پایان نامه حقوق

منبع تحقیق با موضوع مجلس شورای ملی

ی بسیاری از جامه وپارچه ومشک وبرده واسب,برای هارون فرستاد.هارون که هدیه های بی نظیر را دید به یحیی گفت:ای ابو علی(کینه ی یحیی ابوعلی بود)این همان والی است که با انتساب او مخالف بودی وما... ادامه مطلب

پایان نامه حقوق

منبع تحقیق با موضوع ابوریحان بیرونی

که پرونده در مرحله تحقیق ورسیدگی است,نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد,در صورت تخلّف ,دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه راصادر کند ,این... ادامه مطلب

پایان نامه حقوق

پایان نامه رایگان حقوق : شرط،

خیار تخلف شرط، بر این مطلب تصریح شده که اسقاط خیار قبل از حدوث تخلف، به اعتبار اینکه عقد سبب آن (حق خیار) محسوب شود، صحیح است. دیگر نویسندگان نیز بر این باورند که دلیل موجهی بر بطلان... ادامه مطلب

پایان نامه حقوق

پایان نامه رایگان حقوق : حقوق طلبکار

می‌کند.   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  مبحث دوم: شرایط صرف نظر از شرط مطالب این مبحث طی دو گفتار ارائه می‌شود. در گفتار اول، شرایط انصراف دهنده از شرط... ادامه مطلب

پایان نامه حقوق

پایان نامه رایگان حقوق : قصد مشترک طرفین

نمی‌تواند ناظر به اثر شرط باشد. اما چنان‌چه طرفین، تراضی نمایند که خود شرط بما هو شرط را از میان ببرند، آن‌چه که صورت می‌گیرد قرارداد به معنای حقیقی است؛ زیرا از یک سو موضوع قصد... ادامه مطلب

پایان نامه حقوق

پایان نامه رایگان حقوق : قصد مشترک طرفین

مضاف بر این یکی از شرایط صحت، معلوم و معین بودن موضوع عمل حقوقی می‌باشد، اما این قاعده در خصوص اعمال مبتنی بر احسان و مسامحه استثنا شده و اسقاط نیز نوعا در شمار این قبیل موارد است، به... ادامه مطلب

پایان نامه حقوق

پایان نامه رایگان حقوق : شرط،

تصرفات بلاعوض، نیازی به قبول ندارد، مگر اینکه موردی مانند هبه به دلیل شرعی از حکم قاعده خارج شده باشد. در مورد شرط نیز دلیلی وجود ندارد، پس نیازمند قبول نیست. اگر شرط از سوی مشروط‌له... ادامه مطلب

پایان نامه حقوق

پایان نامه رایگان حقوق : انصراف از ایجاب

راستای شرط نیز منفسخ می‌گردد. دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد گروهی از نویسندگان تفکیک قائل شده‌اند بدین شرح که اگر عمل انجام گرفته از... ادامه مطلب

پایان نامه حقوق

پایان نامه : قصد مشترک طرفین

چنین برداشت میشود: تلف یکی از دو مورد معامله به جزء در مورد خیار عیب مانع از فسخ نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده مثل آن، در صورت مثلی بودن و قیمت آن، در صورتی قیمی بودن داده ... ادامه مطلب