تاثیر سهولت کسب و کار(EDB) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی- قسمت ۲

۳٫۲ شاخص های ارزیابی فضای کسب و کار ۴۴
۳٫۲٫۱ شاخص فضای کسب و کار ۴۵
۳٫۲٫۲ شاخص رتبه بندی ریسک سیاسی ۴۶
۳٫۲٫۳ شاخص آزادی اقتصادی ۴۷
عکس مرتبط با اقتصاد
۳٫۲٫۴ شاخص تصویر لحظه ای فضای کسب و کار ۴۸
۳٫۲٫۵ شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران ۵۰
۳٫۲٫۶ شاخص فساد ۵۲
۳٫۲٫۷ شاخص بی ثباتی ۵۲
۳٫۲٫۸ شاخص آسیب پذیری ۵۳
۳٫۲٫۹ نماگرهای احساس اقتصادی ۵۳
۳٫۲٫۱۰ شاخص سهولت انجام کسب و کار ۵۴
۳٫۲٫۱۰٫۱ شاخص های فضای کسب و کار ۵۵
۳٫۲٫۱۰٫۱٫۱ تاسیس و راه اندازی یک فعالیت (فرایند ثبت شرکت) ۵۵
۳٫۲٫۱۰٫۱٫۲ فرایند اخذ گواهی تاسیس و راه اندازی کارگاه ۵۶
۳٫۲٫۱۰٫۱٫۳ شاخص استخدام نیروی کار ۵۸
۳٫۲٫۱۰٫۱٫۴ شاخص ثبت و انتقال مالکیت ۶۲
۳٫۲٫۱۰٫۱٫۵ شاخص اخذ اعتبار ۶۳
۳٫۲٫۱۰٫۱٫۶ شاخص حمایت از سرمایه گذاران ۶۶
۳٫۲٫۱۰٫۱٫۷ شاخص پرداخت مالیات ۶۹
۳٫۲٫۱۰٫۱٫۸ شاخص تجارت برون مرزی ۷۰
۳٫۲٫۱۰٫۱٫۹ الزام آور بودن قراردادها ۷۳
۳٫۲٫۱۰٫۱٫۱۰ شاخص ختم و انحلال یک فعالیت ۷۵
۴ فصل ۴: تخمین مدل ۷۸
۴٫۱ مقدمه ۷۹
۴٫۲ تصریح الگو ۷۹
۴٫۳ آزمون اعتبار محدودیت های گشتاوری ۸۲
۴٫۴ برآورد الگو ۸۳
۴٫۵ تفسیر نتایج حاصل از برآورد الگو ۸۶
۴٫۶ جمع بندی ۸۷
۵ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۸
۵٫۱ مقدمه ۸۹
۵٫۲ خلاصه پژوهش ۸۹
۵٫۳ پیشنهادات ۹۱
۵٫۴ پیشنهادات برای پژوهش های بعدی ۹۲
۶ منابع ۹۳
۶٫۱ منابع فارسی ۹۳
۶٫۲ منابع انگلیسی ۹۶
۷ پیوست ۹۹
فهرست جداول و نمودارها
جدول ۱ بدترین و بهترین کشورهااز نظر شاخص کسب و کار اکونومیست ۴۶
نمودار نمودار راداری ایران در سال ۲۰۰۹ ۵۰
جدول۲ نتایج حاصل از تخمین مدل ۸۵

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

فصل اول:کلیات پژوهش

 

 

فصل اول

 

 

کلیات پژوهش

 

 

 

بیان مساله

 

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی در فرایند رشد اقتصادی میباشد که میتواند از منابع داخلی یا خارجی تامین گردد. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پسانداز داخلی میباشد. از مهمترین راه های ورود منابع مالی خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI) میباشد.
فواید سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) شامل جذب سرمایه، تکنولو‍‍‍‍‍‍‍‍ژی روز، دانش جدید، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداختها و افزایش قدرت رقابت است. براساس مطالعات، سرمایه گذاری خارجی تابع عوامل زیادی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، باز بودن اقتصاد، زیرساختها، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت و اندازه بازار میباشد.
یکی از موارد بسیار موثر بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI) وضعیت مقررات در کشورهای میزبان میباشد. مقررات به طور نسبی میتواند به صورت مانعی برای ورود سرمایهگذاران به عرصه تولید میباشد. مانعی که هم میتواند بر سر راه سرمایهگذاران داخلی و هم سرمایهگذاران خارجی (به صورت شدیدتر) باشد. مثلا اگر مالکیت خارجیان بر دارائیهای داخل کشور ممنوع باشد، انگیزه سرمایهگذارن را، برای سرمایهگذاری، کاهش میدهد.
هزینه های مقررات به دو صورت پولی و زمانی میباشد. هزینه های پولی، هزینه هایی است که در انجام فرایند سرمایهگذاری و یا در طول بهره برداری از سرمایهگذاری، به عواملی غیر از عوامل تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه هایی که برای ثبت شرکت باید پرداخت گردد و یا هزینه هایی که براساس قانون باید به عوامل تولید بیشتر از هزینه مستقیم تولید باید پرداخت گردد مانند هزینه هایی که براساس قانون کار به صورت حق مسکن و … باید پرداخت گردد. هزینه های زمانی هم، هزینه هایی است که به سرمایهگذاران، به دلیل از دست دادن زمان تحمیل میشود. آنچه که در دنیای امروز بسیار مهم میباشد مسئله زمان است. قوانین پر پیچ و خم که اکثرا زمانبر هم میباشند سرمایهگذاران را از فرصتهای سرمایهگذاری دور مینماید.
بعضی از اثرات منفی بالا بودن مقررات در فضای کسب وکار را میتوان این گونه برشمرد:

 

 

    • بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد و ایجاد بازار سیاه که به خاطر فرار از هزینه های ناشی از مقررات یا گریز از مراحل پر پیچ و خم مقررات، به وجود میآید

 

  • کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد و به تبع آن بالا رفتن میزان بیکاری در کشور و کاهش رشد اقتصادی کشور.

 

امروزه موسسات بین المللی زیادی، شاخصهایی را در زمینه آزادی و سهولت مقررات فضای کسب و کار ارائه میدهند که در ادامه به برخی از این موسسات اشاره خواهد شد.
بعضی از قوانینی که بر فضای کسب و کار و ورود به آن تاثیر میگذارد میتوان به قانون کار، قوانین بازنشستگی و از کارافتادگی، قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات، قوانین مربوط به مالکیت، قانون ورشکستگی و قانون تجارت اشاره نمود. این فراوانی قوانین به صورت موانعی بر سر راه ورود بخش خصوصی به فضای تولید کشور میباشد که میتوان با حذف یا اصلاح برخی از این قوانین، راه را برای سرمایهگذاری، سرمایهگذاران داخلی و خارجی هموار کرد. اصلاح قوانین موجود باید سه ویژگی مهم را دربرگیرد. اول اینکه تعداد مراحل قانونی انجام یک فعالیت تا حد امکان کاهش یابد. در مرحله بعد باید هزینه های ناشی از قانون تا حد ممکن کاهش یابد و مهم تر از همه مدت زمان اجرای یک فرایند قانونی کاهش یابد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

پیشینه تحقیق

 

در گذشته تصور بر این بود که بنگاه ها اقتصادی برای فعالیت تنها نیاز به ثبات اقتصادی سیاسی دارند اما در دهه ۱۹۹۰ میلادی اهمیت فضای کسب و کار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و از سال ۲۰۰۴ که بانک جهانی اقدام به انتشار وضعیت فضای کسب و کار کشورها نمود، این تلاش در دولتمردان بیشتر کشورها بوجود آمد که فضای کسب و کار کشورها را برای سرمایهگذاریها مساعد سازند.
پژوهشهای صورت گرفته در این موضوع را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول پژوهشهایی که به بررسی تاثیر مقررات بر اقتصاد میپردازد. دسته دیگر، پژوهشهایی است که به بررسی تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی میپردازد و در نهایت پژوهشهایی که به تاثیر همزمان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و متغیر دیگری بر رشد اقتصاد را بررسی میکند.
از پژوهشهای دسته اول به مقالهای که توسط نورمن لویزا[۱](۲۰۰۵) به همراه ماریا اویدا[۲]و لوئیس سرون[۳] انجام شده است، میتوان اشاره کرد. این پژوهش تحت عنوان”بررسی تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی و بخش غیررسمی” نهایتا به این نتیجه رسیده که مقررات زیاد به خصوص در بازار کار و تولید منجر به کاهش رشد اقتصادی و تحریک بخش غیررسمی میشود.
در ایران نیز پژوهشهایی در مورد تاثیر مقررات بر رشد اقتصادی صورت گرفته است اما متغیری که به عنوان پروکسی نقش قانون میباشد متفاوت است. در بعضی مقالات از شاخص فساد و در بعضی دیگر از شاخص آزادی اقتصادی استفاده گردیده است. در ادامه به چند مورد اشاره میشود.
در تحقیق شهرزاد برومندجزی (۱۳۸۷) با عنوان”فساد، سرمایهگذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی(مطالعه موردی ایران)” اثر فساد را بر رشد اقتصادی ایران از طریق اثرات آن بر سطح و ترکیب مخارج دولت و سرمایهگذاری بخش خصوصی تحلیل میکند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که فساد اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.
مرتضی سامتی و همکاران(۱۳۸۵) در مقاله خود با عنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی (با رهیافت Panel Data)”به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با بهره گرفتن از دو مدل که از ترکیب مدلهای کارلسون[۴] و لاند استروم[۵] و مدل داده های تلفیقی پویای وینهلد[۶] به دست آمدهاند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سالهای ۲۰۰۳ – ۱۹۸۰در ۸۷ کشور پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی کل نمونه است. از بین اجزای آزادی اقتصادی استقلال قضایی و امنیت حقوق مالکیت، پول سالم و ضوابط و قوانین مربوط به بازارکار، اعتبار و کسب و کار بیشترین اثر را بر درآمد سرانه دارند.
در مقاله سید علی اکبر رزمی و همکاران(۱۳۸۸) باعنوان”تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی” نیز به تاثیر مثبت بین آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی تاکید شده است.
دسته دوم پژوهشها که به بررسی تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی میپردازد،
اسحاق تانسن[۷] (۲۰۰۳) در مقالهای با عنوان”آیا FDI ، رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته را شتاب میدهد؟” به این نتیجه رسید که FDI بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت میگذارد ولی برای کشورهای کمتر توسعه یافته به نتیجه روشنی دست نیافت.
اسلاتر و فورد[۸] (۲۰۰۱)، در تحقیقی به بررسی اثرات FDI بر رشد اقتصادی کشورهای آسه ان[۹] طی سالهای۱۹۹۶-۱۹۷۰ میپردازند و در نهایت به این نتیجه میرسند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) نه تنها منجر به تحریک رشد اقتصادی این کشورها میگردد بلکه اثر آن از سرمایه انسانی و عوامل تکنولوژیک هم بیشتر میباشد.
سید صفدر حسینی(۱۳۸۵) با بررسی” تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران” نشان داد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه انسانی اثر آنرا تقویت میکند. کریم اذربایجانی(۱۳۸۸) نیز نشان داد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها درکوتاه مدت بر رشد اثر میگذارد که این اثر هم منفی میباشد.

 

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

ارائه سيستم خبره و هوشمند جهت تسريع فرآيند انتخاب نسخه رنگرزي در صنعت فرش دستباف- قسمت 14

ج آوریل 9 , 2021
روش رنگرزی و عملیات دندانه دارکردن با هم دارای همگونی بوده به طوری که روش های کلی رنگرزی شامل همان روش های دندانه دادن که شامل دندانه قبل از رنگرزی، دندانه همزمان با رنگرزی و دندانه پس از رنگرزی می باشد که پیش تر به جزییات این روش ها اشاره […]