پایان نامه مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت درباره : Vol.

دانلود پایان نامه

predictor of employee commitment: Evidence from Pakistan, international journal of Business and management, Vol. 6, No. 4, pp. 226-252.
Koch, M. J & McGrath, R. G, 2014, Improving labor productivity: Human resource management policies do matter, Strategic Management Journal, Vol. 17, No. 12, pp. 335–354.
Mathieu, J & Zajac, D, 2012, A review and meta-analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment, Psychological bulletin, Vol. 108, No. 2, pp. 171-194.
Mcfarland, Sh & Harry, J, 2013, Job satisfaction and organizational commitment in relation to work performance and turnover intention, human relation, Vol. 42, No. 7, pp. 625-638.
Mediene, L et al, 2014, Individual correlates of organizational commitment and intention to leave the organizational, Baltic Journal of Management, Vol. 2, No. 2, pp.196-212.
Mowday, R, 2014, Reflections on the study and reliance of organizational commitment, human resource management review, Vol. 8, No. 4, pp. 63-71.
Ozag, D & Duguma, B, 2012, The relationship between cogitative processes and perceived useful:an extension of TAM2, science quarterly, Vol. 30, No. 2, pp. 6-7.
Perra, B.M, 2011, leadership: the key to quality outcomes, Nurse adm Q, Vol. 15, No. 2, pp. 66-73.
Parks, J. M, 2013, The contracts of individuals and organizations, Organization Science, Vol. 7, No. 3, pp. 1-43
Peterson, K, 2013, The relationship between ethical pressure, relativistic moral beliefs and organizational commitment, Journal of managerial psychology, Vol. 18, No. 6, pp.114-121
Popool, A & Sanday, O, 2014, Organizational commitment of records management personnel in Nigerian private universities, Record management journal, Vol. 19, No. 3, pp. 204-217.
Rose, BL et al, 2015, the styles of governing hospitals affairs and individual characteristics of staff and managers, J Sch Health, Vol. 4, No. 3, pp. 43-52.
Shiuan, N et al, 2010, organizational commitment, supervisory commitment and employee outcomes in the Chinese context proximal hypothesis or global hypothesis, Journal of organizational behavior, Vol. 24, No. 3, pp. 112-124.
Shwu, R, 2013, An analysis of the concept of organizational commitment, Journal compilation, Vol. 43, No. 3, pp. 115-167
Spagnoli, P & Caetano, A ,2012, Personality and organizational commitment: the mediating role of job satisfaction during socialization, Career development international, Vol. 17, No. 3, pp. 108-119.
Steers, R, 2013, introduction to organizational behavior, Journal of occupational psychology, Vol. 182, No. 25, pp. 43-48
Tahir, S et al, 2014, Management styles and success, Development and Learning in Organizations, Vol. 28, No. 2, pp. 23 – 25
Tsui, A et al, 2013, Alternative approaches to the employee–organization relationship: Does investment in employees pay off? Academy of Management Journal, Vol. 24, No. 12, pp.1089–1121.
Waller, D et al, 2015, situational theory of leadership, American journal of hospital pharmacy, Vol. 64, No. 11, pp. 2336- 2341
پیوست
سبک آمرانه
Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
30
100.0
Excludeda

.
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha

N of Items
.923
8
سبک خیرخواهانه
Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
30
100.0
Excludeda

.
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.886
5
سبک مشورتی

Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
30
100.0
Excludeda

.
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.906
5
سبک مشارکتی

Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
30
100.0
Excludeda

.
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.876
8
تعهد سازمانی

Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
30
100.0
Excludeda

.
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.881
18
جنسیت
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
زن
71
28.5
31.8
31.8
مرد
152
61.0
68.2
100.0
Total
223
89.6
100.0
Missing
System
26
10.4
Total
249
100.0
تحصیلات
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
دیپلم
10
4.0
4.2
4.2
فوق دیپلم
17
6.8
7.2
11.4
لیسانس
139
55.8
58.6
70.0
فوق لیسانس
68
27.3
28.7
98.7
دکترا
3
1.2
1.3
100.0
Total
237
95.2
100.0

 
 
Missing
System
12
4.8
Total
249
100.0
سابقه کار
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
زیر 5 سال
60
24.1
25.5
25.5
بین 5 تا 15 سال
73
29.3
31.1
56.6
بین 16 تا 20 سال
42
16.9
17.9
74.5
بین 21 تا 25 سال
25
10.0
10.6
85.1
بالای 25 سال
35
14.1
14.9
100.0
Total
235
94.4
100.0
Missing
System
14
5.6
Total
249
100.0
Descriptive Statistics
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
سبک آمرانه
249
1.00
5.00
2.9377
.77594
.602
سبک خیرخواهی
248
1.00
5.00
3.3040
.75584
.571
سبک مشورتی
248
1.00
5.00
3.3099
.80980
.656
سبک مشارکتی
248
1.00
5.00
3.3200
.95816
.918
Valid N (listwise)
248
Descriptive Statistics
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
تعهد سازمانی
249
1.00
5.00
3.4917
.71422
.510
Valid N (listwise)
249
Case Processing Summary
Cases
Valid
Missing
Total
N
Percent
N
Percent
N
Percent
سبک غالب * تعهد
249
100.0%
0

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  مقاله رایگان دربارهاستاندارد سازی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

.0%
249
100.0%
سبک غالب * تعهد Crosstabulation
Count
تعهد
Total
پائین
متوسط
بالا
سبک غالب
سبک آمرانه
33
24
2
59
سبک خیرخواهانه
17
30
6
53
سبک مشورتی
12
26
9
47
سبک مشارکتی
10
33
47
90
Total
72
113
64
249
Chi-Square Tests
Value

پاسخی بگذارید