پایان نامه حقوق

فایل رایگان پایان نامه حقوق : سلفیه

دانلود پایان نامه

مذاهب گوناگون نمود تا اختلاف‌ها را فراموش، و در برابر استعمار، یک‌پارچه و متحد عمل کنند. شاگرد وی «محمد عبده» نیز روش اصلاحی را برای هدایت جامعه اسلامی و هم‌بستگی آن در پیش گرفت. وی درباره تکفیر مسلمانان براین عقیده بود که اگر صد احتمال بر کفر مسلمانی باشد و در طرف مقابل تنها یک احتمال بر ایمان وی باشد، نباید وی را رمی به کفر نمود. «شیخ محمود شلتوت» نیز مذهب شیعه را در الازهر به رسمیت شناخت و جواز پی‌روی اهل سنت از مذهب شیعه را اعلام کرد. همه این مصلحان، نه تنها مانند سلفی‌گری مصطلح، مسلمانان را به فرقه گرایی و برادرکشی تشویق نکردند، بلکه کوشیدند دردهای آنان را درمان کرده و در برابر دشمن مشترک ( استعمار) آن‌ها را متحد کنند.
بی‌تردید معنی و مفهوم واقعی سلف‏گرایی ـ که به غلط به جریان‌های تکفیری و فرقه‌گرا گفته می‌شود ـ همین نوع است.
2.4. رابطه میان سلفی‌گری و بیداری اسلامی

میان مفهوم سلفی‌گری و بیداری اسلامی، شباهت‌هایی را می‌توان مشاهده کرد و همین شباهت‌ها زمینه مساعدی برای بهره برداری جریان سلفی از فضای بیداری اسلامی فراهم کرده است.
نخست: در هر دو این مفاهیم نوعی بازگشت به گذشته وجود دارد. بیداری اسلامی مسلمانان را به بازگشت به آموزه‏های اسلامی دعوت می‌کند و می‌کوشد، با احیای دوباره تعالیم حیات بخش اسلام در میان جوامع اسلامی، مسلمانان را از غرب گرایی و نظریه‌های سکولار دور کرده و به هویت اصلی آنان بازگرداند. در اندیشه چهره‌های اسلام گرایی همانند سید جمال الدین اسد آبادی، علامه اقبال لاهوری، محمد عبده، شهید مطهری و دکتر شریعتی و همچنین حضرت امام ره چنین رویکردی کاملا دیده می‌شود.
بر اساس این دیدگاه، علل افول و عقب ماندگی جوامع اسلامی در عصر حاضر، فراموشی میراث گران‏بهای اسلام و دل دادن به داشته‏های دیگران است و تنها راه نجات از این شرایط بحرانی نیز بازگشت مجدد به تعالیم حیات بخش اسلام است.
با نگاهی به اندیشه سلفی، اصل چنین ایده‌ای یعنی «بازگشت به گذشته» دیده می‌شود و این بازگشت، نسبت به جریان بیداری اسلامی، ابعاد گسترده‌تر و عینی‌تری به خود می‌گیرد.
اما تفاوت اساسی در میان این دو دیدگاه در این است که در مفهوم بازگشت به اسلام، بازگشت به اصول و مبانی اسلام و با تأکید بر عنصر عقل و اجتهاد و توجه به شرایط زمان و مکان وجود دارد و بر این اساس فرهنگ اختلاف میان مذاهب نیز پذیرفته شده است، اما در اندیشه سلفی همان گونه که قبلا نیز گفته شد، پیش از آن که نگاه به اصول و مبانی باشد، نگاه به خطوات، عملکردها و تسری تشریع به صحابه، تابعین و تابعین تابعین می‌باشد، و عقل گرایی و اجتهاد مبتنی بر عقل جایگاهی ندارد.
اما در مجموع چنین شباهتی سبب شده است که جریان سلفی، بتواند بیداری اسلامی را بستر مناسبی برای دعوت خود، تلقی کند و در این عرصه توفیقاتی نیز داشته باشد.
در این میان آنچه زمینه بهره برداری سلفیه از فضای بیداری اسلامی را بیش از پیش فراهم می‌کند، شتاب تحولات و حوادثی است که در قالب انقلاب‏ها در کشورهای اسلامی در فرایند بیداری اسلامی شکل گرفت. چه این که دعوت سلفیه در طول تاریخ حیات خود، هماره با خشونت و عنف همراه بوده است و در فضای تخاصم رشد بیشتری داشته باشد. به عبارت دیگر می‌توان گفت در هیچ دوره‌ای از ادوار سلفیه، اندیشه سلفی با دعوت پیش نرفته است و هماره با خشونت و ارهاب همراه بوده است. در دهه‌های اخیر نیز در کشورهای اسلامی چنین وضعیتی دیده می‌شود. در دهه نود در الجزایر چنین وضعیتی دیده می‌شود و در دهه‌های بعدی نیز عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه و… همه نشانگر چنین وضعیتی است.
همچنین دعوت سلفیه پیش از آن که بر تعقل گرایی و تحلیل استوار باشد، بر هیجانات و دشمنی مستقیم با غرب و سایر قرائت‌های موجود در اندیشه اسلامی استوار است و به همین سبب نیز پیروان و طرفداران خاص به خود را دارد.
چنین شرایطی سبب شده است که توده‌ها و عوام، در هیجانات ناشی از تحولات بیداری اسلامی، جذب دیدگاه‌های عوام فریبانه جریان سلفی شوند و زمینه‌های تصدیر بیداری اسلامی برای سلفیه فراهم گردد.
سواری بر موج بیداری اسلامی در تحولات کشورهایی مانند مصر، یمن، لیبی، تونس، سوریه در فرایند بیداری اسلامی به‌خوبی مشاهده می‌شود.
نتیجه
عملکرد و رفتار سلفی‌گری تکفیری ریشه در مبانی اعتقادی آنان دارد. آنان با قرائتی انحرافی از مبانی اصیل و کلیدی اسلامی، دیدگاهی انحرافی را رقم زده اند. آنان در حوزه روش شناسی بر نقل گرایی مفرط در برار عقل گرایی تکیه می‌کنند و ظواهر متون را حجت دانسته و همین امر موجب شده نسبت حوزه‌های تشریع را به مرجعیت سلف توسعه دهند. آنان در هستی شناسی دیدگاهی حس گرایانه دارند. همچنین آنان با استفاده از مفهوم جاهلیت و تسری آن به جوامع اسلامی دیدگاهی متفاوت با سایر مسلمین ارایه کرده اند. نهایتا آنان با قرائت بدعت آمیزی از مفهوم توحید و جهاد، مسلمانان را تکفیر کرده، دیدگاهی افراطی و رادیکال را ارایه می‌کنند.
البته همان گونه که در گذشته گفته شد، جریان سلفیه یک جریان منسجم با عقاید و مبانی واحد نیست و عواملی همانند ورود اندیشه‌های متفاوت متغیرهای متفاوت سیاسی و روش‌های به کار گرفته شده از سوی آنان موجب شکل گیری جریان‌های متفاوتی شده است که برخی عبارتند از: سلفی‌گری تکفیری، جهادی، تبلیغی، سیاسی و اصلاحی که هرچند در برخی مبانی با یکدیگر مشترک هستند، اما اختلافات مهمی میان آنها دیده می‌شود و چنین وضعیتی نیازمند راهکارهای متناسب با هر جریان می‌باشد.

مطلب مشابه :  حل و فصل اختلافات

فصل سوم: تأثیرات بحران: نقد و بررسی تأثیرات سلفی‏گری بر بیداری اسلامی

مقدمه
پیش از آن که بتوان راهبردها و راهکارهایی برای مقابله با سلفیه پیشنهاد کرد، باید میزان تأثیرات سلفیه بر بیداری اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به تأثیرات و میزان حضور سلفیه در تحولات بیداری اسلامی، راهبردها و راهکارها تعریف گردد. از این رو در این فصل با استفاده از دو روش مکعب بحران و نظریه پخش(اشاعه) میزان تأثیرات سلفیه بر بیداری اسلامی بررسی شده است.
1. ارزیابی بحران
شکی نیست که هرگونه برنامه ریزی و ارایه راهبرد برای مقابله با سلفیه در فضای بیداری اسلامی، ناظر به میزان مخاطره آمیز بودن آن است. به عبارت دیگر ابتدا باید ارزیابی دقیقی از ابعاد تهدید ارایه گردد، و سپس با توجه به شرایط و وضعیت موجود، راهبردها و راهکارها ارایه شود.
برای ارزیابی و میزان خطر، به ناچار باید چارچوب نظری و مدل مشخصی مورد استفاده قرار گیرد .چنانکه در فصل اول گفته شد، چارچوب نظری در این تحقیق، در تحلیل بحران، بر اساس نظریه تصمیم گیری و مکعب بحران است. در این رویکرد معمولا سه ویژگی اصلی مورد توجه قرار می‌گیرند که شدت و ضعف و ترکیب این ویژگی‏ها، میزان مخاطره آمیز بودن موضوع را مشخص می‌کند.
این سه عامل عبارتند از: تهدید، غافل گیری و فشار زمانی.
گام اول، شناخت ابعاد و عمق تهدید است. تهدید تا چه اندازه جدی است که بر اساس مکعب بحران تهدید را می‌توان به هشت مرحله تقسیم کرد که شدیدترین مرحله آن بحران نامیده می‌شود. همچنین زمان نقش تعیین کننده‌ای در ارزیابی وضعیت دارد. به این معنا که هرچه زمان کوتاه تر باشد و فرصت تصمیم گیری و عمل کمتر باشد، شرایط سخت تر خواهد شد. زمان نیز با توجه به میزان آن و ترکیب با سایر عوامل، مراحل هشت گانه‌ای را به وجود می‌آورد، که مخاطره آمیز ترین آن بحران است.
عامل دیگر میزان آگاهی نسبت به خطر است. آگاهی به ابعاد خطر تا چه اندازه است؟ این عامل نیز در کنار سایر عوامل، در ترکیب هشت گانه حضور دارد که چنانچه آگاهی به شرایط وجودنداشته باشد، ضریب خطر بالا رفته و بحران شکل می‌گیرد.
در مجموع برآیند این سه محور، درجه خطر را مشخص می‌کنند که چنین وضعیتی را هرمن در قالب مکعب بحران بیان می‌کند:
«هشت وضعیت احتمالی که حاصل ترکیب‌های متفاوت از سه ویژگی است
ردیف
تهدید

زمان
آگاهی
A
بحران
زیاد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کوتاه

پاسخی بگذارید