روانشناسی در مورد معیارهای تشخیصی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

یه) شش مورد یا بیشتر از نشونه های زیر در مورد بی توجهی که باید واسه دست کم شش ماه و به شکلی غیرعادی و نامتناسب با سطح رشدی کودک وجود داشته باشه.

بی توجهی

  1. بیشتر نمی تونه به جزبیات توجه کنه و از روی بی دقتی در کارای مدرسه، شغلی یا بقیه فعالیتا اشتباه می کنه.
  2. در انجام تکالیف و بازیا بیشتر نمی تونه توجهش رو حفظ کنه.
  3. بیشتر به نظر می رسد که وقتی مستقیما مورد خطاب قرار می گیرد،نمی شنود.

 

 1. بیشتر وقتا از دستورالعملا پیروی نمی کنه و از عهده اتمام تکلیف های مدرسه،وظایف شغلی یا بقیه فعالیتا برنمیاد (که این به خاطر نافرمانی یا ناتوانی در پیروی از دستورها نیس).
 2. بیشتر در سازماندهی تکلیفا و فعالیت هاش با مشکل روبرو شدن.
 3. بیشتر از درگیرشدن در تکلیف هایی که لازمه تلاش ذهنی پایداره (مانند تکلیف مدرسه یا تکلیف خونه) دوری کرده یا بیزاری و بی میلی نشون می دهد.
 4. بیشتر وسایل لازم واسه انجام تکلیفا و فعالیتا رو گم می کنه(مانند اسباب بازیا،تکلیف مدرسه،مداد،کتاب و بقیه وسایل)
 5. بیشتر خیلی راحت به وسیله محرک های نامربوط دچار حواس پرتی می شه.
 6. در فعالیت های روزانه بیشتر فراموش کاره.

دو)شش مورد(یا بیشتر) از نشونه های زیر در مورد بیش فعالی-تکانشگری که باید واسه دست کم شش ماه و به شکل غیرعادی و نامتناسب با سطح رشدی وجود داشته باشه.

بیش فعالی

 1. دستا و پاهاش بیشتر بی قراره و در حالت نشسته وول می خورد.
 2. در کلاس یا دیگه موقعیت هایی که انتظار می رود یه جا بشینه، بیشتر صندلی خود رو ترک می کنه.
 3. بیشتر در موقعیت های نابجا این طرف و اون طرف می رود یا بالا و پایین می برد(در نوجوانان یا بزرگسالان ممکنه این حالت به شکل احساس بی قراری باشه).
 4. بیشتر در بازی کردن یا مشارکت در فعالیت های اوقات فراغت به شکل آروم مشکل داره.
 5. بیشتر در حال جنب و جوشه یا به شکلی عمل می کنه که انگار با موتور رانده می شه.
 6. بیشتر خیلی زیاد حرف می زنه.

 

تکانشگری

 1. بیشتر قبل از به آخر رسیدن سؤالا جواب می دهد.
 2. رعایت نوبت براش کار سختیه.
 3. بیشتر مزاحم بقیه می شه(مثلا وسط حرف یا بازی بقیه می پرد).

ب)بعضی از نشونه های بیش فعالی-تکانشگری یا بی توجهی که مشکل ایجاد کرده ان قبل از ۷سالگی وجود داشته ان.

پ)بعضی از این نشونه ها در دو جا (یا بیشتر) دیده می شن(مانند مدرسه{یاکار}و خونه).

ت)باید به طور روشن و مشخص و به طور قابل توجه ای در کارکرد اجتماعی،تحصیلی یا شغلی مشکل به وجود بیاد.

ث)این نشونه ها در دوره مشکل رشدی گسترده،اسکیزوفرنی یا بقیه مشکل های دیوونگی رخ نمی دهد یا نمی توان اون رو با تشخیص مریضی روانی دیگه(مانند مشکل خلقی،مشکل اضطرابی،مشکل گسستگی یا مشکل شخصیت)بهتر تبیین کرد.

اضطراب

شکل های جور واجور ADHD

الف) مشکل مشکل توجه/بیش فعالی، نوع مرکب: اگه ملاک الف (یعنی یک و دو) در شش ماه گذشته وجود داشته باشن.

ب) مشکل مشکل توجه/بیش فعالی، نوع غالب بی توجهی: اگه ملاک الف یه وجود داشته باشه ولی الف دو در شش ماه گذشته وجود نداشته باشه.

ج) مشکل مشکل توجه/بیش فعالی، نوع غالب بیش فعالی-تکانشگری: اگه ملاک الف دو وجود داشته باشه ولی الف یه در شش ماه گذشته وجود نداشته باشه.

فرهنگستان پزشکی کودکان آمریکا[۱] تعدادی خطوط راهنما واسه کار بالینی ارائه کرده که بر مبنای معیارهای کتاب راهنمای تشخیص و آماری مشکل های روانی – ویرایش چهار، قرار داد. این خطوط راهنما واسه کارشناسان بالینی مراقبت های اولیه جفت و جور شده. این خطوط راهنما واسه آدمایی که با اراده کردن های تشخیصی واسه این جور کودکان سروکار دارن، پیشنهادهای بیشتری جفت و جور می سازه.

اراده کردن

[۱]-American Academy of Pediatries