نوحی، عصمت؛ عبدالکریمی، مهدی؛ رضاییان، محسن.(۱۳۸۹). کیفیت زندگی و رابطه آن با میزان استرس و روشهای مقابله با آن در بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۰. (۲): ۱۲۷-۱۳۷٫منابع لاتینAbbass, A. (2002). Intensive short term dynamic psychotherapy in a private psychiatric office. American Journal of […]