اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری روستایی

اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری روستایی

  انگیزه اصلی بسیاری از گردشگران در بازدید از روستا، بهره گیری از فضای روستایی است. موفقیت گردشگری روستایی به محیط زیستِ جذاب بستگی دارد. بنابراین گردشگری : درآمد ایجاد می کند؛ انگیزه ی حفظ، حمایت و آبادانی محیط زیست طبیعی روستا را به وجود می آورد؛ از حفظ و …

تعهد یا معامله معارض – نقش کاداستر در پیشگیری از جرم

تعهد یا معامله معارض – نقش کاداستر در پیشگیری از جرم

نقش کاداستر در پیشگیری از جرم مذکور با توجه به آنچه در بالا و در تحلیل ارکان جرم فوق گفته شد و با تطبیق این ارکان و اجزاء با قانون جامع کاداستر باید گفت از نظر تئوری اجرای طرح کاداستر هیچگونه تأثیری در پیشگیری از این جرم ثبتی نخواهد داشت. …

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین سبز

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تامین سبز

به GSCM به عنوان بزرگ ترین چالش قرن ۲۱ بنگرید، پیش بینی می شود در آینده نزدیک وجود دو کلمه «سبز» و «محیط زیست» در سیستم های مدیریت زنجیره تامین، یک عنصر رقابتی مهم به شمار می رود و کشور چین در این میان نقش عمده ای را بازی می …

جایگاه مدیریت ریسک در جلوگیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت

جایگاه مدیریت ریسک در جلوگیری از به تاخیر افتادن پروژه های ساخت

مدیریت پروژه به صورت رسمی از اواخر دهه ۱۹۵۰ آغاز و به تدریج به یک رشته کاری مجزا تبدیل شده است. امروزه پس از گذشت ۵۰ سال از ظهور رسمی مدیریت پروژه، دانش کافی در این زمینه در قالب ادبیات این رشته تخصصی در دست است. موسسه مدیریت پروژه (PMI) …

طبقه بندی تغییرات در بخش های اصلی حوزه ساخت و ساز

طبقه بندی تغییرات در بخش های اصلی حوزه ساخت و ساز

طبقه بندی تغییرات در بخش های اصلی حوزه ساخت و ساز بر پایه زمان، تغییر می تواند برنامه ریزی شده یا اورژانسی، فعال یا واکنشی، از پیش مشخص شده یا پس از اتفاق افتادن تشخیص داده شود. بر اساس نیاز، تغییر می تواند مفید، خنثی یا مخل باشد. با این …

اصل استقلال امضاءها

اصل استقلال امضاءها

اصل استقلال امضاءها دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب این اصل، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان ( اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن ) مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی …

جایگزین‌های حبس: خدمات عمومی، جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

جایگزین‌های حبس: خدمات عمومی، جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

​ استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین در سطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه زمینه ایجاد بسیاری جرمها و فسادها بر اثر زندان را از بین می برد. از فروپاشی خانواده ها و به بیراهه رفتن فرزندان جلوگیری …

سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع

سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع

قانون گذار ایران از عمل منافی عفت و رابطه نامشروع تعریف جامع و مانعی ارائه نکرده است و فقط در ق.م.ع. سابق اصطلاح «عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس در بند الف م ۲۰۸ و اصطلاح «رابطه نامشروع» در ماده ۲۱۲ را به طور تفکیک آورده بود. قانون گذار …

مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند-عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید

مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند-عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید

ماده ۶۴۵ ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید …

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری -حقوق جزا و جرم شناسی

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری -حقوق جزا و جرم شناسی

آمارها نشانگر این است که این نوع ازدواج ها بیشتر در شهرهای بزرگ وجود دارد. زیاد بودن این نوع ازدواج در شهرهای بزرگ ناشی از این مسئله است که فرهنگ مدرن در حال گسترش در شهرهای ایران است و لذا ازدواج سفید و تحلیل آن نیاز به یک بحث جامعه …