پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع منابع محدود، نهاد خانواده، ناخودآگاه

جوامع کوچک قدیم تفاوتهای اساسی پیدا کرده است. او معتقد است هیچ گروهی صرفاً بر پایه روابط اجتماعی یا جامعه بنیان نگرفته است اما در عین حال میتوان با مشاهده واقعیت اجتماعی عینی، دو نوع... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، دولت – ملت

سرمایه اجتماعی به دو شیوه در مورد معامله متقابل عمل میشود. نوع اول به بررسی و تحقیق فرهنگها و معامله متقابل در داخل یک شبکه یا محل میپردازد. رویکرد دوم به تحقیق پیرامون رفتار معامله... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع کامن لا، ضمن عقد

متقابل345 را حفظ کردهاند346. تکمیل خلاء به نفع خوانده صرفا احتمالی نظری نیست، بلکه روش عملی است که توسط دادگاه‌ها در رسیدگی به قراردادهای ناقص به رسمیت شناخته شده و گاهی اعمال شده... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع حقوق فرانسه، صحت معامله، عقد اجاره

پذیرفته شده در نظامهای حقوقی برای تکمیل قرارداد است. نتیجه آن میشود که گروهی از فقها شرط ثمن باز و تکمیل آن را با لحاظ قیمت متداول یا نرخ بازار صحیح میدانند.در مقررات حقوق خارجی... ادامه مطلب

پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی اجرای احکام، دارایی ها، امام صادق

به خدا ایمان می آورد و مومنان را تصدیق می کند ».235 در عدم اعتماد و حسن ظن به فاسق و شرابخوار ، روایت است که : « اسماعیل ، فرزند امام صادق علیه السلام مقداری مال فراهم کرده بود ؛ مطلع شد... ادامه مطلب

پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی امام صادق، شبیه سازی، اصل موضوع

بیست روز از تاریخ نکاح دوم زن وضع حمل نماید. در این صورت طفل پس از نه ماه و بیست روز از تاریخ انحلال نکاح اول و شش ماه و بیست روز از تاریخ نزدیکى با شوهر دوم بدنیا آمده است و اماره ی فراش... ادامه مطلب

پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی قیاس اولویت، نکاح و طلاق، زنان دربار

نشده است باید آن را جایز و روا بشماریم؛مثلا اگر کسی چیزی می خورد یا لباسی می پوشد و ما احتمال حرمت آن ها را می دهیم ، تا حرمتشان برای ما ثابت نشده باشد باید آن ها را حلال بدانیم.73 ... ادامه مطلب