناد متقلبانه زیادی ممکن است پیوست اظهار نامه برای ترخیص کالا گردد. یکی از این اسناد تقلبی کارت بازرگانی و یا کارت کارگزاری گمرکی است که شیوه های آن توضیح داده شد .

یکی دیگر فاکتور یا سیاهه خرید صادر شده بر اساس تبانی و دغل کاری فروشنده و خریدار است که عنوان تنزل متقلبانه ارزش کالای وارده برای ترخیص قطعی کالا داشته و از اعداد تنزل ارزش غیر متقلبانه که مشمول (تخلفات گمرکی) است خارج می باشد .
مورد دیگر ، نحوه اظهار صاحب کالا یا کارگزار اوست به عنوان مثال ، هرگاه کالایی که اظهار گردیده از لحاظ شرایط ورود مطابق انواع طبقه بندی شده در ماده یک از قانون امور گمرکی (2/9/1390) ورودش به داخل کشور برای ترخیص قطعی ( نه ترانزیت خارجی که حالت خاص دارد) ممنوع الورود بوده باشد . مثل ورموت یا شراب انگور ، تعرفه) 2205 ( آن را سرکه خوراکی از انگور تعرفه(2209) اظهار نماید که مطابق بند (1) ذیل مندرجات یادداشت فصل 22 تعرفه ( سیستم هماهنگ شده …) ورودش به کشور ممنوع است لذا این گونه تقلبات متضمن سوء نیت (قصد مجرمانه ) و انجام عنصر مادی جرم (اظهار کالا ) با تحقق دو شرط قانونی :
1-ممنوع الورود بودن 2- اظهار این کالای ممنوعه با نام دیگر ( به جای ورموت سرکه اظهار شده ) ،که موضوع متقلبانه طبق بند (ث) از ماده (113) قانون امور گمرکی می باشد .
اجتماع شرطین قانونی و دیگر کیفیات مجرمانه مذکور ، قاچاق یا تقلب گمرکی به مفهوم اعم آن محسوب می گردد .
تقلب سندی دیگر در مرحله اظهار موردی است که ، اظهار کالا توام با اعلام نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع باشد، مانند این که در اسناد خرید کالا (پیش فاکتور و سیاهه خرید ) خصوصیات کالایی ذکر شود که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید ، این گونه اظهار متقلبانه ( توام با سوء نیت و اسناد قلابی ) طبق بند (ح) از (113) قانون امور گمرکی قاچاق ( تقلب به معنای اعم ) تلقی می گردد .
برای مثال ، کالای وارد شده عبارت است از نخ ابریشمی آماده نشده برای خرده فروشی غیر از مورد مصرف در جراحی که ذیل تعرفه (5004009) طبقه بندی می گردد اما اظهار کننده در اسناد خرید و حمل آن را ( نخ کنفی) قید و ذیل تعرفه (53039000) اظهار می نماید

پاسخی بگذارید