روش رنگرزی و عملیات دندانه دارکردن با هم دارای همگونی بوده به طوری که روش های کلی رنگرزی شامل همان روش های دندانه دادن که شامل دندانه قبل از رنگرزی، دندانه همزمان با رنگرزی و دندانه پس از رنگرزی می باشد که پیش تر به جزییات این روش ها اشاره […]

۳٫۲ شاخص های ارزیابی فضای کسب و کار ۴۴۳٫۲٫۱ شاخص فضای کسب و کار ۴۵۳٫۲٫۲ شاخص رتبه بندی ریسک سیاسی ۴۶۳٫۲٫۳ شاخص آزادی اقتصادی ۴۷۳٫۲٫۴ شاخص تصویر لحظه ای فضای کسب و کار ۴۸۳٫۲٫۵ شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران ۵۰۳٫۲٫۶ شاخص فساد ۵۲۳٫۲٫۷ شاخص بی ثباتی ۵۲۳٫۲٫۸ شاخص آسیب پذیری ۵۳۳٫۲٫۹ نماگرهای احساس اقتصادی ۵۳۳٫۲٫۱۰ شاخص سهولت انجام کسب و کار ۵۴۳٫۲٫۱۰٫۱ شاخص های فضای کسب و […]

بارگین معتقد است که: با یادگیری سه حلقه ای، یک سازمان حداقل به همان اندازه که خود رابا محیطش تطبیق می‌دهد، می‌تواند آنرا خلق کند. این امردرتوانایی سازمان برای ایجاد شرایط که درآن عمل می‌کند یا روابطش با این شرایط منعکس می‌شود. بنابراین تنها دراین سطح ازیادگیری است که مفهوم […]

مشخص شده است که مداخلات مبتنی بر خانواده، اثرات درمانی برتری بر سطوح مصرف مواد در نوجوانان در مقایسه با درمان فردی (لیدل[۲۱۷]، ۲۰۰۲) گروه درمانی نوجوانان (لیدل و همکاران، ۲۰۰۱، ۲۰۰۴) و مشاوره روانی – آموزشی با خانواده در خصوص مواد مخدر (جوانینگ و همکاران[۲۱۸]، ۱۹۹۲) دارد. کاهش مصرف […]

نمودار ۲-۱ : تمامیت گرایی اسلامی ( منبع : شپرد ، ۱۹۸۷، به نقل از ذوالفقاری )شپرد تقسیم بندی خود را به نوعی طبقه بندی عکس العمل ها و پاسخ ها به نفوذ غرب و راه حل هایی برای احیاء تاریخ مسلمانان هم میداند و در جواب این سوال آزاردهنده […]

تقدیم به دو اسطوره ارزشمند زندگی امروشنی بخش قلبم ،مادر مهربانم به حقیقت اوچگونه زیستن را به من آموختفروغ زندگی ام، پدر عزیزم او مرا ایمان و استواری آموختوتقدیم به همه کسانی که به من آموختند انسان بودن و در خدمت انسان بودن را.سپاسنامهیاد او یار شد و آفرینشی دیگر […]

۳- متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن     کامل مثمن سالم           ۴- متفاعلن متفاعلن متفاعلن     کامل مسدس سالم           ۵- فاعلن فعل فاعلن فعل     متدارک مثمن مخبون مقطوع           ۶- مفاعیل مفعول فاعلن   […]

چکیده:جهانی رویا گونه،آرمانی و ابدی در فراسوی واقعیت تنها با خیال پردازی های شاعرانه و راز آلودگی تصاویری نمادین و سمبلیک امکان پذیر است.سمبل را در فارسی رمز،مظهر و نماد نامیده اند.سمبل و نماد لفظ یا عبارتی است که با زبانی پیچیده و گاه بسیار مبهم مفهوم را به گونه […]

۳- هزینه های مراحل بعد از ساخت شامل هزینه های فروش، بازاریابی، توزیع بسته ای، حمل، نمونه های رایگان، تبلیغات، خدمات پس از فروش و تضمین عملکرد محصولات ( امریاسرمی، ۱۳۸۴، ۳۴).۲-۲-۸- مهندسی ارزشمهندسی ارزش روشی نظام مند با فنون مشخص است که کارکرد محصول یا خدمات را شناسایی میکند […]

نحوه تلقی از سنت اسلامی     علت مشکلات اسلام       سکولاریسم     رد هرگونه ملاحظه دینی در اقتباس از غرب     مدرن     تکیه برپیشرفت با تبعیت از یک مدل غربی     گرایش این جهانی     عدم داعیه حاکمیت شریعت اسلامی   […]