پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی بنای عقلا، اختلال نظام، امام خمینی

ه اند.43و کاشف الغطاء نیز پذیرش اصل صحّت را اصل عقلایی می دانند.44 شریف کرمانی هم بیان کاشف الغطاء را پذیرفته است و با دو وجه آن را بیان می کند ، وجه طبیعی بودن و وجه انسداد ، به عبارت... ادامه مطلب

پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی امام صادق، ظاهر و باطن، آیات و روایات

است که اگر فعلی از طرف دیگری صادر شده باشد،و صحّت و فسادآن عمل برای دیگران منشأ اثرباشد، بنا را برصحّت آن عمل می گذارند ؛ مانند اتیان واجبات کفاییه، در این معنی فرقی نمی کند که منظور... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع اصطلاحات مش

بنابراین هرگاه حصول توافق نهایی محرز شود به‌گونه‌ای که دو طرف قصد جدی برانعقاد قرارداد داشته باشند، بازگذاشتن مقدار مورد معامله مانع از تشکیل قرارداد نمیشود. چه در این صورت از شرط... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع مذاکره مجدد، حقوق فرانسه

مشتاق خواهد بود که به تراضی نسبت به خسارت با مبلغ بیشتر اقدام کند و بدان وسیله اطلاعات خصوصی خود را راجع به سود مورد نظرش به آگاهی طرف دیگر برساند. این شیوه که نقص قراردادی را به نحو... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع نقض قرارداد، عدم تقارن اطلاعات، مراجع صالح

قراردادها به دنبال آن است که التزام طرفهای قراردادی را نسبت به قرارداد تضمین نماید. نظریه اقتصادی قرارداد در رابطه با ابزارهای مقابله با نقض تعهد الزام‌آور یک چهارچوب تحلیلی ارائه... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع کامن لا، اصل لزوم قراردادها، حل و فصل اختلافات

2.1.3.1.3.1 شرط مورد معامله باز 232.1.3.1.3.1.1 شرط باز نسبت به مبیع 242.1.3.1.3.1.1.1 مقدار(کمیت) باز 242.1.3.1.3.1.1.2 اوصاف(کیفیت) باز 252.1.3.1.3.1.2 شرط ثمن باز 262.1.3.1.3.1.2.1 معنای ثمن 262.1.3.1.3.1.2.2 اصطلاحات... ادامه مطلب

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی رضایت شغل، رضایت شغلی، عوامل فردی

تایید کرد. همچنین آنها دریافتند مهم‌ترین عوامل استرس زا در مطالعه موردی آنها، محیط کاری نامناسب، سبک مدیریت، همکاران بی ملاحظه، عدم برآورده شدن خواسته‌های شغلی، محیط کاری غیر... ادامه مطلب

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی تعارض نقش، ارباب رجوع

فشار عصبی گردد. در این جا ابتدا به نظر دکتر جیمز و جاناتانکه به شکل جدولی به تصویر کشیده شده می‌پردازیم و سپس عوامل سازمانی مورهدگریفین را بررسی کرده و تجزیه و تحلیل می‌کنیم. الف ـ... ادامه مطلب

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی هوش سازمانی، دانش سازمانی، ارتباطات سازمانی

مهمتر است یا عرض؟ ما هنوز نمی‌دانیم کدام؟ و اصولا این سوال غلط است. رشد هوشی فرد، نتیجه متقابل وراثت و محیط است. در عوامل محیطی بر تحصیلات مدرسه‌ای تاکید شده در حالی که فرهنگ حاکم بر... ادامه مطلب

پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی پایگاه اجتماعی، هوش معنوی، پردازش اطلاعات

نفس خود و برای خلاق بودن لازم است سکان رهبری هیجان‌ها را در دست گرفت. – شناخت عواطف دیگران: همدلی، یکی از مهارت های اساسی است. کسانی که از همدلی بالایی برخوردار باشند به علایم... ادامه مطلب