بررسی خشکسالی و ارایه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیا
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته:
کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی
عنوان:
بررسی خشکسالی و ارائه راهکارها به منظور به حداقل رساندن آسیب های ناشی از آن بر مدیریت آبی استان گیلان
استاد راهنما:
دکتر بهمن رمضانی گورابی
نگارش:
سید حوریه رضوی
نیمسال تحصیلی
تابستان ۱۳۹۳
سپاسگزاری:
اکنون که به لطف پروردگارم توفیق یافتم تا دوره ای از فراگیری علم و دانش را طی کنم، وظیفه خود می دانم از کلیه اساتید ارجمند که در طی این دو سال به من آموختند تشکر کنم. این پژوهش با کمک استاد ارجمند و بزرگوار جناب آقای دکتر رمضانی میسر گردید، راهنمایی های خردمندانه ایشان در کلیه مراحل پژوهش این راه را آسان نمود. جناب آقای دکتر رضایی و دکتر صبوری داوران محترم، که در طول تحقیق از نظرات ارزشمندشان بهره بسیار بردم.
تقدیم:
این تحقیق پیکشی‌ست به محضر پدر و مادر عزیز و همسر گرامیم که به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است، باشد که حاصل تلاشم، نسیم گونه، غبار خستگیشان را بزداید.
و تقدیم به دختر مهربان و پسر عزیزم که با همیاری و راهنمایی های بی دریغشان بسیاری از سختی ها را برایم آسان نموده اند.
و تقدیم به همه‌ی آنان که به من آموختند…
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول:کلیات تحقیق ۲
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسأله ۴
۱-۳- پرسش اصلی تحقیق (مسائله تحقیق) ۶
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۵- فرضیه ۶
۱-۶- هدف کاربردی ۶
۱-۷- جنبه نوآوری ۶
۱-۸- محدودیت های تحقیق ۶
فصل دوم:مرور منابع ۷
۲-۱- نکات مهم در تعریف خشکسالی ۸
۲-۲- تعاریف خشکسالی ۹
۲-۳- تعریف مفهومی خشکسالی ۱۱
۲-۴- تعریف عملی خشکسالی ۱۲
۲-۵- انواع خشکسالی ۱۲
۲-۵-۱- خشکسالی هواشناسی ۱۳
۲-۵-۳- خشکسالی هیدرولوژیکی ۱۵
۲-۵-۴- خشکسالی اجتماعی ـ اقتصادی ۱۶
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۶- پیامد اثرات خشکسالی ۱۶
۲-۷- شدت و وسعت خشکسالی ۱۷
۲-۸- ملاحظات خشکسالی در رابطه با ایران ۱۸
۲-۹- تفاوت خشکی و خشکسالی ۱۹
۲-۱۰- سوابق تحقیق ۱۹
فصل سوم:روش اجرای تحقیق ۲۵
۳-۱- روش کار ۲۶
۳-۱-۱- نوع روش تحقیق ۲۶
۳-۱-۲- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و …) ۲۶
۳-۱-۳- ابزار گردآوری اطلاعات ۲۶
۳-۱-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۲۶
۳-۲- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه ۲۶
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق ۲۹
۴-۱- سابقه پدیده خشکسالی در اروپا ۴۶
۴-۲- تجزیه و تحلیل پدیده خشکسالی ۴۷
۴-۳- شاخص های مختلف اندازه گیری اثرات خشکسالی ۴۷
۴-۴- ارکان مدیریت منابع آب ۴۸
۴-۵- راهبردهایی در زمینه مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی ۵۱
۴-۶- موانع برنامه ریزی کارآمد برای خشکسالی ۵۲
۴-۷- راهکارهای اصلی در مدیریت آبی ۵۵
۴-۸- چارچوب اصلی جهت برنامه ریزی ۵۸
۴-۹- منابع آب استان گیلان ۵۸
۴-۱۰- بهره برداری از منابع آب استان ۵۹
۴-۱۱- مسائل آب استان ۶۱
۴-۱۲- تدوین برنامه مدیریت منابع آب استان گیلان ۶۲
۴-۱۳- مدیریت مصرف آب ۶۲
۴-۱۴- نکات مهم در حل بحران آب ۶۲
۴-۱۵- روش های صحیح مدیریت خشکسالی در بخش کشاورزی استان گیلان ۶۴
۴-۱۶- اقدامات بلندمدت کشاورزی پایدار در سطح استان ۶۴
۴-۱۷- مقابله با محدودیت منابع آبی استان گیلان ۶۴
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۷
۵-۱- بحث ۶۸
۵-۲- نتیجه گیری ۶۸

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

الگوی تعالی سازمانی و سرآمدی و تاثیر آن بر سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۴

ج آوریل 9 , 2021
ویرایش ۲۰۰۳ ویرایش ۲۰۱۰ نتیجه گرایی دست‌یابی به نتایج متو ازن مشتری مداری ارزش افزایی برای مشتریان دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir     رهبری و ثبات در مقاصد     رهبری با دوراندیشی، الهام بخشی و درستی       مدیریت مبتنی برفرایندها و واقعیت ها   […]