پایان نامه حقوق

فایل رایگان پایان نامه حقوق : دیپلماسی عمومی

دانلود پایان نامه

بنیادگرایی اسلامی در مصر، سید احمد رفعت، 1379
Anders Strindberg &Mats Warn, Islamism, Religious, Radicalization, and Resistance(London, Polity press.2011.
Dalacoura, Katrina, Islamist terrorism and democracy in middle east(Cambridge university press,2011.
الحرکات الاسلامیه من المواجهه الی المراجعه، کمال السعید حبیب، القاهره، 2002.
جنبش‌های اسلامی در جهان عرب، هرایر دکمجیان، مترجم حمید احمدی، تهران1366.
Fish. M. Steven, Are Muslims distinctive,(London Oxford university press2011.
Milton Edwards, Beverley, Contempaorat Politics in Middle east(London polity press,2011)
تحولات الحرکه الاسلامیه و الاستراتیجیه الامریکیه، کمال السعید حبیب، قاهره، 2006.
سیر تحول جنبشهای اسلامی، حمید احمدی، 1390
سلفی‌ها، محمود اسماعیل، ترجمه حسن خاکرند و حجت الله جودکی
ماضی استمراری، سلفی‏گری در جهان اسلام از وهابیت تا القاعده، سعید زاهدی
جنبشهای اسلامی معاصر، جان اسپوزیتو، مترجم شجاع احمد وند، تهران، 1389.
زعماء الاصلاح فی عصر الحدیث، احمد امین، بیروت، 1928.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجید خدوری، گرایش‌های سیاسی در جهان عرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، 1366
جنبش‌های اسلامی معاصر، سید احمد موثقی، 1374
چنانکه مشاهده می‏شود این آثار کوشیده‌اند تا با نگاهی استعلایی، جنبش اسلامی در جهان اسلام را مورد ارزیابی قرار داده و در میان آنها قرائت سلفی را شناسایی کنند. البته تعابیر مختلفی در مورد سلفی‏گری در ادبیات سیاسی اجتماعی به چشم می‌خورد. برخی سلفی‏گری را به بنیادگرایی اسلامی، برخی اصول گرایی اسلامی، برخی به رادیکالیزم اسلامی و برخی به ویژه در ادبیات غربی به اشتباه مترادف اسلام گرایی گرفته‏اند.
در این میان هرچند این آثار نسبتا به ابعاد سلفی‏گری پرداخته‏اند، اما از چندین مشکل اساسی رنج می‏برند. این آثار اشاره‏ای به مبانی اعتقادی که موجب اتخاذ سیاست‏های افراط گرایانه توسط سلفی‏ها شده است، نکرده‏اند، در حالی که بدون توجه به این مبانی و زیرساختها، فهم اندیشه و عملکرد آنها امکان پذیر نخواهد بود و ثانیا با زاویه دید منافع جمهوری اسلامی ایران و سیاست‏های حاکم بر اهداف جمهوری اسلامی ایران در هدایت تحولات اخیر، به آن ننگریسته‏اند. به عبارت دیگر این آثار معمولا فاقد نگاه هنجاری و کارکردگرایانه هستند و بیشتر رویکرد جامعه‏شناسانه و در پی تحلیل شرایط موجود و نهایتا آینده پژوهی بر اساس نظریه قدرت می‏باشند.
ب) دسته دیگر از آثاری که به بررسی جریان سلفی پرداخته‏اند، در قالب مصداق پژوهی بوده‏اند. به این معنا که جریان‏های خاص سلفی را در مناطق مختلف جهان اسلام مورد بررسی قرار داده‏اند و کوشیده‏اند خط و ربط آن را با جریان عام سلفی‏گری مورد تحلیل قرار دهند. این آثار نیز از آن جهت که هویت و شناسنامه خرده جریان‏های سلفی را مورد ارزیابی قرار می‏دهد و پازل جریان عام سلفی را کامل می‏کند، دارای ارزش و اعتباراست. برخی از این آثار عبارتند از:
السلفیون فی لبنان: تداخل العلاقات و التمویل، قاسم قصیر، در المقطف الاسلامی، شماره 19 بیروت.
تأثیر اندیشه‏های نوسلفیسم بر روند فکری ـ ایدئولوژیک القاعده، محمد محمودیان، مقاله، پژوهشنامه علوم سیاسی، تابستان 1391.
Roland Jacquard, in the name of Osama bin ladan,(Duck university press,2002)
الزمن الامریکی: من نیویورک الی کابل، محمد حسنین هیکل، قاهره، 2002.
جنگ نامقدس ترور به نام اسلام، اسپوزیتو، مترجم ماری هجران، تهران، 1384.
الحرکات الاسلامیه فی لبنان، عبدالغنی عماد، بیروت 2006.
اخوان المسلمین، بهمن آقایی و خسرو صفوی، تهران، 1365
شکوفایی انقلاب اسلامی در مصر، محمد علی نقوی، تهران، 1361
اولویه روا، افغانستان از جنگ مقدس تا جنگ داخلی.
سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران، سید باقر سید نژاد، فصلنامه مطالعات راهبردی، بهار1389
سیاسی گرایی اسلام در دوره پس از شوروی، شیرین آکینز، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تهران1383
همان گونه که در این نوع آثار مشاهده می‌شود، هر یک از این آثار با تکیه بر نقطه خاصی از جهان اسلام، روند افراط گرایی و سلف‏گرایی را در آن منطقه مورد بررسی قرار داده‏اند. اما مشکلی که معمولا این دسته از آثار از آن رنج می‏برند این واقعیت است که اولا صرفا رویکردی جامعه شناسانه دارند و ثانیا تحلیل آنها ناظر به اختلافات میان راهکارها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام نمی‏باشند.
در مجموع آثاری که در حوزه سلف گرایی ارایه شده است، یا به ابعاد جامعه شناسانه و عملکرد آنها بدون توجه به مبانی فکری پرداخته‏اند و یا مبانی اعتقادی را مورد بررسی قرار داده‏اند و به ایستارهای سیاسی که مبتنی بر عقاید اعتقادی می‏باشند، توجه نکرده‌اند و مهمتر از همه به ارایه راهکار برای تحدید، تقابل و یا تعامل با این جریان‏ها با توجه به منافع ملی ومذهبی ج.ا.ا. نپرداخته‏اند.
همچنین از آن جا که گاه میان اسلام‏گرایی و سلف‏گرایی خلط شده است، در صورت ارایه طریق نیز، راهکار واحدی جهت مقابله با تمامی جریان‏هایی که زیر مجموعه جریان سلفی شناخته می‏شوند، ارایه شده است و این در حالی است که در دل گفتمان اسلام‏گرایی، جریان‏های گوناگونی وجود دارد که بسیاری از آنها اختلافات بنیادینی با اندیشه سلفی دارند و هرگز نمی‏توان آنها را هم ردیف جریان سلفی قرار داد. حتی خود جریان سلفی نیز به گروه‏های مختلفی مانند سلفی‏گری تکفیری، سلفی‏گری جهادی، سلفی‏گری تنویری و… تقسیم می‏شود که هر یک ویژگی‏ها، روش‏های تعامل خاص به خود و اهداف و سیاست‏های گوناگونی دارند که با توجه به این عوامل باید به تحلیل و بررسی آنها پرداخت.
4. نوآوری تحقیق
با توجه به آنچه گفته شد، این تحقیق به دنبال خلأهای موجود در ادبیات سلفی‏گری، می‏کوشد میان مبانی اعتقادی سلفی‏گری و نوع اندیشه و عملکرد آنها در جهان اسلام پیوند بزند و ثانیا به جای تحلیل این جریان و خرده جریان‏های زیر مجموعه آن، رویکردی هنجاری با توجه به اهداف و آرمان‏های جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام اتخاذ نماید و ثالثا، در پی این تحلیل، راهکارهای لازم را جهت تحقق اهداف و آرمان‏های جمهوری اسلامی ایران در مقابله و یا تعامل با این جریان به عنوان مهمترین جریان مخالف جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام، ارایه نماید و در نهایت ظرفیت دیپلماسی عمومی، و همچنین نهادها و سازمان‏هایی که می‏توانند متولی انجام این راهکارها باشند را معرفی نماید.
البته ناگفته پیداست که در این تحقیق به فعالیت‏های انجام شده و نقد و بررسی میزان موفقیت آنها نیز نیم نگاهی افکنده خواهد شد.
5. اهداف تحقیق
این تحقیق در پی آن است که:
الف) جریان سلفی را در میان جریان‏های موجود در گفتمان کلان اسلام گرایی بازشناسی نماید. به ویژه این که گاه شباهت‏های بسیاری میان این حریان و جریان‌های اسلام گرا وجود دارد.
ب) خود جریان سلفی را جریان شناسی کرده و خرده جریان‏های موجود در آن را تبیین نماید و در حد مقدور تفاوت‏های عمده این خرده جریان‌ها را با یکدیگر مورد بررسی قرار دهد. ناگفته پیداست که ارایه راهکار مناسب برای تقابل یا تعامل با هر خرده جریان، نیازمند شناخت دقیق آن است.
ج) با بررسی تحولات اخیر جهان اسلام (بیداری اسلامی) و رصد جریان‏های دخیل در آن نقش و وزن اندیشه سلفی‏گری در این تحولات را تحلیل و بررسی نماید.
د) با تکیه بر اهداف و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام، تفاوت‏های مبنایی سلفی‏گری و سیاست‏های جمهوری اسلامی ایران را تبیین نماید.
ه‍) در پایان نیز با نیم نگاهی به گذشته، علاوه بر تبیین ظرفیت‏های موجود در دیپلماسی عمومی و معرفی نهادها و سازمان‌های دخیل، راهکار‌های مناسب جهت مقابله با این جریان را بیان نماید.
6. پرسش اصلی
پرسش‏ اصلی این تحقیق عبارت است از:
جریان سلفی در چه ابعادی بر بیداری اسلامی تأثیر گذار بوده و راهبردها و راهکارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در کنترل و خروج از آن چیست؟
7. فرضیه تحقیق
جریان سلفی بر بیداری اسلامی تأثیر مستقیم داشته و شرایط جهان اسلام را بحرانی کرده است. جمهوری اسلامی با تعریف راهبردها و راهکارهای مناسب با عنایت به توانمندی‏های خود می‏تواند در برابر این بحران مقاومت و مقابله نماید.
8. پرسش‌های فرعی
پرسش‌های فرعی این تحقیق عبارتند از:
الف) ماهیت سلفی‏گری چیست؟
ب) ابعاد تأثیرات سلفی‏گری بر بیداری اسلامی کدام است و آیا این تهدید به مرحله بحران رسیده است؟
ج) راهبردها و راهکارهای جمهوری اسلامی برای خروج از بحران چیست؟
9. دامنه پژوهش
شکی نیست که جریان سلفیه جریانی بسیط و منسجم نیست و گروه‌های ختلف اسلام‏گرا گاه در شمار جریان‏های سلفی قرار می‏گیرند. این در حالی است که تفاوت‏های بنیادینی در مبانی آنها وجود دارد. به همین سبب راهبردها و راهکارهای تعامل و یا تقابل با تمامی جریان‏های سلفی متنوع و گوناگون است و نیاز به بررسی و تحقیقات میدانی گسترده و دقیق دارد. از این رو، نگاه اصلی این تحقیق بر سلفیه تکفیری متمرکز شده است، چه این که بحران موجود، ماحصل فعالیت این جریان در جهان اسلام است. از طرف دیگر حتی می‌توان از ظرفیت‌های جریان‌های سلفی معتدل علیه سلفیه تکفیری بهره برد.
اما از آنجا که شناخت و تشخیص سلفیه تکفیری از سایر انواع سلفیه، نیاز به شناخت سایر نحله‌های سلفی دارد، در این رساله نیم نگاهی نیز به سایر جریان‏ها و نحله‏های سلفیه شده است تا در تحلیل‏ها، عدم شناخت این جریان‏ها، موجب همگرایی میان سلفیه تکفیری و سایر نحله‏های سلفی نشود و بتوان از ظرفیت‏های سایر فرقه‏های سلفی نیز علیه سلفیه تکفیری بهره برد.
همچنین با عنایت به تحولاتی که در دل سلفیه در قرون مختلف به وجود آمده است، نگاه این رساله بیشتر به شرایط و اوضاع حاضر و معطوف به سلفیه معاصر است و هرچند ریشه‌های بیداری اسلامی به دهه‌های قبل باز می‌گردد، اما مراد از سلفیه، سلفیه‏ای است که پس از آغاز انقلاب‏های عربی، در جهان اسلام فعال شد.
10. سازماندهی تحقیق
این رساله مجموعا در قالب یک مقدمه و چهار فصل و بر اساس مدل نظریه بحران سامان یافته است. فصل اول به چارچوب نظری تحقیق که بر اساس مدل هرمن کان است، می‌پردازد و سپس مفاهیمی که پیش از ورود به بحث نیاز به واکاوی و شناخت دارد را توضیح می‌دهد. فصل دوم به ماهیت بحران که همان شناخت مبانی و جریان‏های موجود در سلفیه است، اختصاص دارد و مبانی همچون جاهلیت، توحید، جهاد، نقل گرایی، مرجعیت سلف، ظاهرگرایی و هستی شناسی را نقد و بررسی می‌کند. همچنین برای آن که جایگاه سلفیه تکفیری در میان انشعابات و جریان‌های مختلف سلفی شناخته شود، سایر جریان‏های سلفی نیز مورد مداقه قرار گرفته است.
در فصل سوم تأثیرات مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. ابتدا برای مشخص شدن میزان تهدید از روش مکعب بحران و نظریه پخش(اشاعه) استفاده شده است و سپس به تعدادی از مهمترین تأثیرات سلفیه بر بیداری اسلامی اشاره شده است.
در فصل چهارم به کنترل و خروج از بحران پرداخته شده است که حاوی شش راهبرد کلان و 18 راهکار برای نیل به این راهبردها می‏باشد.
فصل اول: چارچوب نظری و مفاهیم

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درمورد مسئولیت کیفری

مقدمه
چارچوب نظری به کار گرفته شده در این تحقیق نظریه بحران بر اساس مدل هرمن کان است که در قالب سه محور ماهیت بحران، تأثیر بحران و کنترل و خروج از بحران تبیین شده است. همچنین با عنایت به این که میزان تأثیر سلفیه بر بیداری اسلامی کاملا مشخص شود جدای از روش مکعب بحران از روش پخش یا اشاعه نیز استفاده شده است.
همچنین در حوزه سلفیه برخی از مفاهیم مانند سلف و یا مذهب سلفی‌گری و واژه‌هایی مانند بیداری اسلامی، اصول گرایی و همچنین خاستگاه‌های جغرافیایی سلفی نیاز به توضیح دارند، که تمامی این موارد در این فصل آمده است.

1. چارچوب نظری
در این تحقیق از دو چارچوب نظری بهره برداری شده است. قالب کلی و کلان این تحقیق بر اساس نظریه بحران هرمن کان پایه ریزی شده است که به دنبال ویژگی‌های آن ذکر خواهد شد. اما با توجه به این که بررسی تأثیرات سلفیه بر بیداری اسلامی نیز نیازمند بررسی دقیق و علمی است، تلاش شده است، در این حوزه از روش پخش یا اشاعه استفاده شود که تبیین کننده تأثیر از یک سو و چگونگی گسترش و رشد تأثیرات از سوی دیگر می‌باشد.
1.1. نظریه بحران (بر اساس مدل هرمن کان)
برای بررسی ماهیت و راهبردها و راهکارهای مقابله با سلفی در فرایند بیداری اسلامی، یکی از روشهایی که می‌تواند راهگشا باشد، «نظریه بحران» است. با بررسی ویژگی‌های ماهوی بحران و تطبیق آن بر جریان سلفی‌گری در بیداری اسلامی، به‌خوبی کارآیی این مدل در این تحقیق، روشن می‌شود.
این نظریه سطوح مختلفی را در بررسی بحران‏ها تعریف می‏کند و سپس همین سطوح را در مقیاس کوچکتر و اجزاء عینی تر مورد بررسی قرار می‌دهد و به همین سبب به نظر می‌رسد از سایر روش‌ها کاربردی تر می‏باشد.
کانون نظریه بحران، مفهوم «بحران» است و در سه سطح بحران را مورد مطالعه قرار می‏دهد:
1.1.1. ماهیت بحران
در این سطح ماهیت بحران در قالب تعریف بحران، ویژگی‌های بحران، انواع بحران و سایر مواردی که به بحران باز می‌گردد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. چنین امری سبب می‏شود که شناخت کافی و جامعی از بحرانی که باید مورد بررسی قرار گیرد، تصویر شود تا شرایط برای سطوح بعدی تحقیق فراهم گردد. در این تحقیق بحران پدیده‏ای به نام سلفی‏گری است که دامنگیر جهان اسلام شده است. بدیهی است که پیش از هرچیز باید ماهیت سلفی‏گری و مفاهیم مرتبط با آن کاملا تبیین شود، تا بتوان به سطوح بعدی تحقیق وارد شد.
1.2. 1.تأثیرات بحران
پس از تبیین کامل ماهیت بحران، باید تأثیرات آن مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، سطح دوم با توجه به نظریه بحران، بررسی تأثیرات سلفی‏گری بر بیداری اسلامی است. به عبارت دیگر آیا تهدید سلفی‌گری به حد بحران رسیده است و اگر چنین است چه تأثیر یا تأثیراتی بر بیداری اسلامی داشته است؟
همچنین برای کامل تر شدن مباحث و عینی‏تر شدن تأثیرات سلفیه بر بیداری اسلامی از نظریه اشاعه یا پخش نیز استفاده شده است.
1.3. 1. راه‏های کنترل و برون رفت از بحران
پس از شناخت کامل بحران و بررسی تأثیراتی که این بحران در موضوع مورد مطالعه (بیداری اسلامی) داشته است، نوبت به راهبردها و راهکارهایی می‏رسد که با انجام آنها می‏توان بحران را کنترل و یا آن را از میان برد. در مدل نظریه بحران به نقش نهادها و همچنین دیپلماسی در مهار و برون رفت از بحران توجه ویژه‏ای شده است که این تحقیق نیز راه‏های مهار و برون رفت از بحران سلفی‏گری را در عملکرد نهادهای مرتبط و دیپلماسی عمومی جستجو می‏کند.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : امر به معروف و نهی از منکر

نمودار1: مدل نظریه بحران را می‌توان در شکل زیر به صورت ساده توضیح داد:
ماهیت بحران
(مکعب بحران)
تأثیرات بحران
(نظریه پخش)
راهبردها و راهکارهای خروج از بحران
ماهیت سلفی‏گری
تأثیرات سلفی‏گری بر بیداری اسلامی
راهبردها و راهکارهای مقابله با سلفی‏گری
ماهیت بحران
(مکعب بحران)
تأثیرات بحران
(نظریه پخش)
راهبردها و راهکارهای خروج از بحران
ماهیت سلفی‏گری
تأثیرات سلفی‏گری بر بیداری اسلامی
راهبردها و راهکارهای مقابله با سلفی‏گری

1.1.3.1. رویکرد تصمیم گیری
در رویکرد تصمیم‏گیری، این نگاه ذهنی تصمیم گیرنده نسبت به عالم است که مبنای تجزیه و تحلیل است و نه واقعیات عینی و بنابراین بحران تنها وقتی وجود دارد که عنصر تصمیم گیرنده این چنین درک کند
تهدید
زمان
آگاهی
تهدید
زمان
آگاهی

در این رویکرد معمولا سه ویژگی اصلی را شرط اصلی تعریف بحران ذکر کرده‏اند: «تهدید»، «غافل گیری» و «فشار زمانی». به بیان دیگر برای درک تأثیرات بحران بر جامعه اولا میزان تهدید و خسارت ب

پاسخی بگذارید