پایان نامه ها

منبع پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

تا 93 در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده باشد.
2) نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی منتقل نشده باشد.
3) نماد معاملاتی شرکت فعال و برای حداقل یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درموردفرسایش آبی، پوشش گیاهی، فرسایش خندقی، فیزیوگرافی

دیدگاهتان را بنویسید