مروری بر رویدادهای سمینار مقابله با نقض مالکیت فکری

جلسه «مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب وکار» با پشتیبانی همکاران سیستم و کمیته ایرونی اتاق بازرگانی بین المللی و با معرفی پروژه اتاق بازرگانی بین المللی(BASCAP)  برگزار شد.

دکتر محمدمهدی به کیش؛ نایب رییس و دبیرکل کمیته ایرونی اتاق بازرگانی بین المللی در شروع این جلسه با تاکید بر توجه به مالکیت فکری و نقش اون در پیشرفت صنعتی گفت: «تاریخ انقلاب صنعتی نشون میده ثبت اختراع و کپی رایت ایجاد کننده این انقلاب بوده.»

محمدحسین کیانی؛ رییس اداره کل مالکیت صنعتی ایرونی و رییس مرکز مالکیت الهی با اشاره به قوانین و مقررات حفظ شکلای جور واجور مالکیت فکری در قانون اساسی گفت: «توجه به حقوق مالکیت فکری و کپی رایت در قانون اساسی به سال ۱۳۰۴ برمیگرده. البته این قانون در سالای بعد و با بهره مندی از کنوانسیونای بین المللی اصلاح شده.»

استفان فالیا؛ مدیر اجرایی پروژه BASCAP از اتاق بازرگانی بین المللی پاریس، سخنران بعدی این جلسه بود. اون درباره روش کارکرد این پروژه و گذشته اجرای اون در کشورای جور واجور گفت: «پروژه BASCAP در کشورای جور واجور مانند روسیه، ترکیه، کنیا، اوکراین و هند و با حضور مدیران ارشد گشایش و اجرا شده و انتظار میره با در نظر گرفتن رشد تجارت غیرقانونی و آسیبای اقتصادی اون، اجرای این پروژه با زمینه سازیایی مانند تعیین مجازات و جریمه پیشرفت یابد.»

کمیسیون مالکیت فکری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، با هدف مقابله با جعل و تقلب، مسوولیت اجرای پروژه ای با عنوان «باسکاپ؛ اقدامات تجاری واسه توقف جعل و سرقت ادبی» (BASCAP) Business Action for Stop Counterfeiting and Piracy) رو بردوش داره. شعار این پروژه  «کالای تقلبی هزینه برداره، من کالای اصل می خرم» است

در بخش بعدی این جلسه، فقیهی؛ رییس دفتر امور فناوریای مرکز تحقیقای مجلس هم در صحبتای خود، با اشاره به اهمیت مدیریت مالکیت فکری اضافه کرد: «حفظ مالکیت فکری آثار حقوقی، مدیریتی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر کشور داره که نبود رعایت اون جامعه رو با رقابتای بزرگ مواجه می کنه.»

در ادامه، شهرام رضایی؛ استاد دانشگاه تهران، در ارائه خود با موضوع «ارزش آفرینی از داراییای فکری» گفت: «مالکیت فکری و کپی رایت در کشور نیاز به متولی داره. مسوولان نباید فقط به راه اندازی پژوهشگاه و پارکای علم و فناوری اکتفا کنن چون صاحبان ایده جدا از امکانات ابتدایی این مراکز، نیازمند خدمات حمایتی مانند آزمایش ایده و ایجاد بازار واسه محصول اون هستن.»

پنلای تخصصی

پنل اول؛ BASCAP

 در این جلسه، دو پنل با حضور استادان دانشگاه و کارشناسان و صاحب نظران بخش نرم افزار و مالکیت فکری برگزار شد. پنل اول به موضوع پروژه BASCAP اختصاص داشت.

میرحسینی؛ دبیر شورای سیاست گذاری مالکیت فکری در این پنل، با اشاره به سیاست گذاریای بخش مالکیت فکری گفت: «قبل از انقلاب تنها کنوانسیون موثر بر این بخش، کنواسیون پاریس بود؛ با این حال، با در نظر گرفتن تحولات کشور در مورد صنعت و ارتباطات، سیاستا نیاز به بازنگری داشت و بر این پایه اصلاحات کنوانسیون پاریس اعمال شد، اما اینم اونقدر نیاز داره به روز شه که فقط با همکاری کامل دستگاه های در رابطه شدنیه.»

در ادامه این پنل، حبیبا؛ معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیر گروه مالکیت فکری این دانشگاه گفت: «در خیلی از کشورای دنیا مجازات نقض مالکیت فکری، چند برابر ارزش واقعی اون تعیین می شه که لازمه که ما هم در کشور به همین روش عمل کنیم.»

حیدری؛ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت الهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنل BASCAP گفت: «در مورد مسائل حقوقی نیازمند برنامه جامعی هستیم. دیدگاه های نظری متفاوت در سطح ملی و بین المللی مانع از اون شده که دستگاه ها در اجرای اون پیشرو باشن و رقابتای اساسی به وسیله پدیدآورندگان و مصرف کنندگان حقوق، اجرای سیاست ها رو با دست دست کردن روبه رو می کنه.»

پنل دوم؛ «مقابله با تقلب و کپی غیرقانونی نرم افزارها»

پنل دوم این همایش به موضوع «مقابله با تقلب و کپی غیرقانونی نرم افزارها» اختصاص داشت. این پنل با مدیریت دکتر عبداله زاده؛ رییس کمیسیون اقتصاد دیجیتالی و استاد کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر، با طرح این موضوع شروع شد که «حق مالکیت فکری» باید واسه همه از طرف مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رعایت شه و اهمیت موضوع فقط به بازار مصرف برنمی شه.

شاهین طبری؛ رییس هیئت مدیره شرکت چارگون در جواب به سوال مدیر پنل درباره «خوبیا داشتن حق مالکیت فکری در بخش نرم افزار»، این حق رو از اساسی ترین و پایه ای ترین مسائل کسب وکار بخش نرم افزار مطرح کرد و به اهمیت نقش قانون و زیرساختای حقوقی در این باره اشاره کرد. اونم اینجور بر اهمیت رعایت حق مالکیت فکری از طرف تولید کنندگان نرم افزار در کنار مصرف کنندگان تاکید کرد و گفت: «رعایت حق مالکیت از طرف تولیدکنندگان موجب پیشرفت نرم افزار می شه.»

دکتر غلام رضا رفیعی؛ فارغ التحصیل دکترای مالکیت فکری از سوئیس و وکیل دادگستری در دعاوی مالکیت فکری، در ادامه این پنل به عواقب رعایت نکردن «مالکیت فکری» و آمادگی قانونی اون در ایران پرداخت و به پشتیبانی قانونی از پدیدآورندگان نرم افزار رایانه ای در دو قالب «ثبت اختراع» و «کپی رایت» اشاره کرد. ایشون نپیوستن ایران به کنوانسیون برن رو از کمبودای تعاملات بین المللی در بحث «مالکیت فکری» شمرد.

فرید فولادی؛ عضو هیئت مدیره شرکت همکاران سیستم در این پنل به بیان زیانای به وجود اومده به وسیله نبود رعایت «مالکیت فکری» هم واسه مصرف کننده و هم واسه تولیدکننده پرداخت. فولادی به نقش امروزه نرم افزارها در کسب وکارها اشاره کرد و ادامه کار خیلی از کسب وکارها رو بدون به کار گیری نرم افزار ناممکن توصیف کرد و گفت: «واقعیت اینه که با جعل نرم افزار، مصرف کننده به اندازه تولیدکننده آسیب می بینه.» فولادی به کسب وکارهایی اشاره کرد که پایه اونا براساس نرم افزاره و استفاده غیرمجاز از نرم افزار این کسب وکارها منتهی به نابودی اونا می شه.

عضو هیئت مدیرهی شرکت همکاران سیستم، نبود ملاک امتحان واسه محاسبه مالکیت فکری در ارزش یه شرکت از طرف نهادهایی هم چون بورس رو از کمبودای این میدون شمرد و اضافه کرد: «تولیدکننده با تلاش و سختی بسیار نرم افزار یا یه تولید دیجیتال رو به انجام میرسونه، اما این تولید واسه اون به عنوان داراییای فکری محاسبه نمی شه؛ رعایت حق مالکیت و شناخت حق مالکیت به عنوان یه سرمایه در آزمایشای انجام شده، این کمک رو می کنه که به اون سرپیچی نشه و بخش زیان دیده در قبال جعل و سرقت عکس العمل نشون بده و این عکس العمل به اهمیت مالکیت فکری اضافه می کنه.» فرید فولادی «رعایت مالکیت فکری» رو پایه ای واسه توان تعیین ارزش اون دونست و ندیده گرفتن ارزش آفرینی داراییای فکری تولیدکنندگان ایرونی در میدون جهانی رو «سرمایه ای که از دست میره» توصیف کرد.

بخش پایانی این پنل به کپیای غیرقانونی از بازیای رایانه ای و کمبودای بازار رقابتی اون اختصاص داشت. در این رابطه امیرحسین فصیحی؛ مدیرعامل شرکت فن افزار شریف با اشاره به کپی غیرقانونی بازیای خارجی، به تاثیر بد اون بر بازار بازیای ایرونی اشاره کرد و اضافه کرد: «با در نظر گرفتن انجام این کپی بدون پرداخت حق مولف و منتشر کردن بازی با قیمت تموم شده پایین، زندگی بازیای رایانه ای ایرونی در کنار این نرم افزارهای خارجی تقلبی با رقابت سختی همراه س.»

فصیحی «شرکتای پخش بازیای رایانه ای» رو دومین مشکل تولیدکنندگان ایرونی بازیای رایانه ای مطرح کرد. به گفته فصیحی شرکتایی باید پخش بازیا رو بردوش بگیرن که خود پخش کنندهی بازیای جعلی خارجی هستن و منافع مالی نهفته در این بازار ناسالم، اونا رو از کار با شرکتای تولیدکننده ایرونی باز می داره.

در آخر این پنل در جواب به جنبه های مالکیت فکری بر تولید نرم افزار، شاهین طبری این مالکیت رو شامل تموم مراحل این چرخه تولید از ایده تا طراحی و تولید مطرح کرد.

در جواب به پرسشی در مورد رایانش ابری (Cloud Computing) در بخش کپی رایت، فرید فولادی به کار گیری این پلتفرم رو گامی رو به جلو در کپی رایت خواند؛ چون که در این روش بهره مندی از نرم افزار، منبع نرم افزار در اختیار شرکت تولید کننده باقی می مونه و مشتریان به شکل یه خدمت از تواناییای نرم افزاری بهره مند می شن؛ اینطوری، امنیت بیش تری در حفظ مالکیت فکری تولیدکننده جفت و جوره.

این جلسه یه روزه ۴ اسفند در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *