پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع: قاعده عدل و انصاف

دانلود پایان نامه

استمراری مستلزم مخالفت قطعیه است. به عبارت دیگر چون حکم عقل ممکن است مورد تخطئه شارع قرار گیرد، حجت نیست؛ بنابراین احکام مربوط به تنصیف که در ضمن ادلهی این نظریه آورده شده نیز مخدوش است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ثانیاً این که هدف وضع قوانینی مانند لاضرر، عدالت ونفی ظلم است، امری است غیر قابل انکار و تمامی احکامی که پیرامون این قاعده مطرح شده، قطعاً با در نظر گرفتن همین هدف شریعت است، حتی این که مصلحت جامعه در شرایطی بر فرد مقدم میشود، نشاندهندهی تعیین قلمرو و محدوده برای تأمین عدالت است؛ لیکن این که بتوان دیگرمصادیق عدالت را نیز با فهم بشر درک کرد، نیاز به دلیل دارد که امکان درک آن در غیر از موارد بدیهی منتفی شد.

ثالثاً گذشته از پذیرش یا عدم پذیرش مذاق شریعت به عنوان یک منبع استنباط، این که عدالت را به عنوان مذاق شریعت معرفی کرده و قاعده عدل و انصاف را یکی از موارد اجرای مذاق بدانیم، پذیرفته نیست؛ زیرا همانگونه که در بحث مذاق گفته شد، آنچه به عنوان مذاق شارع در نظر گرفته میشود، باید متن و نصی در فقه نداشته باشد و به نحو غیر مستقیم از مجموعهی ادله به دست آید، در حالی که عدل و انصاف موضوعی است که نصوص صریحی دال بر آن وجود دارد.
از آن چه گذش

دیدگاهتان را بنویسید