No category

پایان نامه با کلید واژه های امام صادق، علم اقتصاد، حوزه و دانشگاه

دانلود پایان نامه

بود.
5. ربا و انفاق از نظر مقابله بهم مربوطند چون ربا، گرفتن اموال است بدون عوض و انفاق دادن مال بلاعوض می ‌باشد بهمین جهت آثارشان نیز متضاد یکدیگر است.
6. هدف نهایی تولید و توزیع، مصرف با الگوی قرآنی می‌تواند قرار گیرد.
7. با الگو قرار دادن “الدّنیا مَزرعه الآخره” دیگر “الگوی مصرف مودیگلیانی” جایگاهی نخواهد داشت.
8. 70 آیه از سوره بقره با موضوعات و الگوهای اقتصادی بوده و در برخی از آیات دو یا سه موضوع مطرح می‌شود.
پیشنهادات:
1. دلالت‌های غیرمستقیم آیات این سوره از جمله مباحثی است که در این‌جا نیز بیان گردیده و از آنجایی‌که گستردگی این موضوع مشخص است، لذا جا دارد در پایان‌نامه‌های بعدی به این نکته توجه گردد.
2. محققی با پیشینه علم اقتصاد و زمینه فعالیت اقتصادی و همچنین با طرح نظام هندسی مباحث اقتصادی در سوره بقره می‌تواند در ادامه این‌کار به ان بپردازد.
3. تفاسیر استفاده شده در این تحقیق هر کدام مستقلاً و به‌خصوص المیزان، توسط اهل فن به بطور موضوعی اعم از اقتصادی ومدیریتی و.. مورد بازنویسی قرار گیرد.
4. پیشنهاد می‌گردد پایان‌نامه‌های بعدی با توسعه این روال به سوره‌های بعدی قرآن‌کریم، تمام آیات با احکام اقتصادی مشخص گردد.
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه، ترجمه دشتی.
3.آقا‌نظری،‌حسن‌و‌گیلک‌حکیم‌آبادی، محمد‌تقی، نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه و پژوهشکده امور اقتصادی، قم، چاپ اول1382.
4. ابراهیمی، محمد حسین، اقتصاد در قرآن، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول 1375.
5. اقبال، منور و احمد، اوصاف و الله‌خان، طریق، چالش‌های پیش‌روی بانکداری اسلامی، ترجمه: حسین میسمی‌ و مسلم بمانپور، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) و بانکداری‌اسلامی، تهران، چاپ اول1387.
6. انصاری، عبدالرحمان و آخوندی، مصطفی، بررسی تاریخی و فقهی خمس، بوستان کتاب، قم، چاپ دوم1386.
7. ایروانی، جواد، اخلاق‌اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، چاپ اول1384.
8. بهشتی، محمد حسین، اقتصاد اسلامی1، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ پنجم1373.
9. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، تهران، چاپ دوم 1385.
10. ———————-، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، سازمان سمت، تهران، چاپ پنجم1380.
11. ——————-، مبانی اقتصاد اسلامی، سازمان سمت، تهران، چاپ سوم1387.
12. پورسیف، عباس، خلاصه تفاسیر قرآن مجید(المیزان، نمونه)، نشر شاهد، تهران، چاپ پنجم1383.
13. تسخیری، محمدعلی، درسهایی از اقتصاد اسلامی، ترجمه مسلم صاحبی و محسن عابدی، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ اول 1368.
14. تقوی، مهدی، مبانی علم اقتصاد، انتشارات کوهسار، تهران، چاپ نهم1383.
15. جمعی از نویسندگان، آموزه‌هایی از متون قرآن و حدیث، دفتر نشر معارف، قم، چاپ هفتم 1386.
16. ————-، درسهایی در اقتصاد اسلامی، ترجمه جمعی از دانش آموختگان دانشگاه مفید ، مؤسسه انتشارات دانشگاه مفید، قم، چاپ اول 1384.
17. جوادی‌آملی، عبدالله، تسنیم. تفسیر قرآن کریم، مرکز نشر اسراء، تهران، چاپ چهارم1383.
18. جولید، محمود، گفتارهایی در مالیه عمومی در اسلام، ترجمه داوود منظور، نشر دانشگاه امام صادق ع، تهران، چاپ اول 1388.
19. چپرا، عمر، آینده علم اقتصاد (چشم اندازی اسلامی)، ترجمه احمد شعبانی، انتشارات دانشگاه امام صادق ع، تهران، چاپ اول 1385.
20. حجتی، سید محمد باقر، تاریخ قرآن کریم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ بیست و یکم1384.
21. حیدرنقوی، سید نواب، جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام، ترجمه حسن توانایان فرد، نشر مترجم، چاپ اول1366.
22. حق‌شناس، علی‌محمد و سامعی، حسین و انتخابی، نرگس، فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی-فارسی، فرهنگ معاصر، تهران، چاپ نهم1386
23. خامه‌گر، محمد، تفسیر آفتاب.ترجمه پیوسته و تفسیر کوتاه قرآن کریم، زلال کوثر، چاپ اول1385.
24. خرمشاهی، بهاء الدین، دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی(جلد اول و دوم)، انتشارات دوستان – ناهید، تهران، چاپ دوم1381.
25. خوئی، ابوالقاسم، بیان در علوم و مسائل کلی قرآن، ترجمه:محمدصادق نجمی، هاشم هاشم‌زاده هریسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ دوم1385.
26. دادگر، حسن و معصومی‌نیا، غلامعلی، فساد مالی، انتشارات کانون اندیشه جوان، تهران، چاپ اول1383.
27. دادگر، یدالله و رحمانی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، مؤسسه بوستان کتاب قم، چاپ دوم1381.
28. دادگر‌کرماجانی، یداله، نگرشی بر اقتصاد اسلامی. معرفتها، ارزشها و روشها، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، چاپ اول 1378.
29. دانشگاه تربیت مدرس، مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی،انتشارات پژوهشکده اقتصاد، تهران، چاپ اول1382.
30. دهش‌ور، مسعود و مقدسی، محمود و شیرازی، حمیدرضا، طرح و مبانی اقتصاد در قرآن، چاپخانه میهن، چاپ اول1366.
31. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ هفتم1385.
32. رجائی، سید محمد کاظم(با همکاری گروه اقتصاد)، معجم موضوعی آیات اقتصادی قرآن، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژ‍وهشی امام خمینی، قم، چاپ دوم1386.
33. رضایی‌اصفهانی، محمد علی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، انتشارات کتاب مبین، رشت، چاپ پنجم1388
34. —————–، درآمدی بر تفسیر علمی قرآن کریم، انتشارات اسوه، تهران، چاپ دوم1383.
35. رفیعی‌محمدی، ناصر، سیر تدوین و تطور تفسیر علمی قرآن، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، قم، چاپ اول1386.
36. سبحانی، حسن، طبقه بندی توصیفی اقتصاد اسلامی، مؤسسه و انتشارات چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول1379.
37. سبحانی، جعفر، سیمای اقتصاد اسلامی، مؤسسه امام صادق ع، قم، چاپ اول1378.
38. سپهبان‌قره بابا، اصغر، مبانی کسب و کار در اقتصاد اسلامی، مرکز آموزش علمی و کاربردی مدیریت صنعتی کرمانشاه و نور علم، تهران، چاپ اول1389.
39. سرمدی، محمود، واژگان پژوهی قرآن، انتشارات الهادی، قم، چاپ اول1380.
40. سیدبن قطب، بن ابراهیم‌شاذلی، فی ضلال القرآن، دارالشروق، بیروت-قاهره، چاپ هفدهم1412ق.
41. سیوطی، جلال‌الدین‌عبدالرحمن، الاتقان فی علوم القرآن جلد 1و 2، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ پنجم1384.
42. شعبانی، احمد، پول، بهره و تورم، دانشگاه امام صادق ع، تهران، چاپ اول1387.
43. شیخ‌الاسلامی، جعفر، آشنایی با سوره های قرآن، انتشارات پیام آزادی، تهران، چاپ اول1377.
44. صاحبی‌فرد، علی اکبر، 110 علی ع در قرآن، انتشارات مرسل، کاشان، چاپ سوم1385.
45. صدر، سید محمد باقر، اقتصاد ما، ترجمه محمد کاظم موسوی، جهاد سازندگی مشهد،1360.
46. صدر، سیدموسی، اقتصاد در مکتب اسلام، با مقدمه علی حجتی‌کرمانی، انتشارات جهان‌آرا، تهران، بی‌تا.
47. صدری‌مازندرانی، حسن، پانصد معمّا و نکته های قرآنی، انتشارات میراث ماندگار، قم، چاپ ششم1385.
48. صدّیقی، محمد نجات الله، آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی، ترجمه محمدرضا شاهرودی، انتشارات دانشگاه امام صادق ع ،‌تهران، چاپ اول1384.
49. طبرسی، فضل‌بن‌حسن، ترجمه مجمع‌البیان فی تفسیر‌القرآن، تحقیق: رضا ستوده، انتشارات فراهانی، تهران، چاپ اول1360.
50. —————، ترجمه تفسیر جوامع‌الجامع، تحقیق: واعظ‌زاده خراسانی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس، مشهد، چاپ دوم1377ش.
51. عارفی، داود، انفاق در قرآن، نشر سبط النّبی، قم، چاپ اول 1388.
52. عباس‌نژاد، محسن، قرآن و اقتصاد ، بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه، مشهد1384.
53. عروسی حویزی، عبدعلی‌بن جمعه، تفسیر نوالثقلین، تحقیق:سید هاشم رسولی محلاتی، انتشارات اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم1415ق.
54. عزتی، مرتضی، اصلاح الگوی مصرف، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج، تهران، چاپ اول1388.
55. ——–، تدریس اقتصاد اسلامی، پژوهشکده اقتصاد اسلامی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، چاپ اول 1382.
57. ———، روش تحقیق در علوم اجتماعی:کاربرد در زمینه مسایل اقتصادی، مرکز پژوهش‌های اقتصاد و انتشارات نورعلم، تهران، چاپ پنجم1389.
58. ———، نظریه اسلامی رفتار مصرف‌کننده، مرکز پژوهش‌های اقتصاد، تهران، چاپ اول1382.
59.. عسکری، محمد‌مهدی، تحلیل نظری زکات، انتشارات دانشگاه امام‌صادق(ع)، تهران، چاپ اول 1384.
60. عُضمیه، صالح، معناشناسی واژگان قرآن، ترجمه سید حسین سیدی، انتشارات به نشر(آستان قدس رضوی)، مشهد، چاپ سوم1387.
61. عیوضلو، حسین، مجموعه مقالات قرآن و اقتصاد، دانشگاه امام‌صادق(ع) و بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه، تهران، چاپ اول 1385.
62. فراهانیفرد، سعید، سیاستهای اقتصادی در اسلام، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، چاپ دوم1385.
63. فرقانی، محمدجواد، احکام زندگی در اسلام، دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهزان، چاپ اول1389.
64. فولادوند، محمد‌مهدی، ترجمه قرآن کریم، انتشارات دفتر مطالعات و معارف اسلامی، تهران، چاپ اول1373.
65. قاسمی، محمد‌علی، روزی‌حلال، نشر‌نورالزهراء (س)، قم، چاپ پنجم 1389.
66. قرائتی، محسن، خمس و زکات، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، تهران، چاپ ششم1387.
67. قرشی، سیدعلی اکبر، نگاهی به قرآن، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ چهارم1383.
68. کامرانیان، عباسعلی، اقتصاد در قرآن، نشر مجنون، قم، چاپ دوم1387.
69. کرمی،محمدمهدی و پورمند،محمد، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه و سازمان سمت، تهران، چاپ اول1380.
70. کریمی، محمدرضا، درمان با قرآن، انتشارات گویا، چاپ دوم1376.
71. کهندل، محمد، سیری در اندیشه‌های اقتصادی حضرت امام خمینی، مؤسسه فرهنگی و هنری فرهنگ و توسعه مشاوران، تهران، چاپ اول1384.
72. لاژوژی، ژوزف، مکتبهای اقتصادی، ترجمه جهانگیر افکاری، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1367، چاپ اول1367.
73. لشگری، علیرضا، نظام مالیاتی اسلام، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهران، چاپ اول1380.
74. م.صادق، ابوالحسن و غزالی، عیدیت، عقاید اقتصادی اندیشمندان مسلمان، ترجمه احمد شعبانی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، چاپ اول1385.
75. ماسون، دُنیز، قرآن و کتاب مقدس.درون‌مایه‌های مشترک، ترجمه: فاطمه سادات تهامی، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، تهران، چاپ دوم1386.
76. محدثی، جواد، آشنایی با سوره ها، بوستان کتاب، قم، چاپ شانزدهم1386.
77. محمدی، داود و آیتی، محسن، کلیات اقتصاد نگرش اسلامی، نشر نوپردازان، تهران، چاپ دوم1378.
78. محمدی، حمید، مفردات قرآن. بررسی چهل واژه کلیدی قرآن، موسسه فرهنگی دارالذکر، قم، چاپ پنجم1382.
79. محمدی‌ری‌شهری، محمد ، توسعه اقتصادی بر پایه قرآن وحدیث(1و2)، دارالحدیث، قم، چاپ اول1382.
80. محمودی‌طالقانی، سیدمحمد، فقه اقتصاد اسلامی، نشر گلستان کوثر، تهران، چاپ اول 1379.
81. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، چاپ اول1360ش.
82. ———–، تفسیر روشن، مرکز نشر کتاب، تهران، چاپ اول1380.
83. مطهری، مرتضی، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، انتشارات صدرا، تهران، چاپ شانزدهم1387.
84. ———-، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ هفدهم1389.
85. معرفت، محمد هادی، تفسیر و مفسران، موسسه فرهنگی تمهید، قم، چاپ سوم1385.
86. معلوف، لویس،

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوعافراد مبتلا

دیدگاهتان را بنویسید