پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق حقوق قانون آیین دادرسی

دو حالت می توان متصور بود: اول، خوانده در مرحله ی مقدماتی نسبت به بی طرفی وعدم استقلال یکی از داوران اعتراض کرده و با اینکه جرح او توسط دادگاه مادهی شش این قانون پذیرفته شده است؛ داور... ادامه مطلب

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق حقوق اسناد بین الملل

یک نظام حقوقی ملی و با استفاده از مفاد خود قرارداد داوری معتبر باشد. برخی از مفسرین دیگر با اینکه از دیدگاه داوری غیر محلی حمایت نمی کنند و ابطال رای در کشور مبداء را مجاز می دانند (Park,... ادامه مطلب

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق حقوق کنوانسیون ژنو

     لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          دانست. چرا که در بیشتر نظام های حقوقی طرق عادی اعتراض به طور محدودی پذیرفته شده و به علاوه قابل اسقاط است. از آنجاییکه... ادامه مطلب

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق حقوق صلاحیت دیوان داوری

موجب قوانین همچون کنوانسیون نیویورک آن قسمت از رای که در حدود اختیارات است قابل اجرا است و قسمت دیگر که به آن اعتراض شده است، قابل اجرا نخواهد بود. با این موضوع باید دید این قرارداد... ادامه مطلب

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق حقوق صلاحیت دیوان داوری

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق... ادامه مطلب

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق حقوق داوری آنسیترال

بیشتر کشورها و جوامع بوده و در حقوق داخلی کشورها به کار گرفته شده و مورد تاکید است. هر چند شاید به بیان های مختلف و متفاوت این حقوق شامل فرصت و امکان مناسب برای دفاع و ارائه ی دلایل... ادامه مطلب

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق حقوق اصل حاکمیت اراده

به این ترتیب وارد در قلمرو کنوانسیون می شوند. به نظر می رسد در این صورت مناسب باشد که درخواست اجرای رای به موجب قانون ملی به اجرا در آید تا درخواست اجرا تحت کنوانسیون. به علاوه به موجب... ادامه مطلب

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق حقوق داوری تجاری بین المللی

کنند.مشابه کتبی بودن داوری در این کنوانسیون، در بسیاری از قوانین ملی و بین المللی داوری نیز وجود دارد. در قانون تجاری بین المللی ایران، بند ج از ماده ی یک و ماده ی هفت آن به شکل موافقت... ادامه مطلب

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق حقوق صلاحیت دیوان داوری

قانون نمونه در قانون ایران مطرح نشده و با این فرض اعتراض به رای سازشی در دادگاه های ایران را، باید منتفی دانست.ب-4- رای اجرایی یا رای اعلامیدر تقسیم دیگری از انواع آرا داوری، رای... ادامه مطلب

پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق حقوق داوری تجاری بین المللی

مربوط می شود بند یک ماده ی 489 ق.آ.د.م است که صراحتا از بطلان رای داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق می کند. بنابراین رای داوری که به موجب حقوق ماهوی ایران واجد صلاحیت نیست را نمی... ادامه مطلب