پایان نامه های روانشناسی

منبع مقاله درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

شود.در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آمده است: “همه حق تعلیم و تربیت دارند و تعلیمات فنی به طور کلی و تعلیمات عالی بر حسب استعداد باید در دسترس عموم قرار گیرد. در تعلیم و تربیت باید به توسعه ی  شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی توجه شود. هم چنین والدین در انتخاب نوع تعلیم و تربیت فرزندان خود تقدم دارند”. از جمله علت های ضرورت تعلیم و تربیت، همین بس که برای ایجاد سازگاری مثبت و نقادی اثر بخش در انسان، تربیت نقش موثری دارد. هم چنین از آن جائی که انسان موجودی اجتماعی است و بروز و ظهور توانائی های او به تنهائی و به دور از روابط اجتماعی امکان پذیر نیست، کسب صلاحیت های زندگی اجتماعی به تعلیم و تربیت محتاج است. فرهنگ و تمدن جامعه بشری که انسان را از سایر حیوانات متمایز می سازد، محصول تعلیم و تربیت است. تعلیم و تربیت انسان های متفکر و توانا حاصل کرده که توانسته اند با پیشرفت های علمی و صنعتی چهره عالم را دگرگون سازند. مهم تر آن که مقام” خلافت الهی” آدمی از طریق تعلیم و تربیت او محقق می شود. لذا نظام تعلیم و تربیت کشور در مواجهه با کودکان و نوجوانان باید مراقب اعمال خود باشد حکیمانه اقدام کند، زیرا هر گونه اهمال و بی برنامگی در عرصه تعلیم و تربیت آثار مخربی در زندگی افراد به جا می گذارد (ملکی، 1388).
2-1-3 ویژگی ها، روش ها، اهمیت و ضرورت و اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی
2-1-3-1 ویژگی های آموزش و پرورش دوره راهنمایی
آموزش و پرورش نوجوانان در این دوره زمانی موفقیت آمیزاست که دست اندرکاران تعلیم و تربیت این گروه سنی ؛ ویژگی های آنان آشنا باشند.
از اهم ویژگی های نوجوانان گذر از مرحله تفکر انضمامی و ورود به مرحله تفکر انتزاعی : پایان 14 یا 15 سالگی را حد تکمیل ساختمان ذهنی می دانند و نوجوانان در این سن از لحاظ ابزار ذهنی به حداکثر تحول عقلی خود می رسند.
با توجه به ورود نوجوانوانان از مرحله تفکر انضمامی به تفکر انتزاعی لازم است: محتوای دروس در این سطح عمیق تر مطرح گردد و با مشغول کردن ذهن دانش آموزان با دروس مختلف و فعالیت های آزمایشگاهی، فرایند ذهنی جدیدی برای آنان پدید آید و با بهره گیری از دروس ریاضیات با مفاهیم اساسی قانون و محیط آشنا شوند تا شرایط لازم برای تربیت عقلانی و رشد شناختی آنان مساعد گردد.
2-1-3-2 روش های آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی
در فرایند آموزش و پرورش، روش به عنوان بخش جدانشدنی از کار تدریس و پرورش اندیشه یادگیرنده اهمیت دارد و تحقق اهداف تعلیم و تربیت را روش امکان پذیر می سازد. در قلمرو آموزش و پرورش، روش عمل نقشی خاص دارد و نشانه مجموع کارهایی است که موارد ذیل به یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک می کند:
روش آموزش پرورش باید انعطاف پذیر باشد تا نوجوان بتواند استعدادها، رغبت ها و خوی و خصلت خود را بخوبی آشکارکند.
بر استفاده از شیوه فعال تاکید شود. روش فعال عنوانی است که بر شیوه های متعددی از روش تدریس و آموزش اطلاق می گردد که در همه آنها، نسبت به پرورش روحیه تجزیه و تحلیل و تفکر و تعقل در دانش آموزتوجه خاص مبذول می شود.
در آموزش هر درس، به تناسب موضوع از کارگاه، آزمایشگاه، کارهای عملی و تجربه، مطالعه و تحقیق، بازدید وغیره که از یک طرف هماهنگی مغز و دست و از طرف دیگر همراهی علم و عمل را تسهیل کند استفاده شود.
تمرین ها و تکالیف درسی دانش آموزان به گونه ای باشد که به ثبت دانش ها، مهارت ها و نگرش های دانش آموزان بینجامد و به بروز خلاقیت آنان منجر شود.
در فرایند تدریس و یاددهی – یادگیری از انواع مواد آموزشی و کمک آموزشی استفاده شود و انگیزه و رغبت دانش آموزان به یادگیری تقویت گردد.
طراحی و ارائه موضوعات درسی و فعالیت های تربیتی به گونه ای باشد که برای دانش آموزان موفقیت ایجاد کند و موجب افزایش علاقه آنان به یادگیری بیشتر شود.
تفاوت های فردی دانش آموزان و مراحل رشد آنان به هنگام یاددهی – یادگیری در نظر گرفته شود و تعامل ذهنی و عملی معلم و دانش آموز انجام گیرد.
برای یادگیری موثر و تغییر رفتار دانش آموزان ، از روش های مناسب تشویق و تنبیه استفاده شود (صافی، 1386).
2-1-3-3 اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش دوره راهنمایی
از زمانی که آموزش رسمی در جوامع بشری رواج یافته، پرورش توانمندی های شناختی عالی همانند: فهم و درک، استدلال، تفکر، خلاقیت، حل مساله و قضاوت مورد تاکید بوده است(بورگستروم 1991). در راستای این موضوع، یکی از هدف های آموزش عمومی در هر کشوری از جمله کشور ما پرورش شهروندانی کنجکاو، پرسشگر، جستجوگر و دارای سواد علمی- فناورانه است که در حل مسائل روزانه خود توانا باشند( شهرتاش، فلسفی، رهبر و حاجیان، 1384).
لذا آموزش های علوم باید پاسخی را برای پرسش ها و کنجکاوی های بی شمار کودکان فراهم کند. در چند دهه اخیر، نگرش جهانیان در مورد فرایند یاددهی- یادگیری تغییر کرده است. اکنون این اعتقاد وجود ندارد که ذهن دانش آموزان مانند ظرف های خالی است و در انتظار پر شدن با دانش و معلومات می باشد( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 1381).
این دوره از چند نظر حایز اهمیت است:
دانش آموزان این دوره در مرحله حساسی از زندگی، به نام نوجوانی هستند. ویژگیهای خاص این سنین وتحولات جسمانی و روانی در نوجوانان ایجاب می کند که آنان در مراکز تربیتی خاص تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند و جدا کردن آنان ازکودکان دوره ابتدایی و نوجوانان دبیرستانی ضرورت دارد.

 

مطلب مشابه :  رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد سازمان بهداشت جهانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان گونه که گفته شد این سنین به لحاظ روانشناسی رشد و تربیت، مرحله مهمی است؛ زیرا بنا بر تحقیقات روانشناسان علاوه بر ظهور ویژگی های شخصیت، تفکر انتزاعی دانش آموزان در این مرحله شکل می گیرد و موضوعات و شیوه آموزش به آنان با کودکان دوره قبل تفاوت بارز پیدا می کند.
دوره راهنمایی تحصیلی، دوره انتقال از محیط ساده مدرسه ابتدایی به محیط پیچیده تر مدارس متوسطه است. دوره ای که انتقال از کودکی را به اواخر نوجوانی و جوانی بر عهده دارد و نسبت به دوره ابتدایی از تنوع دروس و تنوع دبیر تفاوت دارد؛ از این رو توجه خاص به این دوره و ایجاد و توسعه مراکز تربیتی برای اجرای برنامه های تدوین شده ضرورت دارد(صافی، 1386).
پدیده هایی مثل انفجار اطلاعات و گسترش روز افزون فناوری در ابعاد مختلف زندگی بشری، پیشرفت های اخیر صورت گرفته در روش های ترویج و آموزش علوم، نشان داده است که با توجه به ضرورت زمان، باید تمامی دانش آموزان برای زندگی در جامعه پیشرفته امروزی که ارتباط تنگاتنگی بامسائل علمی و فناوری دارد، آماده شوند( استرانگ، سیلورو پرینی، 2004).
در این عصر توام با تغییرات ومعروف به انفجار اطلاعات، ارائه یک سری اطلاعات و مفاهیم بنا به نظرمهر محمدی( 1388) تاکید بر کارکرد سنتی”پاسخ محوری” مدارس، کافی نبوده و دانش آموزان باید در دروس مختلف روش یادگیری را بیاموزند تا از این طریق، توانایی حل مسائلی را که روزانه با آن برخورد می کنند، داشته باشند. از طرفی دیگر ارائه یک سری اطلاعات و مفاهیم ، بدون توجه به آموزش راه و روش علمی کشف حقایق ؛ باعث می شود که کودکان عقاید غیر علمی و گذرای اطراف را به راحتی قبول کنندیا با تصورات خود، عقایدی خلق کنند که بیشتر غیر علمی اند( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 1381).
2-1-3-4 اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی
اهداف این دوره به شرح زیر است:
اعتقادی:
اصول دین را باور دارد و بر مبنای آن عمل می کند.
خدا را به دلیل ربوبیت شایسته اطاعت می داند.
با انبیاء و ائمه معصومین (ع) آشنایی دارد و به مطالعه زندگی آن ها علاقه نشان می دهد.
با ولایت فقیه آشنایی دارد و رابطه آن را با امامت می داند.
به رعایت تولی و تبری توجه دارد.
با اولیاء دین، بزرگان و شخصیت های اسلامی آشنایی دارد و به مطالعه زندگی آن ها علاقه نشان می دهد.
به قیامت و حساب در آن روز را باور دارد و خود را در رابطه با اعمالش در نزد خداوند مسئول می داند.
نماز را مهمترین راه ارتباط با خدا می داند و به خواندن نمازهای پنج گانه عادت کرده است.
با تاریخ صدر اسلام آشنا است و به آن علاقه نشان می دهد.
فروع دین را می داند.
قرآن را صحیح قرائت می کند و با برخی از قصص آن آشناست.
می تواند از رساله عملیه خاص سنین خود استفاده کند.
احکام تقلید را می داند و مرجعی برای خود انتخاب کرده است.
احکام مربوط به محرم و نامحرم را رعایت می کند.
به انجام امر به معروف و نهی از منکر علاقه نشان می دهد.
معنای جهاد و شهادت را می داند و به حضور در صحنه های دفاع از دین علاقه نشان می دهد.
زمان ها و مکان های مقدس را می شناسد و به وظیفه خود در مقابل آن ها عمل می کند.
در مسجد با رغبت حضور می یابد و در برنامه های عبادی، فرهنگی و اجتماعی آن شرکت فعالانه دارد.
اخلاقی:
راستگو، امانت دار و راز نگهدار است.
به ارزش های اخلاقی علاقه نشان می دهد.
به ارزش ها و توانایی های خود آگاه است و سعی در پرورش آن ها دارد.
دختری عفیف و با حیاء و پسری شجاع و غیور است.

اطاعت از والدین را وظیفه می داند.
برای انجام کارهای خود شخصا اقدام می کند و خود را از مشورت دیگران بی نیاز نمی داند.
موفقیت دیگران را ارج می نهد و خود نیز برای رسیدن به موفقیت تلاش می کند.
به دیگران کمک می کند و در رفع ضعف های آن ها می کوشد.
از لباس های مناسب اسلامی ایرانی استفاده می کند.
اوقات فراغت خود را با فعالیت های مناسب پر می کند.
وضع ظاهری خود را با توجه به موازین دینی و اجتماع مرتب می کند.
توانایی عفو کردن دیگران در او بوجود آمده است.
با دقت در اعمال خود نسبت به دیگران زمینه اشتباه و خطای آن ها را در مورد خود از بین می برد.
رعایت احترام دیگران را در صحبت با آن ها لازم می داند و با جملات احترام آمیز سخن می گوید.
کاری از دیگران خواستن را مگر در صورت ناچاری امری ناپسند می داند.
به پیشرفت کشور خود و هموطنانش اهمیت می دهد و یکپارچگی ملی را با ارزش می داند.
استفاده از تجربه بزرگترها را برای پیشرفت خود و دیگران لازم می داند.
قبل از عمل فکر می کند.
به انتقاد از خود و دیگران اهمیت می دهد.
خوب را از بد تشخیص می دهد و گرایش به خوبی دارد.
رفتاری متعادل دارد و سعی می کند بر احساسات خود تسلط یابد.
به رعایت نظم و انضباط عادت کرده است.
رعایت قانون را برای حفظ حقوق همه لازم می داند.
علمی و آموزشی:
نسبت به پدیده های علمی، محیطی و تجربی حساس است و ارتباط آن ها را درک می کند.
اطلاعات لازم را در حوزه های علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی کسب کرده و به نقش علوم و کاربرد آن ها در پیشرفت جامعه آگاه است.
با زبان و ادب فارسی مأنوس است و در کاربرد مهارت های زبانی و استفاده از متون ساده ادبی توانایی دارد.
مهارت های پایه را در ریاضیات می داند و با نقش و کاربرد آن در زندگی و پیشرفت سایر علوم آشنا است.
با زبان عربی برای فهم بهتر قرآن و احادیث و ادعیه و ادبیات فارسی تا حدودی آشنا است.
با یک زبان خارجه در حد توانایی مکالمه ساده و روزمره آشنایی دارد.
می تواند از رسانه های ارتباطی برای کسب اطلاعات استفاده کند.
جامعه خود و مشاغل آن را تا حدی می شناسد و برای زندگی در جامعه مهارت کافی دارد.
نسبت به کاربرد علم در بهبود روش های انجام کار آگاه است.
روحیه علمی، قدرت استدلال و تفکر انتقادی و خلاق دارد.
نحوه یادگیری خود را می فهمد.
شیوه صحیح مطاله و تحقیق را می داند.
به تفکر و مباحثه علاقه مند است و با روش تحقیق آشنایی عملی دارد.
فرهنگی هنری:
با استعدادهای خود آشنا است و سعی در پرورش آن ها دارد.
ابعاد زیبایی را در مخلوقات الهی توصیف می کند.
از مشاهده و بررسی آثار هنری لذت می برد.
با استعدادهای هنری خود آشنا است و سعی در پرورش آن ها دارد.
از تجارب و دستاوردهای فرهنگی دیگران استفاده می کند و از تقلید کورکورانه اجتناب می ورزد.
با برخی از هنرهای اسلامی و ایرانی آشنا است.
به مطالعه متون ادبی و فرهنگی علاقه مند است.
با فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه آشنا است و نسبت به آن ها احساس تعهد میکند.
آثار هنری و فرهنگی را با توجه به تأثیرات آن ها در رشد انسان بررسی می کند.
اجتماعی:
وظایف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسایگان رعایت می کند.
نظرات اصلاحی دیگران را در مورد خود جویا می شود و از آن ها استفاده می کند.
برای گرفتن حق خود و دیگران تلاش می کند.
در انجام کارها از دیگران کمک می گیرد و به دیگران نیز کمک می کند.
در کارهای گروهی و اجتماعی شرکت می کند و به اهمیت نقش رهبری و وظایف اعضاء واقف است.
برای کسب موفقیت تلاش می کند و از موفقیت های دیگران نیز شاد می شود.
به اهمیت قانون واقف است و رعایت آن را مفید و ضروری می داند.
به وظایف و مسئولیت های خود آگاه و نسبت به انجام آن ها پای بند است.
به کسانی که مسئولیت خود را انجام نمی دهند با شیوه مناسب تذکر می دهد.
موفقیت های جامعه خود را در صحنه های بین المللی ارج می نهد.
با معنی ایثار آشنا است و در موقع لزوم از خودگذشتگی نشان می دهد.
در برابر خدمت دیگران قدرشناس است و از آن ها تشکر می کند.
نقش زن و مرد را در خانواده و اجتماع می داند.
خدمت کردن به مردم و میهن را وظیفه می داند.
زیستی:
کارکرد و وظایف اعضای بدن را می شناسد و تناسب آن ها را حفظ می کند.
با بهداشت فردی و اجتماعی آشنا است و آن را رعایت می کند.
در حفظ و احیای محیط زیست کوشش می کند.
برای حفظ سلامتی خود ورزش می کند و در رشته ورزشی مورد علاقه خود دارای مهارت نسبی است.
با کمک های اولیه آشنایی دارد و می تواند از آن ها در مواقع لزوم استفاده کند.
برخی از بیماری ها و عوامل بیماری زا را می شناسد و راه های پیشگیری از آن ها را می داند.
نقش تغذیه را در حفظ سلامت بدن می داند و با تغذیه مناسب سلامتی خود را حفظ می کند.
سلسله مراتب حاکمیت در جمهوری اسلامی را می داند.
تفاوت حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه را با سایر حکومت ها می داند.
با تاریخ سیاسی ایران معاصر و مبارزات سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی آشنایی دارد.
نسبت به سرنوشت مسلمانان جهان حساس است.
راه های حفظ استقلال، آزادی و عدم وابستگی را می شناسد.
با فعالیت های سیاسی و شیوه مبارزه پیامبران و ائمه معصومین (ع) در دفاع از حق، آشنا است.
دارای روحیه سلحشوری و دفاع از کیان کشور اسلامی است.
با انتخابات و نقش آرای عمومی در جامعه آشنا است.
در مواجهه با تبلیغات دشمنان میهن اسلامی از خود هشیاری نشان می دهد.
اهمیت وحدت و امنیت ملی را درک می کند.
نقش مردم و دین را در حکومت می داند.
اقتصادی:
ارزش کار را برا

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره دانش‌آموزان دختر

دیدگاهتان را بنویسید