شکل (۵-۴): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال در۶۱۱۱-T4(DG) درتست کشش کروی. شکل (۵-۵): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخدادزوال در۵۰۸۳-H18(SG) درتست کشش کروی. شکل (۵-۶): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد زوال در۵۰۸۳-H18(DG) […]

گفتار اول – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درکنوانسیون ۴۶گفتار دوم – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درحقوق ایران ۴۷ فصل سوم ـ آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت………………………………………………………………….۵۲ گفتاراول- قاعده لاضرر ۵۳گفتار دوم- قاعده اتلاف ۵۵گفتار سوم- قاعده تسبیب ۵۵ گفتار اول– عدم تأثیر فسخ عقد ۵۷۵۸۶۶گفتار […]

استفاده می­ شود که برای عارفان صبری است که قرآن با بشارت از آن یاد کرده است.[۱۸۱] قرآن مؤمنان را به صبر دعوت مى‏کند، زیرا در صبر فوایدى براى تربیت نفس و تقویت شخصیت و افزایش توانایى انسان در برابر سختی­ها و بارهاى سنگین زندگى و حوادث و مصائب روزگار و […]

این پژوهش کوشیده است که جلوه‌های گوناگون دعا در شعر شاعران عصر عباسی اول را کشف و بررسی نماید، از مضامین اشعار دعایی این عصر‌ می‌توان به ستایش خداوند تبارک و تعالی و شکر نعمت‌های او، دعا در حق پیامبر (ص) و رهبران دینی، خلفاء و رجال دولتی، سلامتی و […]

۱-۱-۲-تمدن و نحل باستان:   دوره ادغام قبایل پراکنده و تشکیل تمدنهای قدیمی است. دروادیهای نیل و فرات و در شبه جزیره‌های یونان و ایتالیا و … صدها قبیله و طایفه با هم گرد آمدند و امتهای بزرگ تشکیل دادند. از اتحاد عشایر شهرها و اتحاد شهرها، ملتهای واحدی ساخته […]

بیر[۶۷] (۲۰۰۳) «ذهن آگاهی» را به­عنوان مشاهده فاقد قضاوت نسبت به جریان در حال پیشرفت درونی و بیرونی محرک­ها و بروز آن­ها تعریف کرد. قضاوت نکردن ، ذهن آگاهی را پرورش می­دهد ، وقتی شما با وضعیت هیجانی یا فیزیکی سختی روبه­رو می­شوید، قضاوت نکردن درباره تجربیات، بیشتر از آنچه که […]

-۳-۲اندازه­ های فاصله­ اصلاح شده برای مجموعه­های فازی شهودیاکنون می­خواهیم اندازه فاصله را که در تعریف ۲-۲-۳- برای مجموعه­های فازی شهودی بیان کردیم توسعه دهیم. سزمیت و کاسپرزیک (۲۰۰۰) بیان هندسی دیگری برای اصلاح اندازه­ های فاصله­ برای مجموعه­های فازی شهودی ارائه کردند. آنها پیشنهاد کردند برای توصیف مجموعه­های فازی […]

ویرایش ۲۰۰۳ ویرایش ۲۰۱۰ نتیجه گرایی دست‌یابی به نتایج متو ازن مشتری مداری ارزش افزایی برای مشتریان دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir     رهبری و ثبات در مقاصد     رهبری با دوراندیشی، الهام بخشی و درستی       مدیریت مبتنی برفرایندها و واقعیت ها   […]

دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشتدانشکده علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته:کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطیعنوان:بررسی خشکسالی و ارائه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلاناستاد راهنما:دکتر بهمن رمضانی گورابینگارش:سید حوریه رضوینیمسال تحصیلیتابستان ۱۳۹۳سپاسگزاری:اکنون که به لطف […]