مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین …

بیش از ۱۰ مورد از قوانین و مقررات معتبر موجود در کشور (قبل و بعد از انقلاب) به جرائمی پرداخته‌اند که از نظر مصداقی، جرائم تروریستی محسوب می‌شوند اما هیچ یک عنوان تروریسم ندارند، در این رابطه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن (۱۳۲۰)
-قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت ایران (۱۳۳۶)
-قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه (۱۳۳۸)
-قانون مجازات اخلال‌گران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل و تاسیسات هواپیمایی (۱۳۴۹)
-قانون مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی (۱۳۵۰)
-قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح (۱۳۵۰)
-قانون مجازات اخلال‌گران در تاسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور (۱۳۵۱)
-قانون مجازات اخلال‌گران در صنایع (۱۳۵۳)
-آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران (۱۳۵۶)
-قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور (۱۳۶۷)
-قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن (۱۳۶۷)
-آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی (۱۳۸۴)
-قانون مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۶) و آئین‌نامه اجرایی آن (۱۳۸۷)

۴-۶- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم

تصویب قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ نشان از عزم جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم بود. شورای امنیت در این قطعنامه تکالیف قراردادی ناشی از کنوانسیون های ملل متحد در مبارزه با تروریسم را به تکالیف سازمانی تبدیل کرد و با ایجاد تعهدات وسیع از تمام کشورها می خواهد ضمن عدم کمک رسانی مالی به اقدامات تروریستی از فراهم آوردن هرگونه کمک فعالانه و غیرفعالانه به افراد درگیر در اقدامات تروریستی اجتناب کند. به تبع، این تعهد درانتها متذکر می شود که مطابق اصل ۲۸ نظام نامه داخلی موقت خود، کمیته ای را تحت عنوان کمیته مبارزه با تروریسم شورا تشکیل دهد تا با کمک کارشناسان به نظارت بر اجرای این قطعنامه بپردازد. بنابراین از کلیه کشورها می خواهد حداکثر تا ۹۰ روز از تاریخ تصویب این قطعنامه و پس از آن مطابق جدول زمان بندی ارائه شده، گزارش اقدامات خود در ارتباط با اجرای این قطعنامه را در اختیار کمیته بگذارند.
این فرآیند در سطح بین المللی نوعی قانونگذاری بین المللی است. از تکالیف مشترک همه کشورها در مقابله با تروریسم موارد “الزام دولت ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر”، “مقابله با تأمین مالی تروریسم”، “عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم” و “جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم” فرض شده است. جمهوری اسلامی ایران با هدف مشارکت در مبارزه قانونمند جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم از زمان آغاز به کار کمیته اقدام به ارائه گزارشات ۵ گانه ای به
 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در شرکت سایپا استان تهران- ...

د اکتبر 12 , 2020
هدف این پژوهش بررسی و تعیین مولفه های موثر کیفیت زندگی کاری بر “تعهد سازمانی” در کارکنان شرکت سایپا استان تهران می باشد. هدف این پژوهش کاربردی است.روش گردآوری داده ها توصیفی،شاخه پیمایشی بوده که از ابزار پرسشنامه استفاده شده است مدل مورد استفاده در این پژوهش مربوط به والتون […]