مقالات و پایان نامه ها

پنج دشمن کار تیمی

دانلود پایان نامه

پنج دشمن کار تیمی

 1-بی اعتمادی

 1. اعضاء تیم های بی اعتماد ضعف ها و لغزش های خود را از یکدیگر پنهان می کنند.
 2. از کمک خواستن یا دادن باز خوردهای سودمند اکراه دارند.
 3. از یاری دادن به حوزه های بیرون از حوزه مسؤولیت خود اکراه دارند.
 4. از شناخت مهارت ها و تجربه های دیگران و بهره برداری از آن ها غفلت می کنند.
 5. کینه و حسد می ورزند.
 6. از شکست می ترسند و برای پرهیز از گردهم آیی بهانه می تراشند(هاکمن،2013).

2-ترس از برخورد:

تیم هایی که از برخورد می ترسند:

 1. نشست های کسل کننده دارند.
 2. از کشف همه نظرها و دیدگاه های اعضای تیم دوری می کنند.
 3. با ادا درآوردن و سعی در جلوگیری از برخوردهای احتمالی بین افراد، وقت و انرژی خود را هدر می دهد(هاکمن،2013).

3-نبود تعهد

 1. تیم های گریزان از تعهد در تشخیص جهت حرکت و تعیین اولویت ها، باعث ابهام و سردرگمی می شوند.
 2. به سبب کندوکاو بیش از حد و تأخیرهای نا لازم، فرصت ها را یکی پس از دیگری از دست می دهند.
 3. به جای پندآموزی از لغزش ها و شکست ها از آن ها می ترسند(هاکمن،2013).

4 – پرهیز از مسئولیت پذیری

تیم مسئولیت گریز:

 1. بین اعضای تیم به سبب داشتن معیارهای متفاوت در عملکرد، رنجش ایجاد می کند.
 2. مهارت ها و تعهدهای اساسی را زیر پا می گذارد.
 3. مسؤولیت رهبر تیم را بیش از حد سنگین می کند و او را به صورت یگانه کانون انظباط در می آورد(هاکمن،2013).

 

 

 

5- بی توجهی به نتایج کار:

حد اعلای ضعف و نقص هر تیم این است که اعضای آن به چیزی غیر از هدفهای جمعی گروه دل ببند. تیمی که می خواهد عملکرد خود را بسنجد باید پی گیرانه به هدف های معین و به دست آوردها و نتیجه های مشخص توجه کند(هاکمن[1]،2013).

مطلب مشابه :  خرید و فروش سریع ارز دیجیتال : خرید و فروش ارز دیجیتال بیت کوین - ووچر -پرفکت مانی

[1]-Hackman