پایان نامه مدیریت

پایان نامه رایگان درمورد قراردادهای بیمه

دانلود پایان نامه

خدمات درمانی : شرکت انتشارات . علمی فرهنگ
خالق نژاد طبری ، رضایی قلعه ، کریمی، ملکی.(1380).جایگاه بیمه خدمات درمانی در نظام تامین اجتماعی،تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، چاپ اول
نادری،عزت الله و مریم سیف نراقی (1381). راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق، چاپ چهارم، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.
نشاط تهرانی، مصطفی (1384). نقش شرکت های بیمه در تامین هزینه های درمانی، فصلنامه صنعت بیمه،ش40
Abdelhak, Mervate (2006). PHD, Grostick sara, Hanken Maryalic, Jacobs Eller. “ Health information of a strategic “ resource third edition , wb. saunders company
Brown, M. J.and Kim (1993) An International Analysis of Life Insurance Demand. Journal of Risk and Insurance, 69, 616-634
Robert Kuttner.(2000). “ the American health care szystem Health insurance coverage “ the new England journal of medicare , janvier 2000
Robert Millset shailesh Bhandari .(2003) “Health insurance coverage in the united states”, report us census Bureau . sep

Kenneth Black(2004) . Life & Health insurance. USA : person INK

Sheryl A . Like & Lucy A .(2000). Jenkins , life & Health Insurance principliles of health insurance, medical expence insurance, chapter 10
Hit Summary : Australia , (2006). European observatory on health care systems WHO Regional office for Europe
Bryant JH. Health priority dilemmas in developing countries. In: Coulter A, Ham C. The global hallenge Bitran R, Munoz J, Aguad P, Navarrete M. Ubilla G. Equity in the financing of social security for health in Chile. Health Policy 2000; 50: 171-96
of health care rationing. 1 st Edition, Open University Press: Buckingham, 2000: 63-74
Bodenheimer,Thmoas S. understanding health policy:a clinical approach . 2002
Walt Carmen De Navas , proctor Bernadette, Smith Jessica , “ Incom , Poverty and health
insurance coverage 2006” us . census Bureau: current population Report 2007 available
at: 2007 available at : http:// www.gov/ prod/2007pubs/p60-233.pdf
Delta Dental Plans Association 1995, Facts and figures: a report on the dental benefits markets, Chicago, IL: Delta Dental Plans Association.
Folland, Sh, Goodman, AC & Stano, M 2002, The economics of health and health insurance, 3rded, Prentic Hall, New Jersey.
Keenan, PS, Cutler, DM & Chernew, M 2006, ‘The graying of group health insurance’, Health Affairs, vol. 25, no. 6.
Kerns, WK 1994, Protection against income loss during the first 6 months of illness or injury, Third Printing/
Monheit, AC, Cantor, JC & Banerjee, P 2005, Assessing policy options for the non-group health insurance market: simulation of the impact of modified community bating in the New Jersey individual heath coverage program, viewed 20 April 07.
Maleki M. Payment system mechanisms. Healh Insurance Journal 2000; 5: 124-43 [Persian] Mosadegh-Rad AM. Payment mechanisms in Health insurance. Social Security 2003; 16: 11-26 [Persian]
Williams A. Priority setting in public and private health care systems: a guide through the ideological jungle. Journal of Health Economics 1988; 7: 173-83
Daniels N. Accountability for reasonableness in rivate and public health insurance. In: Coulter A, Ham C. The global challenge of health care rationing. 1st Edition, Open University Press: Buckingham,
Schieber G, Klingen N. Islamic Republic of Iran, Health Financing Reform in Iran: Principles and Possible Next Steps. Tehran, Iran: Social Security Research Institute. Health Economic Congress, 1999

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهبازاریابی اجتماعی

Kapiriri L, Norheim OF, Heggenhougen K. Using the burden of disease information for health planning in developing countries: experiences from Uganda. Social Science & Medicine 2003; 56: 2433-41
Danesh-Dehkordi N. Health universal coverage from law perspective. 1st Edition, Health Insurance
Organization: Tehran, 2004 [Persian]
Tangcharoensathien V, Jongudomsuk P. From policy to implementation: historical events during 2001-2004 of Universal Coverage in Thailand, IHPP. 2005
Wiseman V, Mooney G, Berry G, Tang KC, Involving the general public in priority setting:
experiences from Australia. Social Science and Medicine 2003; 56: 1001-12
کارشناس محترم
باعرض سلام ؛ پرسشنامه پیش رو بمنظور بررسی موانع توسعه ی بیمه تکمیل درمان گروهی در بیمه دانا تهیه شده و حاوی 20 سؤال می باشد ، خواهشمند است با پاسخگویی به گویه ها محقق را در انجام هرچه بهتر این تحقیق باری نمایید .( پرسشنامه بدون نام می باشد )
پیشاپیش سپاسگزارم
محمدرضا نصراللهی دزکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بیمه
جنسیت: مرد…. زن………. سن:زیر31 سال …. 31 تا 40 سال …. 41 تا 50 سال …. 51تا 60 سال…. 60 به بالا….
سابقه ی خدمت :1 سال … 2 تا 5 سال…. 6 تا 10 سال بالای 10 سال….
مدرک تحصیلی: دیپلم……… فوق دیپلم………… لیسانس ………….. فوق لیسانس و بالاتر …………..
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد

بسیارزیاد
لطفا نظرخود را با علامت زدن شماره هایی که مناسب می باشد مشخص کنید.
تاخیر در پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه
عهدات بیمه گر
نداشتن کانال های فروش غیر اینترنتی بیمه توسط سازمان بیمه
کاغذ بازی در امر صدور بیمه
عدم تناسب حق بیمه ها با پوشش های ارائه شده از طرف سازمان
تبلیغات و بازاریابی محدود برای آگاهی افراد از مزایای بیمه تمکیل درمان
کمبود نیروی متخصص در ارزیابی خسارت طبق شرایط و ضوابط
نیروی متخصص
کمبود نیروی متخصص آشنا به صدور بیمه نامه
کاهش انگیزه در افراد متخصص بیمه درمان جهت ارائه خدمات به مشتریان به علت سودآور نبودن
عدم اگاهی افراد متخصص از بیمه نامه های جدید بیمه تکمیلی درمان گروهی
وجود محدودیت هایی در مصوبات شورای عالی بیمه
حمایت دولت
عدم ایجاد تنوع در بیمه های تکمیلی درمان گروه
بررسی حق بیمه ها بدون استفاده از اکچوئرها
عدم تصویب به موقع آئین نامه های لازم جهت هماهنگی با تعرفه های بیمارستان
نداشتن توان مالی برای خرید بیمه تمکیل درمانی
وضعیت مالی
نداشتن پزشکان متخصص در قراردادهای بیمه تکمیل درمان
پزشک متخصص
در دسترس نبودن پزشکان متخصص در زمان مراجعه بیمه شدگان
عملکرد نامناسب پزشکان طرف قرارداد
به روز نبودن پزشک متخصص
عدم تناسب داروهای تحت پوشش با بیماریهای مشتریان
داروهای تحت پوشش
عدم ایجاد تنوع در داروهای تحت پوشش
Multiple Comparisons
LSD
(I) sen
(J) sen
Mean Difference (I-J)
Std. Error
Sig.
95% Confidence Interval
Lower Bound
Upper Bound
zire 30sal
31 jh 40 sal
-.47321
.32390
.147
-1.1161
.1696
41 ta 50 sal
-.18214
.29686
.541
-.7713
.4070
31 jh 40 sal
zire 30sal
.47321
.32390
.147
-.1696
1.1161
41 ta 50 sal
.29107
.15868
.070
-.0239
.6060
41 ta 50 sal
zire 30sal
.18214
.29686
.541
-.4070
.7713
31 jh 40 sal
-.29107
.15868
.070
-.6060
.0239
zire 30sal
31 jh 40 sal
.00000
.26288
1.000
-.5218
.5218
41 ta 50 sal
-.24792
.24094
.306
-.7261
.2303
31 jh 40 sal
zire 30sal
.00000
.26288
1.000
-.5218
.5218
41 ta 50 sal
-.24792
.12879
.057
-.5035
.0077
41 ta 50 sal
zire 30sal
.24792
.24094
.306
-.2303
.7261
31 jh 40 sal
.24792
.12879
.057
-.0077
.5035
zire 30sal
31 jh 40 sal
-.25000
.37389
.505
-.9921
.4921
41 ta 50 sal
-.29219
.34268
.396
-.9723
.3879
31 jh 40 sal
zire 30sal
.25000
.37389
.505
-.4921
.9921
41 ta 50 sal
-.04219
.18317
.818
-.4057
.3214
41 ta 50 sal
zire 30sal
.29219
.34268
.396
-.3879
.9723
31 jh 40 sal
.04219
.18317
.818
-.3214
.4057
zire 30sal
31 jh 40 sal
.07143
.36804
.847
-.6590
.8019
41 ta 50 sal
.21964
.33731
.516

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهروابط اجتماعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

-.4498
.8891
31 jh 40 sal
zire 30sal
-.07143
.36804
.847
-.8019
.6590
41 ta 50 sal
.14821
.18030
.413
-.2096
.5061
41 ta 50 sal
zire 30sal
-.21964
.33731
.516
-.8891
.4498

 
 
31 jh 40 sal
-.14821
.18030
.413
-.5061
.2096
zire 30sal
31 jh 40 sal
-.02778
.36687
.940
-.7561
.7005
41 ta 50 sal
.21083
.33644
.532
-.4571
.8788
31 jh 40 sal
zire 30sal
.02778
.36687
.940
-.7005
.7561
41 ta 50 sal
.23860
.18011
.188
-.1190
.5962
41 ta 50 sal
zire 30sal
-.21083
.33644
.532
-.8788
.4571
31 jh 40 sal
-.23860
.18011
.188
-.5962
.1190
Multiple Comparisons
LSD
(I) sabeghe
(J) sabeghe
Mean Difference (I-J)
Std. Error
Sig.
95% Confidence Interval
Lower Bound
Upper Bound
zire 5 sal
5 ta 10 sal
-.12525
.16844
.458
-.4570
.2065
11 ta 20 sal
-.55299*
.11345
.000
-.7764
-.3296
balay 21 sal
-.57619*
.14345
.000
-.8587
-.2937
5 ta 10 sal
zire 5 sal
.12525
.16844
.458
-.2065
.4570
11 ta 20 sal
-.42774*
.13128
.001
-.6863
-.1692

پاسخی بگذارید