مقالات و پایان نامه ها

تعریف جو خلاقانه

تعریف جو خلاقانه بووی (1993)، اشاره می کند که وقتی خلاقیت و نوآوری، مورد انتظار کارکنان و مدیران باشد ، این انتظار بر فرهنگ سازمانی حکمفرما می شود و فضایی سرشار از تغییرات ایجاد می... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

ریزه کاری ها در مذاکره موفق

2-2-3-4- حالت بدن:طبق تحقیقات انجام شده، صاف نشستن وخم شدن کمی به طرف جلو، می تونه در طرف مقابل این حس رو القا کنه که شما به گفته های ایشون توجه دارین.همچنین در صورتی که دور میزی نشسته... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

تاثیر سبک مدیریت تحول گرا بر نوآوری

تاثیر سبک مدیریت تحول گرا بر نوآوری: مدیرانی که از سبک رهبری تحول گرا استفاده می کنند. از طریق ابعاد رهبری تحول گرا انگیزش و تحریکی در بین اعضای سازمان ایجاد می کنند که این ابعاد می... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

مفهوم و تعریف مهندسی مجدد فرآیندهای کاری

رویکردهای مختلف به BPR مهندسی مجدد را با نامهای متفاوتی مــــی توان شناخت، نامهایی از قبیل طراحی مجدد فرآیندهای اصلی (کالپان و مورداک) نوآوری فرآیندی (داونپورت)، طراحی مجدد فرآیندهای... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

طبقه بندی های نوآوری

– طبقه بندی های نوآوری طبقه بندی هایی که از نوآوری صورت گرفته متفاوت هستند. نوآوری ممکن است اشکال مختلفی از قبیل نوآوری محصول و فرآیند ، نوآوری رادیکال یا تدریجی و نوآوری اداری یا... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان ها

آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان ها طبق بررسی های به عمل آمده، سازمان ها به سوی عدالت در حال حرکت هستند و مدیران و کارکنان با تصمیم و عملکردشان در تحقق این امر تلاش می کنند. عدالت گرایی... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

تعریف توسعه و ابعاد آن

تعریف توسعه مایکل تودارو معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم ونهادی ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی،کاهش... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

مدل های گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش

مدلهای گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش صاحبنظران آموزشی از دیدگاههای مختلف به مدلسازی درباره آن پرداخته اند . اهمیت آن رویکردها ازآن جهت است که هر کدام اولا˝ مبتنی بر مفروضات... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

رویکردهای ارزیابی عملکرد

رویکردهای ارزیابی عملکرد اندازه گیری عملکرد توسط مدیران به طور مستقیمن تعیین کننده روش انجام کار آنهاست. اندازه گیری شامل ویژگی ها، رفتارها و نتایج می شود. اندازه گیری نباید فقط... ادامه مطلب

مقالات و پایان نامه ها

تعریف بازاریابی

تعریف بازاریابی        واژه بازاریابى نباید به معنى قدیمى آن، یعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبیر گردد. معناى جدید این واژه همانا تأمین نیازهاى مشترى است. شرکت‌هاى امروزى با رقابت شدید... ادامه مطلب